ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม2 เปโตร คือ มีการพิพากษาลงโทษสำหรับผู้เผยวจนะเท็จ และผู้สอนเท็จ

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม2 เปโตรแล้ว ต้องเรียนรู้คำสอนที่ถูกต้อง และดำเนินชีวิตตามคำสอนที่ถูกต้อง เพราะจะได้ไม่ต้องพลาดพระพรของพระเจ้า และไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษร่วมกับผู้สอนเท็จ

4เพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงยกเว้นพวกทูตสวรรค์ที่ได้ทำบาปนั้น แต่ได้ทรงผลักพวกเขาลงไปในอเวจี และได้ล่ามพวกเขาด้วยโซ่แห่งความมืดมิด คุมไว้จนถึงเวลาพิพากษา 5และไม่ได้ทรงยกเว้นโลกสมัยโบราณ แต่ได้ทรงคุ้มครองโนอาห์ผู้ประกาศความชอบธรรม กับคนอื่นอีกเจ็ดคน เมื่อคราวที่พระองค์ได้ทรงบันดาลให้น้ำท่วมโลกของคนอธรรม 6และได้ทรงลงโทษเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ ให้พินาศเป็นเถ้าถ่าน เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่คนทั้งหลายที่ประพฤติอธรรม 7และได้ทรงช่วยชีวิตโลทผู้ชอบธรรม ผู้มีความทุกข์เพราะการประพฤติลามกของคนชั่ว 8(เพราะเมื่อคนชอบธรรมอยู่ในหมู่คนชั่วทุกวี่วัน ความประพฤติของคนชั่วที่เขาได้เห็นและได้ยิน ทำให้จิตใจชอบธรรมของเขาระทมทุกข์) 

9ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงทราบว่าจะช่วยคนที่ยำเกรงพระเจ้าพ้นจากการทดลองได้อย่างไร และทรงทราบวิธีกักขังคนชั่วไว้ให้รับโทษเมื่อถึงวันพิพากษา 10โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนเหล่านั้นที่ปล่อยตัวไปตามกิเลสตัณหา และหมิ่นประมาทสิทธิอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้า

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

ชีวิตหลังความตายมีการพิพากษาลงโทษอย่างแน่นอนสำหรับคนสอนเท็จ คนเผยวจนะเท็จ แต่พระเจ้ารู้ว่าจะช่วยคนชอบธรรมของพระเจ้าได้อย่างไร พระเจ้ารู้ว่าจะต้องลงโทษคนอธรรมอย่างไร

พระเจ้าเป็นบุคคลที่เราไว้วางใจได้ ขอให้เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้า โดยวางใจในพระเจ้า ยำเกรงพระเจ้า และรู้จักคำสอนแท้จริงของพระองค์ ผ่านพระคัมภีร์

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูคริสต์สอนให้เราอดทนต่อผู้ที่ข่มเหงเราเพราะความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้า อย่ากลัวผู้ที่ข่มเหง แต่ให้ยำเกรงพระเจ้ามากกว่าผู้ที่ข่มเหง

มธ10:28-31อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณ แต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรกได้ 29นกกระจาบสองตัวเขาขายหนึ่งอาส์ซาริอัน ไม่ใช่หรือ? แต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่โปรด นกเหล่านั้นจะไม่ตกลงถึงดินแม้แต่ตัวเดียว 30ถึงผมของท่านทั้งหลาย ก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น 31เพราะฉะนั้นอย่ากลัวเลย พวกท่านก็ประเสริฐกว่านกกระจาบหลายตัว

พระเจ้าปกป้องเราจากอันตรายหรือการพิพากษาได้ เพราะเรามีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

ให้เราวางใจในการปกป้องของพระเจ้า การช่วยกู้ของพระเจ้า และให้หน้าที่การพิพากษาคนอธรรมเป็นหน้าที่ของพระเจ้า ขอให้เราดำเนินตามความชอบธรรมของพระเจ้า ผ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้าที่ถูกต้อง

ไม่ใช่ดำเนินชีวิตตามคำสอนเท็จ หรือคำสอนที่ให้เราทำตามเนื้อหนัง หรือตามกิเลศตัณหา หรือหมิ่นประมาทพระเจ้า หมิ่นประมาทสิทธิอำนาจของพระเจ้า แต่ให้เรายำเกรงพระเจ้า

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตชอบธรรม สั่งสอนคนตามความจริงของพระวจนะ ยินดีเผชิญการข่มเหงแต่ไม่ได้ท้าทายให้คนมาข่มเหง

ระวังคำสอนผิด อย่าสอนผิด เพราะจะถูกพระเจ้า พิพากษาลงโทษ ขอให้ตั้งใจประกาศและสอนพระวจนะอย่างถูกต้องโดยไม่กลัวคนอธรรมข่มเหง

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่2:1-3
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่2:10ข-13ก

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่