ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม2 เปโตร คือ เรียนรู้จักลักษณะของผู้เผยวจนะเท็จและผู้สอนเท็จ เพื่อระวังคำสอนเท็จ

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม2 เปโตรแล้ว อย่าให้เรามีลักษณะชีวิตเหมือนพวกเขา

13พวกเขาจะได้รับทุกข์เป็นโทษแห่งการอธรรม เขาทั้งหลายถือการเสเพลเฮฮาในเวลากลางวันเป็นความเพลิดเพลิน พวกเขาเป็นจุดด่างพร้อยและรอยมลทิน และประพฤติการเสเพลเฮฮา เมื่อกำลังกินเลี้ยงกับท่านทั้งหลาย 14ดวงตาของพวกเขามีแววที่เปี่ยมด้วยความใคร่ในการล่วงประเวณี ไม่สิ้นความกระหายในบาป พวกเขาล่อลวงคนที่ใจไม่มั่นคง ใจของพวกเขาชินกับความโลภ เขาเหล่านั้นเป็นพงศ์พันธุ์ที่ต้องคำสาป 15พวกเขาละทางที่ถูกต้อง หลงเจิ่นไปตามทางของบาลาอัมบุตรโบโซร์ ผู้ซึ่งโปรดปรานสินจ้างที่ได้มาจากการอธรรม 16แต่บาลาอัมก็ถูกตำหนิในการละเมิดของตนเอง ลาใบ้ตัวหนึ่งพูดเป็นภาษามนุษย์ และได้ยับยั้งอาการคลุ้มคลั่งของผู้เผยพระวจนะคนนั้น

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

อ.เปโตรบอกว่า สัตว์ที่ไม่มีมลทินยังใช้เป็นเครื่องถวายบูชาแด่พระเจ้าได้ แต่ผู้สอนเท็จเหมือนสัตว์ที่ต้องตายแต่ใช้ถวายบูชาแด่พระเจ้าไม่ได้

ลักษณะผู้สอนเท็จ คือ เป็นตัวเอกของบาป เอาตัวเองเป็นใหญ่ เอาผลประโยชน์ของตนเป็นใหญ่

เราเรียนรู้จากเรื่องนี้เพื่อเราจะแยกแยะได้ว่าใครเป็นคนสอนถูก ใครเป็นคนสอนผิด เราเรียนรู้เพื่อตรวจสอบว่าตนเองสอนถูก หรือสอนผิด

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูคริสต์สอนโดยเสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อผู้อื่น ไม่ใช่สอนเพื่อจะได้ผลประโยชน์จากผู้อื่น หรือจากผู้เรียน ไม่มีความรักใดที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือ การเสียสละชีวิตของตนเพื่อผู้อื่น

ยน10:10-11ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ 11เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ

ยน15:13ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

ตรวจสอบชีวิตของตนเองกับพระวจนะของพระเจ้า อย่าให้มีลักษณะชีวิตเหมือนผู้สอนเท็จ คือ ต้องการหาผลประโยชน์จากการสอน หาผลประโยชน์จากผู้เรียนเพื่อตนเอง คิดเอาตัวเองเป็นใหญ่ โดยไม่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลาง

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้าด้วยความเสียสละ ไม่ล่อลวงคนไปในทางที่ผิดไปจากน้ำพระทัยพระเจ้า อย่าโลภโดยหวังผลประโยชน์จากที่คนนับถือ เพราะเป็นอาจารย์สอน ขอให้รักษาแรงจูงใจบริสุทธิ์ในการรับใช้พระเจ้า เหมือนพระเยซูคริสต์ เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นสำคัญกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่2:10ข-13ก
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่2:17-19

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่