เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

พระธรรม : สดุดี 63:1-8

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะแสวงหาพระองค์

     จิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์

    เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์

    ในดินแดนที่แห้งแล้งและอ่อนระโหย ที่ซึ่งไม่มีน้ำ

เช่นนั้นแหละ ข้าพระองค์เคยเห็นพระองค์ในสถานนมัสการ

     เห็นฤทธานุภาพและพระสิริของพระองค์

เพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิต

     ริมฝีปากของข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์

เช่นนั้นแหละ ข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ ตราบที่ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่

     ข้าพระองค์จะชูมือต่อพระนามของพระองค์

จิตใจของข้าพระองค์จะอิ่มหนำดังได้กินอาหารชั้นเลิศ

     และปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยริมฝีปากที่ชื่นบาน

เมื่อข้าพระองค์ระลึกถึงพระองค์ขณะอยู่บนที่นอน

     และใคร่ครวญถึงพระองค์ทุกๆ ยาม

เพราะพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์ของข้าพระองค์

      ข้าพระองค์จะร้องเพลงด้วยความยินดีอยู่ในร่มปีกของพระองค์

จิตใจของข้าพระองค์แนบสนิทกับพระองค์

     พระหัตถ์ขวาของพระองค์ค้ำจุนข้าพระองค์ไว้

ข้อคิด 

บทเพลงของดาวิดในตอนนี้   กล่าวไว้ว่า

  🌷 สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้ดีกว่าชีวิตที่เรามีอยู่

  🌷 การได้รู้จักพระเจ้าเป็นสิ่งมีคุณค่าสูงสุด

  🌷 การปกป้องจากพระเจ้าอยู่กับผู้เชื่อเสมอ

       🌟 วันนี้อย่าเพียงรู้เรื่องพระองค์  

แต่จงรู้จักพระองค์ 🌟

                       การรู้จักพระเจ้าคือการพบพระองค์ทั้งในใจและความคิดชีวิตจะได้พักสงบจริง 🌟

บทความก่อนหน้านี้012 ปฐมกาล 1:26-31
บทความถัดไป014 ยอห์น 14:25-31

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่