พระธรรม  2 เปโตร

“รู้จักคำสอนแท้และดำเนินชีวิตกับพระคริสต์แท้”

ตอนที่ I. คำสอนแท้

1.พระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า (1:1-4)

2.คำสอนแท้เพิ่มความเชื่อและผลของการเพิ่มความเชื่อ

(1:5-9)

3.คำสอนแท้เรื่องการทรงเรียกและการทรงเลือก (1:10-15)

4.คำสอนแท้ทำให้มั่นใจในพระคริสต์ (1:16-21)

ตอนที่ II. คำสอนเทียมเท็จ

5.เตือนให้ระวังผู้สอนเทียมเท็จ (2:1-3)

6.การพิพากษาผู้สอนเทียมเท็จ (2:4-10ก)

7.ความผิดของผู้สอนเทียมเท็จ (2:10ข-13ก)

8.ลักษณะของผู้สอนเทียมเท็จ 1 (2:13ข-16)

9.ลักษณะของผู้สอนเทียมเท็จ 2 (2:17-19)

10.สาเหตุที่ทำให้เป็นผู้สอนเทียมเท็จ (2:20-22)

ตอนที่ III. ดำเนินชีวิตตามคำสอนแท้

11.ดำเนินชีวิตโดยยึดพระวจนะ (3:1-7)

12.ดำเนินชีวิตโดยรอคอยการเสด็จกลับมา  (3:8-13)

13.ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า  (3:14-16)

14.ดำเนินชีวิตมั่นคงในพระเจ้า (3:17-18)

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่5:12-14 (ตอนจบ)
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่1:1-4

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่