เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

พระธรรม : อิสยาห์ 35:1-10

  ถิ่นทุรกันดารและพื้นดินแห้งแล้งจะยินดี

     ที่ราบแห้งแล้งจะเปรมปรีดิ์และผลิดอก

    อย่างต้นดอกฝรั่น

มันจะออกดอกอย่างมากมาย

     ทั้งเปรมปรีดิ์ด้วยความชื่นบานและการร้องเพลง

     มันจะได้รับศักดิ์ศรีของเลบานอน

    ทั้งความโอ่อ่าตระการของคารเมลและชาโรน

    ที่เหล่านี้จะเห็นพระสิริของพระยาห์เวห์

    คือความโอ่อ่าตระการของพระเจ้าของเรา

จงเสริมกำลังแก่มือที่อ่อนแรง

     และทำหัวเข่าที่โอนเอนให้มั่นคง

จงกล่าวกับคนที่มีใจหวาดกลัวว่า

    จงเข้มแข็งเถอะ และอย่ากลัวเลย

     ดูสิ พระเจ้าของท่านทั้งหลาย

     พระองค์จะเสด็จมาด้วยการแก้แค้น

    ด้วยการตอบแทนของพระเจ้า

    พระองค์จะเสด็จมาและจะช่วยท่านให้รอด

แล้วตาของคนตาบอดจะได้เห็น

    และหูของคนหูหนวกจะได้ยิน

คนง่อยจะกระโดดอย่างกวาง

    และลิ้นของคนใบ้จะโห่ร้องยินดี

    เพราะน้ำจะพลุ่งขึ้นมาในถิ่นทุรกันดาร

   และลำธารเกิดขึ้นในที่ราบแห้งแล้ง

พื้นดินร้อนจัดจะกลายเป็นสระน้ำ

     และพื้นดินแห้งผากจะเป็นน้ำพุ

     ในโพรงที่หมาป่าเคยนอนพักอยู่

     หญ้าจะโตเป็นต้นอ้อและต้นกก 

และจะมีทางหลวงและทางเดินที่นั่น

     และเขาจะเรียกทางนั้นว่า วิสุทธิมรรค

     คนไม่สะอาดจะไม่เดินทางนั้น

     แต่เป็นทางเพื่อผู้ที่จะเดินทางนั้น

     แม้คนโง่ก็ไม่เดินหลงทาง

จะไม่มีสิงโตที่นั่น

     และไม่มีสัตว์ร้ายขึ้นมาบนนั้น

     จะหามันไม่พบในที่นั้น

     แต่พวกที่ทรงไถ่ไว้แล้วจะเดินบนนั้น

๑๐ ผู้ได้รับการไถ่ของพระยาห์เวห์จะกลับมา

      และจะมายังศิโยนด้วยการร้องเพลง

      มีความยินดีเป็นนิตย์บนศีรษะของเขาทั้งหลาย

      เขาจะได้รับความชื่นใจและความยินดี

      ความโศกเศร้าและการถอนใจจะหนีหายไป

ข้อคิด

   🌷 พระเจ้าทรงสอนอิสราเอลให้เข้าใจ  วิถีชีวิตด้วยประสบการณ์หลากหลายเพื่อเรียนรู้และจดจำ

   🌷 ความสำเร็จของอิสราเอลเกิดขึ้นด้วยการเชื่อฟัง

      “เช่นเดียวกันชีวิตของผู้เชื่อทุกวันนี้  จะสมบูรณ์ และพบคำตอบ  เมื่อเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์”

🌻คำพยากรณ์ในอิสยาห์ตอนนี้   เกิดเป็นจริงด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า

🌟 ความเชื่อต้องอยู่คู่กับชีวิตคริสเตียนเสมอ   สิ่งที่อันตรายในโลกความจริงวันนี้

🌟 ไม่ใช่อยู่ที่ว่าคอมพิวเตอร์จะเริ่มคิดเหมือนมนุษย์

🌟 แต่อยู่ที่ว่ามนุษย์จะคิดเหมือนคอมพิวเตอร์

บทความก่อนหน้านี้015 มัทธิว 13:44-46
บทความถัดไป017 สดุดี 19:1-4

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่