เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

พระคำพระเจ้า
🍒 เป็นอาหารแห่งชีวิต

ข้อคิด​ ✨✨

1 เปโตร​ 4:7-11 อวสานของสิ่งทั้งปวงมาใกล้แล้ว เพราะฉะนั้น พวกท่านจงมีสติสัมปชัญญะ และจงรู้จักสงบใจเพื่อการอธิษฐาน 8เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ จงรักกันและกันให้มาก เพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้ 9พวกท่านจงต้อนรับเลี้ยงดูกันและกันโดยไม่บ่น 10ตามที่แต่ละคนได้รับของประทาน ก็ให้ใช้ของประทานนั้นปรนนิบัติกันและกัน ดังเช่นผู้รับมอบฉันทะที่ดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประการของพระเจ้า 11ถ้าใครจะพูด ก็ให้พูดดังเช่นพูดพระวจนะของพระเจ้า ถ้าใครจะปรนนิบัติ ก็จงปรนนิบัติดังเช่นทำด้วยกำลังซึ่งพระเจ้าประทาน เพื่อพระเจ้าจะได้รับพระเกียรติในทุกสิ่ง ทางพระเยซูคริสต์ ขอพระสิริและอานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน

เพราะชีวิตคริสเตียนไม่ได้จบเพียงในโลกนี้เท่านั้น

🌾🌾 เปโตรจึงหนุนใจ.. ให้ผู้เชื่อได้เตรียมตัว เตรียมใจ รอคอยการเสด็จกลับมาอีกครั้งของพระเยซูคริสต์

🌿 จงใส่ใจเพื่อการอธิษฐาน
🌿 จงรักซึ่งกันและกันให้มากขึ้น
🌿 จงสนับสนุนและเสริมสร้างกันและกัน ทั้งคำพูดและการกระทำ
🌿 จงใช้ของประทานที่ได้รับ เพื่อมีส่วนรับใช้ ต่อกันและกัน

เพราะชีวิตผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้วในพระเยซูคริสต์​ ย่อมเข้าใจความจริงนี้

**มาสร้างมุมมองใหม่
🌸🌸อยู่เพื่อพระเจ้าทรงได้รับเกียรติ และจะไม่มองผู้อื่นด้วยมุมมองของโลกอีกต่อไป

 

บทความก่อนหน้านี้004 1 ยอห์น​ 2:7-11
บทความถัดไป006 1 ซามูเอล​ 17:41-50

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่