ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมยากอบ คือ บททดสอบความเชื่อของคนมั่งมี คือ การได้มาซึ่งรายได้กับการใช้ไปอย่างชอบธรรม

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมยากอบแล้ว ปลายทางของคนมั่งมีที่ไม่ดำเนินชีวิตชนะการทดลองใจ และผ่านบททดสอบความเชื่อเรื่องความมั่งมี ก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมใจ ทรัพย์สมบัติที่หามาได้ไม่สามารถช่วยให้ตนเองพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าได้

ฟังให้ดีนะ พวกคนมั่งมี จงร้องไห้และโอดครวญเพราะความทุกข์ที่กำลังจะเกิดกับท่านทั้งหลาย 2ทรัพย์สมบัติของท่านก็ผุพัง เสื้อผ้าของพวกท่านก็ถูกแมลงกัดกิน 3ทองและเงินของพวกท่านก็ขึ้นสนิม และสนิมนั้นก็จะเป็นพยานปรักปรำท่านและจะเผาผลาญเลือดเนื้อของพวกท่านเหมือนกับไฟ ท่านสะสมสมบัติไว้สำหรับวาระสุดท้าย 4นี่แน่ะ ค่าจ้างของคนเหล่านั้นที่เกี่ยวข้าวในนาของพวกท่านที่ท่านฉ้อโกงไว้นั้นก็ฟ้องร้องขึ้น และเสียงร้องทุกข์ของคนงานเหล่านั้นที่เกี่ยวข้าวก็ดังไปถึงพระกรรณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมทัพแล้ว 5ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างฟุ่มเฟือยและปล่อยตัว ทั้งยังบำรุงบำเรอจิตใจของท่านไว้เพื่อรอวันถูกฆ่า 6พวกท่านตัดสินลงโทษและฆ่าคนชอบธรรม และเขาก็ไม่ได้ต่อต้านท่าน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

การทดลองใจ และบททดสอบความเชื่อสำหรับคนมั่งมี โดยเฉพาะเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าแล้ว การได้มาซึ่งรายได้ ทรัพย์สิน ความมั่งคั่งต้องมีความชอบธรรม ซึ่งมาตรฐานสูงกว่ากฎหมาย ส่วนการใช้ทรัพย์สินเงินทอง ก็ต้องถูกต้องตามพระวจนะเช่นกัน ไม่ใช่ฟุ่มเฟือยเพื่อประโยชน์ตัวเองฝ่ายเดียว

พระคัมภีร์บอกว่าถ้าคนมั่งมีไม่ผ่านบททดสอบความเชื่อนี้ ทรัพย์สินเงินทองที่เขามีจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยในวันที่พระเจ้าพิพากษาลงโทษ ทรัพย์สินเงินทองที่เขาใช้ทั้งชีวิตหามามันจะไร้ค่า ผุพัง ขึ้นสนิม ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ ทรัพย์สินที่เขาหามาได้โดยการโกงคนงาน โกงค่าแรง สั่งฆ่าคน ทำลายคนเพื่อผลประโยชน์ จะทำให้เขาถูกลงโทษอย่างแน่นอนจากพระเจ้า

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูสอนให้สะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ เปรียบเหมือนการทำให้ชีวิตนิรันดร์ของเราเต็มไปด้วยศักดิ์ศรี และเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้านิรันดร

มธ6:19-21“อย่าสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในโลก ที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้ และที่ขโมยอาจทะลวงลักเอาไปได้ 20แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในสวรรค์ ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด และที่ไม่มีขโมยทะลวงลักเอาไปได้ 21เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

สำรวจชีวิตของเรา เรื่องการได้มาของรายได้ ทรัพย์สินเงินทองมีความชอบธรรมหรือไม่ การใช้จ่ายเงินทองทรัพย์สินเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและงานของพระเจ้าบ้างหรือไม่ การใช้จ่ายเป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าหรือไม่

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้าด้วยความโปร่งใส มีบัญชีรับจ่ายตรวจสอบได้ รู้ว่ารายได้มาจากไหน และจ่ายอะไรออกไปบ้าง เราต้องถวายรายงานกับพระเจ้าเรื่องนี้ ต้องสัตย์ซื่อกับพระเจ้าในเรื่องทรัพย์สินเงินทอง ดูแลอารักขาอย่างผู้รับใช้ท่ีดี

ดูแลผู้รับใช้อย่างสมควรแก่ฐานะ ไม่เอาเปรียบผู้รับใช้ หรือโกงผู้รับใช้ ทำให้ผู้รับใช้สามารถรับใช้พระเจ้าอย่างมีความสุขได้ ไม่ฉ้อโกงสิทธิประโยชน์ที่เราสามารถให้กับผู้รับใช้พระเจ้าได้

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่ 4:13-17
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่ 5:7-12

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่