หน้าแรก คำเทศน์ พันธสัญญาเดิม ให้เรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สดด133:1-3

ให้เรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สดด133:1-3

6301
0

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี  เทศนาเช้า อาทิตย์ 17 .. 2019 

คริสตจักรขอบพระคุณ

ให้เรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สดด133:1-3

1ดูเถิด เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด

ที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว

2เหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะ ไหลลงมาบนหนวดเครา บนหนวดเคราของอาโรน ไหลลงมาบนคอเสื้อของท่าน

3เหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมน ซึ่งตกลงบนเทือกเขาศิโยน

เพราะว่าพระยาห์เวห์ทรงบัญชาพระพรที่นั่น คือชีวิตยืนยาวเป็นนิตย์

ความจริงเรื่องการเจริญเติบโตของชีวิตคริสเตียนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวัน ทุกลมหายใจเข้าออก แต่เราไม่สามารถสังเกตเห็นการเติบโตฝ่ายวิญญาณนั้นได้ เหมือนกันกับเด็กๆ ที่เขาโตขึ้นทุกวันแต่เราไม่สังเกตเห็น

หากเราต้องการเติบโตฝ่ายจิตวิยญาณเราต้องพยายามขจัดอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโต เราอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมัน ถ้าเราเติบโตชีวิตเราจะเป็นพร ไม่เป็นภัย หากเราไม่เติบโตเราก็มีแต่จะป่วย พยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่ไม่ใช่อาหารฝ่ายวิญญาณที่ดี  แต่ต้องกินอาหารฝ่ายวิญญาณ คือ พระคำของ พระเจ้าจะทำให้ฝ่ายจิตวิญญาณของเราเติบโต

พระธรรมสดด133 ตอนนี้ คำว่าพี่น้องหมายถึงคนในสายเลือดเดียว กันคือ พวกยิว แต่เราประยุกต์ใช้คำว่าพี่น้องเกี่ยวกับพี่น้องจิตวิญญาณด้วย พระเจ้าดลใจให้บันทึกพระคัมภีร์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณ ดังนั้นพระคัมภีร์พูดเน้นเรื่องจิตวิญญาณ นอกเหนือจากบันทึกเรื่องการดำเนินชีวิตให้ดีในทางของพระเจ้าได้อย่างไร

เวลาที่พระเจ้าพูดเราไม่ต้องสงสัย หรือมีการต่อล้อต่อเถียง การพูดของพระเจ้าไม่ต้องการคำถามไร้สาระ เช่น พระเจ้าข้าอะไรคือบาป เราอย่าใช้สมองไปกับการตั้งคำถามไร้สาระ พยายามตอบสนองพระวจนะโดยทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า โดยความเชื่อไว้วางใจพระองค์

เป็นการดี และน่าชื่นใจ ที่พวกเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

คำถามคือ ดีนั้นดีแค่ไหน น่าชื่นใจนั้นแค่ไหน ตอบได้ว่า เกินกว่าที่จะใช้คำพูด คำเขียน ในการ บรรยายความน่าชื่นใจเหล่านั้นได้  สรุปรวมความได้ว่า คือ มันดีมากๆๆ ย่ิงใหญ่กว่าที่เราจะสามารถเข้าใจได้มากยิ่งนัก ในเรื่องคุณงานความดีของพระเจ้า ประสบการณ์ของเรา หรือความสามารถของเราไม่สามารถวัดได้ อธิบายได้ บรรยายได้

1.เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญ (1)

ข้อ 1 “ดูเถิดเป็นคำพูดของพระเจ้า เรียกให้เราดู ประยุกต์ใช้ได้ว่า พระเจ้า เรียกให้เราคิด ประเมิน พิจารณา วินิจฉัย

สรุปรวมข้อ  1 แปลความได้ว่า ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญ เราต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ ถามดูว่าชีวิตของเราในแต่ละวัน เราให้ความสำคัญเรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากแค่ไหน คำตอบ ที่ได้คือ ให้ความสนใจน้อยมาก เราให้ความสนใจพี่น้องที่ร่วมชีวิตในพระคริสต์กับเรามากน้อยแค่ไหน พระเจ้าขอให้เราคิด ให้เราตอบ เราพระองค์สรุปได้ไหม ให้เราพิจารณา

ข้อ1 นี้ ทั้งผู้ถามและผู้ตอบต่างรู้ว่าคำตอบคืออะไร แต่ไม่ได้ตอบ ผู้ถามก็ไม่ได้รอคำตอบ แปลว่า ผู้ฟังเคยมีประสบการณ์ในเรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในอดีตมาแล้วเป็นเรื่องที่ดีมาก น่าชื่นใจมาก

ข้อ1 นี้เป็นคำถามสามัญ ซึ่งทุกๆคนในเวลานั้นรู้ว่าเป็นเรื่องที่ดี ใครๆก็รู้ว่าดี รู้ว่าน่าชื่นใจ เคยเกิดขึ้นกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ คนรวยหรือคนจน ผู้ชายหรือผู้หญิง คนหนุ่มสาวหรือคนชรา    

