พระธรรมยากอบ

“ชนะการทดลอง และผ่านการทดสอบ”

I.ท่าทีต่อการทดสอบ (ยก1:1-18)

1.เข้าใจการทดสอบ (ยก1:1-4)

2.เต็มใจรับการทดสอบ (ยก1:5-8)

3.ภูมิใจเมื่อรับการทดสอบ (ยก1:9-11)

4.สุขใจเมื่อรับการทดสอบ (ยก1:12-18)

II.หนทางเอาชนะการทดสอบ (ยก1:19-27)

1.ขจัดความโสมมและขจัดความชั่ว

2.รักษาตัวให้พ้นราคี ระวังคำพูด

3.ยอมรับพระวจนะและประพฤติตาม

III.เกณฑ์การทดสอบ (ยก2:1-13)

เกณฑ์การพิพากษาของพระเจ้า คือ ความเมตตาและความเป็นธรรม

1.อย่าลำเอียงต่อคน (2:1)

2.อย่าลำเอียงต่อพระวจนะ (2:9)

IV.ชนะการทดสอบด้วยการประพฤติดี (ยก2:14-26)

ต่อตนเอง : ดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ต่อผู้อื่น : เมตตาผู้อื่น และช่วยเหลือผู้อื่น

ต่อพระเจ้า : มอบถวายชีวิตแด่พระเจ้า และมีส่วนร่วมในงานของพระเจ้า

V.บทบทสอบที่ต้องผ่าน (ยก3:1-5:20)

1.บททดสอบการควบคุมการพูด (ยก3:1-12)

2.บททดสอบด้านสติปัญญา (ยก3:13-18)

3.บททดสอบการรักโลก (ยก4:1-10)

4.บททดสอบการมีทัศนคติต่อผู้อื่น (ยก4:11-12)

5.บททดสอบความหยิ่ง (ยก4:13-17)

6.บททดสอบคนมั่งมี (ยก5:1-6)

7.บททดสอบชีวิตฝ่ายวิญญาณ (ยก5:7-20)

1)รอคอยการเสด็จกลับมา และการทนทุกข์อย่างอดทน (7-12)

2)ความเชื่อในการอธิษฐาน (13-18)

3)การช่วยเหลือฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้อง (19-20)

 

บทความก่อนหน้านี้อสย6:1-8 “ มีชีวิตแห่งการสรรเสริญ ”
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่1:1-4

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่