เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

พระคำพระเจ้า
🍒 เป็นอาหารแห่งชีวิต

ข้อคิด​ ✨✨
ลูกา​ 24:17-27พระองค์ตรัสกับเขาทั้งสองว่า “ระหว่างทางที่เดินมานี่ท่านโต้ตอบกันเรื่องอะไร?” เขาก็หยุดยืน หน้าตาโศกเศร้า 18คนที่ชื่อเคลโอปัสทูลถามพระองค์ว่า “ท่านเป็นแขกเมืองในกรุงเยรูซาเล็มเพียงคนเดียวหรือที่ไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้?” 19พระองค์ตรัสถามพวกเขาว่า “เหตุการณ์อะไร?” เขาจึงตอบพระองค์ว่า “เหตุการณ์เรื่องเยซูชาวนาซาเร็ธผู้เผยพระวจนะที่มีฤทธิ์เดชในกิจการและถ้อยคำต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าประชาชน 20พวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกผู้นำของเรามอบตัวท่านไว้ให้ถูกลงโทษถึงตาย และตรึงท่านที่กางเขน 21แต่เรามีความหวังว่าท่านจะเป็นผู้นั้นที่มาไถ่ชนชาติอิสราเอล ยิ่งไปกว่านั้น วันนี้เป็นวันที่สามแล้วตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น 22มีผู้หญิงบางคนในพวกเราที่ทำให้เราประหลาดใจ พวกนางไปที่อุโมงค์เมื่อเวลาเช้ามืด 23แต่ไม่พบศพของท่าน จึงมาเล่าว่าเห็นนิมิตเป็นทูตสวรรค์ และทูตสวรรค์นั้นบอกว่าท่านผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่ 24บางคนในเราจึงไปที่อุโมงค์ และพบเหมือนที่ผู้หญิงเหล่านั้นบอก แต่เขาไม่เห็นท่านเยซู” 25พระองค์จึงตรัสกับสองคนนั้นว่า “โอ คนโง่เขลาและมีใจเฉื่อยช้าในการเชื่อถ้อยคำซึ่งพวกผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้นั้น 26พระคริสต์จำเป็นต้องทนทุกข์อย่างนั้นแล้วจึงเข้าในพระสิริของพระองค์ไม่ใช่หรือ?” 27แล้วพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟัง เริ่มต้นตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้เผยพระวจนะทั้งหมด

การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ทำให้หลายคน หมดหวัง

ในสายตาของ ผู้ติดตามพระองค์ คาดหวังว่าพระองค์จะเป็นผู้ปลดปล่อยอำนาจรัฐจากการเป็นทาสสู่อิสรภาพ

🍎🍎แต่ความจริงพระองค์ทำกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ
**การปลดปล่อยชีวิตจากการเป็นทาสบาปสู่ความเป็นไท​ พ้นบาป

คนที่รับความรอด
:ไม่ได้เพราะการทำดี
:ไม่ได้เพราะเรียนรู้มากๆ
:ไม่ได้ใช้เงินทอง แต่ด้วยใจที่เชื่อเท่านั้นนำสู่การพ้นบาปแล้ว

🌿 ต่อไปเราจะไม่กังวลว่าจะคุยเรื่องพระเจ้าให้คนอื่นฟังอย่างไร
🎉🎉เพราะพระเยซูคริสต์คือ คำตอบที่สมบูรณ์ของ มนุษย์ทุกคน

บทความก่อนหน้านี้002 อิสยาห์​ 1:12-18
บทความถัดไป004 1 ยอห์น​ 2:7-11

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่