ในข้อ 1  นี้ ผู้ถามเอาขึ้นมาถามอีกครั้ง เพราะต้องการทราบว่าทำไมวันนี้มันไม่เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเหมือนในอดีต  เปรียบการตั้งคำถามเหมือนสิ่งที่เรารู้ว่าดีแล้วทำไมไม่ทำกัน เช่น กินข้าวดีไหม มีใครจะไม่รู้ว่ากินข้าวเป็นสิ่งที่ดี แต่ทำไมบางคนไม่ยอมกินข้าว เช่นนั้นแหละถ้ารู้ว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำแล้วดีทำไมไม่ทำ

คำถามถูกตั้งขึ้นเพราะความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นส่ิงทีดี แต่ทำไมไม่เกิดในชุมชนของพระเจ้า

อย่างที่ควรจะเกิด ทำไมคนของพระเจ้าไม่ทำให้เกิดขึ้น ทั้งๆที่เป็นความรับผิดชอบของชุมชนคนของพระเจ้า สาระหรือแก่นของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทุกคนก็รู้ว่าดี ซึ่งจะเป็นผลดีกับคนที่ทำให้เกิดขึ้นและกับคนที่ได้รับด้วย   วันนี้ถ้าเราตอบว่า ครับ แสดงว่าเราต้องไปทำแล้ว เรากลับใจใหม่แล้วจะไปทำให้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้น จะเป็นผลดีต่อเรา ดีต่อชุมชน ดีต่อคนสร้าง ดีต่อคนรับ ดีต่อพระเจ้าด้วย

ข้อ1 ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้นได้ไม่ยาก เพราะส่วนใหญ่คนทั่วไปในชุมชนก็รู้ สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกที่ ทุกเวลา เกิดได้โดยทั่วไป แต่วันนี้ทำไมยังไม่เกิด นี่เป็นเจตนาของผู้ถาม หากเรารู้เบื้องหลังของคำถาม เราจะรู้สึกเสียใจ เสียดายที่มันไม่เกิด เสียดายเวลาที่ผ่านมาที่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่เกิดขึ้น วันนี้เราต้องทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ข้อสังเกตจากข้อ 1  นี้สรุปได้ 4 อย่าง

1. เราแต่ละคนเคยรู้ว่าจะทำยังไง เพราะเราเคยทำได้แล้ว

2. เวลานี้เราไม่ได้ทำ อะไรทำให้เราไม่ทำ

3. เวลานี้สำนึกหรือยัง ที่ผ่านมาคุณเสียหาย ขาดทุน ขาดพระพรมาไม่ถึงคุณ

4. ถ้าคุณรู้ว่าดีแล้วต้องทำ คุณจะทำไหม

ที่พระเจ้าถามแบบนี้เพราะว่าเราต้องทำแล้ว มันดีมาก น่าชื่นใจมาก

พระเจ้าอยากให้คริสเตียนทุกคน ทุกคริสตจักร เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พระเจ้า เคลื่อนไหวภายใต้คนของพระเจ้าที่เชื่อฟัง ไม่ใช่ที่มีความสามารถสูง หรือที่มี  ปริมาณมากมาย ส่วนใหญ่พวกเราคิดเอาเองว่าพระเจ้า จะใช้คริสตจักรที่ใหญ่ ที่มีความพร้อมในการรับใช้  แต่ความเป็นจริงพระเจ้าใช้ผู้รับใช้ตอนที่พวกเขายังไม่ดีมาก พวกเขาไม่มีอะไรเลย โมเสสพระเจ้าไม่ใช้ตอนเป็นลูกฟาโรห์ พระเจ้า ใช้ตอนเขาเลี้ยงแกะ เขางง ผมคนเดียว อยู่กับแกะมาสี่สิบปีพูดกับคนไม่เป็นแล้วแต่พระเจ้าใช้โมเสสเพราะเขาเชื่อฟัง พระเจ้า ไม่ได้ใช้คนที่มีดีกว่า หรือมีมากกว่า

พระเจ้าใช้ดาวิดสู้กับโกลิอัท ดาวิดเขาไม่ได้ดีกว่า เด็กกว่า ประสบการณ์น้อยกว่าแต่พระเจ้าใช้

กิเดโอนพระเจ้าใช้เขาด้วยคนสามร้อยคนสู้กับเป็นแสนๆ คน ให้ตระหนักว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้คนที่ดีกว่าหรือมีมากกว่า แต่พระเจ้าใช้คนที่เชื่อฟัง โมเสส ดาวิด กิเดโอน เชื่อฟังจึงประสบความสำเร็จ เริ่มต้นที่ความเป็น้ำหนึ่งใจเดียวกัน

2.พระเจ้าเตือนเรื่องคุณค่าสูงมาก มีผลกระทบต่อจิตใจมาก(2)

การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นเรื่องที่มีคุณค่าสูงมาก และมีผลกระทบต่อคนอื่นสูงมาก ของบางอย่างมีราคาสูงมากไม่ได้หมายความว่ามีคุณค่ามาก

