เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

พระธรรม : มัทธิว 13:44-46

๔๔แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในทุ่งนา เมื่อมีผู้พบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีก และเพราะความยินดี

       จึงไปขายทุกสิ่งที่เขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้น

๔๕อีกประการหนึ่ง แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดี

๔๖ และเมื่อพบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามาก ก็ไปขายทุกสิ่งซึ่งเขามีอยู่ ไปซื้อไข่มุกนั้น

ข้อคิด

🌷 มีหลายคนได้พบพระเยซูด้วยเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน

🌷 มีหลายคนได้พบพระเยซูเพราะต้องการแสวงหาชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

ไม่ว่าเราจะพบพระเยซูแบบไหน

ชีวิตใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์ 

เป็นเสมือนขุมทรัพย์ที่ล้ำค่า

เกินกว่า ทุกสิ่งในโลกนี้

ความจริงนี้ถูกพูดซ้ำๆ ในพระคัมภีร์เสมอ

🌟 ชีวิตคริสเตียนไม่ใช่แค่ ชีวิตที่รับสิ่งดีจากพระเจ้า

  ชีวิตคริสเตียนควรเป็นชีวิตของการถ่ายทอดพระพรจากพระเจ้าสู่ผู้คนได้

  “เมื่อคุณพร้อมจะส่งต่อพระพร  พระเจ้าจะขยายขีดความสามารถของคุณแน่นอน” 

บทความก่อนหน้านี้014 ยอห์น 14:25-31
บทความถัดไป016 อิสยาห์ 35:1-10

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่