เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

พระธรรม : ยอห์น 14:25-31

๒๕เรากล่าวคำเหล่านี้กับพวกท่านขณะที่เรายังอยู่กับท่าน

๒๖ แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่ง

      และจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้ว

๒๗ เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้น เราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์

     อย่ากลัวเลย

๒๘ พวกท่านได้ยินเรากล่าวกับท่านว่าเราจะจากไปและจะกลับมาหาท่านถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก็จะชื่นชมยินดี

      ที่เราไปหาพระบิดา เพราะพระบิดาทรงยิ่งใหญ่กว่าเรา

๒๙ และเราก็บอกพวกท่านแล้วตอนนี้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น เพื่อว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วท่านจะได้เชื่อ

๓๐ เราจะไม่สนทนากับพวกท่านนานอย่างนี้อีก เพราะว่าผู้ครองโลกกำลังจะมา ผู้นั้นไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเหนือเรา

๓๑ แต่เราทำตามที่พระบิดาทรงบัญชาเรา เพื่อโลกจะได้รู้ว่าเรารักพระบิดา ลุกขึ้น ให้เราไปกันเถิด

ข้อคิด 

       ชีวิตที่เชื่อมั่นในพระเยซูคริสต์

       ชีวิตที่มั่นใจในการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ทั้งหมดเป็นเรื่องของประสบการณ์ความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ใช่วิชาการ

จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่สุดที่พระเยซูทรงสัญญาว่า

               สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น 

เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้

อย่าให้ใจของท่านวิตก อย่ากลัวเลย

      พระวิญญาณทรงสถิตในชีวิตของผู้เชื่อจะเพิ่มพูนความมั่นใจในคำสัญญานี้

  🌟 วิถีทางในโลกนี้มีเรื่องให้กลัวเสมอ  ทุกคนหลีกหนีความกลัวไม่ได้ 🌟

          🌟 แต่ผู้เชื่อในพระคริสต์ เอาสันติสุขของพระเยซูคริสต์วางทับเหนือความกลัวได้ 🌟

บทความก่อนหน้านี้013 สดุดี 63:1-8
บทความถัดไป015 มัทธิว 13:44-46

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่