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเปรียบเหมือน น้ำมันที่เจิมความเป็นปุโรหิตของอาโรน นี่เป็นเรื่องจากพันธสัญญาเดิม จาก

อพย29:7-9 จงเอาน้ำมันเจิมเทลงบนศีรษะของเขา และเจิมตั้งเขาไว้ 8จงนำบรรดาบุตรชายของเขามาและสวมเสื้อยาวกรอมเท้าให้ 9แล้วจงคาดเอวอาโรนและบรรดาบุตรของเขาด้วยสายรัดเอว และจงคาดหมวกให้พวกเขา แล้วเขาก็จะเป็นปุโรหิตตามกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ ดังนี้แหละ เจ้าจงสถาปนาอาโรนและ บรรดาบุตรชายของเขาไว้

  ประยุกต์ใช้ได้ว่า การเจิมด้วยน้ำมันเป็นการรับรองการเป็นปุโรหิตที่สมบูรณ์แบบของอาโรน

ในพันธสัญญาใหม่บอกว่า 1ปต2:9แต่พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า เพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์

เราที่เชื่อในพระเยซู เราก็เป็นปุโรหิตของพระเจ้า ตามการเลือกสรรของพระเจ้า ภายใต้การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู

สิ่งที่ยืนยันความเป็นปุโรหิตของคริสเตียน คือ น้ำมันแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระคริสต์

ผู้เชื่อเป็นอวัยวะในพระกายของพระคริสต์ เป็นสาระของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ทำงานอยู่ในอวัยวะของพระคริสต์ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเอกสาร เป็นหลักฐาน ว่าเราที่อยู่ในพระคริสต์ เราเป็นปุโรหิต คือ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

การเป็นปุโรหิตไม่ยากสำหรับอาโรนเพราะพระเจ้า รับรองความเป็นปุโรหิตของเขา เจิมเขาด้วยน้ำมัน เขาทำหน้าที่ปุโรหิตมีประสิทธิภาพเกิดผล

ปุโรหิตเป็นคนกลางที่นำคนมาถึงพระเจ้า และเป็นคนกลางที่นำการยกโทษของพระเจ้ามาถึงคนบาป คริสเตียนเราเป็นคนกลาง เป็นปุโรหิตที่รับการยืนยันจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เราจะพาคนมาถึงพระเจ้า และพระเจ้าใช้เราเป็นตัวกลางได้

กจ1:8 แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก

การรับใช้พระเจ้าเป็นเรื่องไม่ยากถ้าพระเจ้ารับรองเรา เพราะเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เราจะรับใช้เกิดผลมาก เพราะได้รับการรับรองจากพระเจ้า ในการเป็นปุโรหิต หลักฐานคือ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

เรานำข่าวประเสิรฐเรื่องการคืนดีของพระเจ้า กับมนุษย์ เราไม่ได้เล่าประวัติศาสตร์ของพระเยซู  ดังนั้นเราต้องเป็นคนกลางที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นปุโรหิต หลักฐานนั้นคือ การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พระเจ้ารับรองการเป็นคนกลางของ ปุโรหิตผ่านทางพระเยซูคริสต์

3  พระเจ้าเป็นพระพรแก่ชีวิต (3)

เหมือนน้ำค้าง ที่ภูเขาเฮอร์โมน ฮชย14:5เราจะเป็นเหมือนน้ำค้างแก่อิสราเอลเขาจะเบิกบานอย่างดอกลิลลี่เขาจะหยั่งรากเหมือนต้นไม้แห่งเลบานอน

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นพระพร พระเจ้าเป็นเหมือนน้ำค้าง ทำให้อิสราเอล เบิกบาน รุ่งเรือง สำเร็จ ส่ิงเหล่านี้มาจากฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า

หากเราทำตามแบบเข้าใจจากพระวจนะของพระเจ้า ขอให้หว่านพระวจนะ ลงใจจิตใจที่ดี ไม่ใช่ดินแข็งที่มารมาชิงไปได้ ทำให้เราไม่รู้ไม่สามารถทำตามได้

ถ้าเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าจะนำส่ิงที่ดีๆ พระเจ้าจะเป็นพระพร พระเจ้าจะนำพระพรมาให้

พระเจ้าทำให้เรามีความเบิกบานของจิตใจจากพระพรที่พระเจ้า พระองค์ ให้กับเรา

คำว่า หยั่งรากเหมือนต้นเลบานอน แปลได้ว่า ชีวิตของเราจะมีความมั่นคงในพระเจ้า มีความอุดมสมบูรณ์ สดด133:3

ชีวิตยืนยาวเป็นนิตย์ เพราะเราได้รับชีวิตนิรันดร์

วันนี้ถ้าเราเข้าใจ และเราทำตาม เราจะได้รับพระพรตามที่พระเจ้า สัญญา

ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้แนวทางการเลี้ยงดูบุตรในแบบคริสเตียน
บทความถัดไปครั้งที่ 1 แนวทางศึกษาพระธรรมสดุดี119

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่