เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

พระคำพระเจ้า
🍒 เป็นอาหารแห่งชีวิต

ข้อคิด​ ✨✨

โยนาห์​ 2:1-10

1แล้วโยนาห์ก็อธิษฐานต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน จากภายในท้องปลานั้นว่า

2“ข้าพระองค์ร้องทูลพระยาห์เวห์ในยามยากลำบาก

และพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์

ข้าพระองค์ร้องทูลจากท้องของแดนคนตาย

และพระองค์ทรงฟังเสียงข้าพระองค์

3เพราะพระองค์ทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ลงไปในที่ลึก

ในก้นบึ้งแห่งทะเล

และน้ำก็ท่วมล้อมรอบข้าพระองค์ไว้

บรรดาคลื่นเล็กและใหญ่ของพระองค์

ท่วมข้าพระองค์แล้ว

4ข้าพระองค์จึงทูลว่า ‘ข้าพระองค์ถูกไล่ให้พ้นจากพระเนตรของพระองค์

ข้าพระองค์จะเงยหน้าดู

พระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์อีกได้อย่างไร?’

5น้ำก็ท่วมมิดตัวข้าพระองค์

ที่ลึกก็อยู่รอบตัวข้าพระองค์

สาหร่ายทะเลก็พันศีรษะข้าพระองค์อยู่

6ที่รากแห่งภูเขาทั้งหลาย

ข้าพระองค์ลงไปยังแผ่นดิน

ซึ่งกลอนประตูปิดกั้นข้าพระองค์ไว้เป็นนิตย์

แต่กระนั้นก็ดี ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์

พระองค์ยังทรงนำชีวิตของข้าพระองค์ขึ้นมาจากหลุมมรณะ

7เมื่อชีวิตของข้าพระองค์กำลังจะหลุดลอย

ข้าพระองค์ระลึกถึงพระยาห์เวห์

และคำอธิษฐานของข้าพระองค์มาถึงพระองค์

เข้าสู่พระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์

8คนที่กราบไหว้รูปเคารพไร้สาระ

ย่อมละทิ้งความจงรักภักดีของพวกเขาเสีย

9แต่ข้าพระองค์จะถวายสัตวบูชาแด่พระองค์

พร้อมด้วยเสียงขอบพระคุณ

ข้าพระองค์บนไว้อย่างไร ข้าพระองค์จะแก้บนอย่างนั้น

ความรอดนั้นมาจากพระยาห์เวห์”

10แล้วพระยาห์เวห์ตรัสสั่งปลานั้น มันก็สำรอกโยนาห์ออกไว้บนแผ่นดินแห้ง

 

⭐ เมื่อพระเจ้าตรัสสั่งโยนาห์ ชัดเจนแต่เขาก็ตั้งใจปฏิเสธพระเจ้า

โยนาห์รู้ตัวว่า เพราะการไม่เชื่อฟัง ทำให้ต้องอยู่ในท้องปลา​ ชีวิตเขาไม่รอดแน่​
🌿🌿 มีแต่ความหวังเดียวคือ การหันกลับมาหาพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์

** ในที่สุด พระเจ้าทรงตอบตามคำทูลขอ

✨✨ เสรีภาพของผู้เชื่อจะไม่มีความหมายเลย.. ถ้าขัดแย้งกับคำสั่งของพระเจ้า

✨✨เสรีภาพของผู้เชื่อจะพบรางวัลที่ยิ่งใหญ่

เมื่อยอมทำตามน้ำพระทัยของพระองค์

บทความก่อนหน้านี้007 อพยพ​ 3:1-9
บทความถัดไป009 2 พงศ์กษัตริย์​ 6:8-17

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่