พระธรรม  1 เปโตร

“ทนทุกข์อย่างเป็นสุขร่วมกับพระคริสต์”

ตอนที่ I. เข้าใจเรื่องการทนทุกข์

1.การทนทุกข์เป็นเรื่องที่พระเจ้ากำหนดไว้ (1:1-2)

2.การทนทุกข์ของพระคริสต์ทำให้เราได้รับความรอด            (1:3-12)

3.การทนทุกข์ร่วมกับพระคริสต์นั้นเป็นอย่างไร (1:13-21)

ตอนที่ II. ผลจากการทนทุกข์ของพระคริสต์

4.ทำให้ผู้เชื่อบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ (1:22-25)

5.ทำให้ผู้เชื่อเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณ (2:1-3)

6.ทำให้ผู้เชื่อรับการสร้างชีวิต (2:4-10)

7.ทำให้ผู้เชื่อดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ที่ดี (2:11-17)

ตอนที่ III. ทนทุกข์ได้อย่างไร

8.ทนทุกข์โดยดูพระคริสต์เป็นแบบอย่าง (2:18-25)

9.ทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ โดยการทำดีต่อคนในครอบครัว (3:1-7)

10.ทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ โดยการทำดีต่อคนภายนอก      (3:8-16)

11.พระคริสต์ทนทุกข์ด้วยการทำดี (3:17-22)

12.ทนทุกข์โดยมีความคิดอย่างเดียวกันกับพระคริสต์ (4:1-6)

13.ทนทุกข์เพื่อถวายเกียรติแด่พระคริสต์ (4:7-11)

14.ทนทุกข์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า (4:12-19)

15.ทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ด้วยการอภิบาลผู้เชื่อ (5:1-6)

16.ทนทุกข์ด้วยความหวังในพระคริสต์ (5:7-11)

17.ทนทุกข์ด้วยพระคุณของพระเจ้า (5:12-14)

บทความก่อนหน้านี้สำเร็จการอบรมเป็นวิทยากรของฮักกัย(ประเทศไทย)
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่1:1-2

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่