อสค15:1-8 เถาองุ่นที่ไร้ประโยชน์

1พระวจนะของพระยาห์เวห์มาถึงข้าพเจ้าอีกว่า

2“บุตรมนุษย์เอ๋ย ไม้ของต้นองุ่นดีกว่าไม้อื่นทั้งหมดอย่างไร?

คือไม้กิ่งองุ่นซึ่งอยู่ในหมู่ต้นไม้ในป่า

3เขานำไม้จากต้นองุ่นไปทำชิ้นงานอะไรได้หรือ?

คนเอาไม้จากมันไปทำขอสำหรับแขวนภาชนะหรือ?

4ดูสิ เมื่อมันถูกทิ้งให้เป็นฟืนใส่ไฟ

และเมื่อไฟไหม้ปลายทั้งสองข้าง

แล้วตรงกลางกลายเป็นถ่าน

จะใช้ประโยชน์อะไรได้หรือ?

5นี่แน่ะ เมื่อมันยังดีอยู่ก็ไม่อาจใช้ทำชิ้นงานอะไรได้

ยิ่งกว่านั้น เมื่อมันถูกไฟไหม้

แล้วกลายเป็นถ่าน จะใช้ทำชิ้นงานอะไรได้อีกหรือ?

6“เพราะฉะนั้น พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า ไม้ของต้นองุ่นซึ่งอยู่ในหมู่ต้นไม้ในป่า ซึ่งเราทิ้งให้เป็นฟืนใส่ไฟอย่างไร เราก็จะทิ้งให้ชาวเยรูซาเล็มเป็นอย่างนั้น 7เราจะมุ่งหน้าต่อสู้เขาทั้งหลาย แม้พวกเขาจะหนีออกจากไฟ ไฟก็ยังจะเผาผลาญเขา และเมื่อเรามุ่งหน้าต่อสู้เขา เจ้าจะทราบว่า เราคือยาห์เวห์ 8เราจะทิ้งให้แผ่นดินนั้นร้างเปล่า เพราะเขาได้ประพฤติอย่างไม่ซื่อสัตย์” พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

ตอบ คนอิสราเอลไม่กลับใจจากการประพฤติที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า พระเจ้าเปรียบเหมือนต้นองุ่นที่ไม่มีประโยชน์แม้ตอนยังไม่โดนลงโทษ ยิ่งหากโดนพระเจ้าพิพากษาแล้วจะยิ่งเสียหายไร้ประโยชน์มากขึ้น ทางออกของปัญหาน่าจะเป็นการกลับใจทำในส่ิงที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า 

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

ตอบ พระเยซูคริสต์สอนเรื่องพระเจ้าเป็นเจ้าของสวนองุ่น

ยน15:1“เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษา”

อีกเรื่องที่พระเยซูคริสต์สอน คือ คนเช่าสวนฆ่าบุตรเจ้าของสวนองุ่น ทั้งๆที่บุตรเป็นตัวแทนเจ้าของสวน ก่อนหน้านั้นตัวแทนเจ้าของสวนคือ ทาสรับใช้ พวกคนเช่าสวนก็ทำร้ายและฆ่า คนเช่าสวนที่ไม่สัตย์ซื่อทำผิดยังไม่กลับใจ แถมทำผิดมากขึ้นด้วย

มก12:1-9 พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาเป็นอุปมาว่า “มีชายคนหนึ่งทำสวนองุ่น แล้วก็ล้อมรั้วไว้รอบ เขาสกัดบ่อเก็บน้ำองุ่น และสร้างหอเฝ้า ให้พวกชาวสวนเช่า แล้วก็ไปต่างประเทศ 2เมื่อถึงฤดูผลองุ่น เขาจึงใช้ทาสคนหนึ่งไปหาคนเช่าสวนเหล่านั้นเพื่อจะขอรับส่วนแบ่งผลองุ่นจากสวนของเขา 3แต่คนเหล่านั้นจับทาสคนนั้นมาเฆี่ยนตีแล้วไล่ให้กลับไปมือเปล่า 4เจ้าของสวนจึงใช้ทาสอีกคนหนึ่งไปหาพวกคนเช่าสวนอีก คนเช่าสวนเหล่านั้นก็ทำจนทาสคนนั้นศีรษะแตกและทำให้เขาอับอาย 5ต่อมาเจ้าของใช้ทาสอีกคนหนึ่งไป แต่พวกเขาก็ฆ่าทาสคนนั้น และเป็นเช่นนี้กับทาสอีกหลายคน พวกเขาเฆี่ยนตีบางคน ฆ่าบางคน 6เจ้าของสวนนั้นยังมีอีกคนหนึ่งเหลืออยู่ เป็นบุตรชายที่รักมาก เขาใช้บุตรชายคนนั้นไปเป็นครั้งสุดท้าย พูดว่า ‘พวกเขาคงจะเคารพบุตรชายของเรา’ 7แต่พวกคนเช่าสวนพูดกันว่า ‘คนนี้แหละเป็นทายาท ฆ่าเสียเลย มรดกจะได้ตกเป็นของพวกเรา’ 8พวกเขาจึงจับบุตรชายไปฆ่า และเอาศพทิ้งไว้นอกสวน 9เจ้าของสวนนั้นจะทำอย่างไร? ท่านก็จะมาทำลายคนเช่าสวนเหล่านั้น แล้วเอาสวนองุ่นให้คนอื่นเช่า 

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?      

ตอบ ดำเนินชีวิตที่สัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ต่อความเชื่อของเราในพระเจ้า ยอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราเพื่อให้เกิดผลดีสำหรับพระเจ้า 

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

ตอบ ดำเนินชีวิตให้เป็นผลที่พระเจ้าพอพระทัย และให้พระเจ้าใช้การได้ ให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่น

สนใจติดต่อเรา
www.facebook.com/FORWARD.CH.TH
Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบA.C.T.S. สดด 49:1-20 ความจริงเรื่องความตาย
บทความถัดไปคำเทศนา สภษ24:27 เตรียมพร้อมลุย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่