ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม1 เปโตร คือ ส่ิงที่ทำให้คริสเตียนสามารถทนทุกข์ได้ เพราะมีความหวังในพระเยซูคริสต์

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม1 เปโตรแล้ว ขอให้ทนทุกข์ด้วยความหวังที่มีในพระเยซูคริสต์ทรงดีต่อเรา

7จงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย 8จงควบคุมตัวเอง จงระวังระไวให้ดี ศัตรูของพวกท่านคือมาร ดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ 9จงต่อต้านมันด้วยใจมั่นคงในความเชื่อ โดยรู้ว่าพวกพี่น้องของพวกท่านทั่วโลก ก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกัน 10และหลังจากพวกท่านทนทุกข์ชั่วเวลาหนึ่งแล้ว พระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิ้น ผู้ได้ทรงเรียกให้พวกท่านเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ของพระองค์ในพระ[เยซู]คริสต์ พระองค์เองก็จะทรงฟื้นฟู จะทรงค้ำจุนให้มั่นคง จะทรงเสริมเรี่ยวแรง และจะทรงให้พวกท่านตั้งมั่นอยู่ 11ขออานุภาพ จงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

เมื่อเราทนทุกข์เพราะเราเป็นคริสเตียน เราควรมีความหวังในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงหวังดีต่อเรา แต่เราก็ต้องทำในส่วนของเรา คือ

ละความกังวล(7) เพราะพระเจ้าทรงห่วงไยเรา

ให้เราควบคุมตนเอง จงระวังให้ดี ศัตรูของเราคือ มาร(8)

จงต่อต้านมารด้วยใจมั่นคงในความเชื่อ (9)

เข้าใจว่าการทนทุกข์เกิดขึ้นกับทุกคนที่เชื่อพระเจ้า  ซึ่งความทุกข์เหล่านั้นเป็นชั่วเวลาหนึ่งไม่ใช่ทนทุกข์นิรันดร(10ก)

ส่วนของพระเจ้าที่จะช่วยเราในเวลาที่เราทนทุกข์ พระเจ้าแห่งพระคุณ ผู้ทรงเรียกท่านให้เข้าในศักดิ์ศรี พระองค์จะทรงฟื้นฟู พระองค์จะทรงค้ำจุน ทรงเสริมเรี่ยวแรง และให้ตั้งมั่นคงอยู่ (10ข)

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

การที่คริสเตียนมีความหวังในพระเยซูคริสต์ (10)ทำให้เราสามารถทนทุกข์ได้อย่างมีความหวัง ทำให้เราได้รับศักดิ์ศรีนิรันดร์ของพระเจ้า

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

ขอให้ระมัดระวังการดำเนินชีวิตคริสเตียน ให้รู้จักการควบคุมตนเอง โดยเฉพาะเมื่อต้องถูกทดลองให้ทำบาป ทำให้เสียอารมณ์ ทำให้โกรธ โมโหควบคุมอารมณ์ ควบคุมคำพูด ควบคุมตนเองไม่ได้

ขอให้เรายิ่งเพิ่มความระมัดระวัง ไม่ทำบาป ไปตามการล่อลวง ไปตามตัณหาเนื้อหนัง ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า แต่ไปเชื่อฟังมาร

ขอให้มีความเชื่อเพิ่มเติม มั่นคงขึ้นในพระเจ้า ทนทุกข์ได้โดยไม่ต้องเชื่อฟังมาร และทำบาปกับพระเจ้า

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้าโดยการไว้วางใจพระเจ้า เพราะรู้ว่าพระองค์ทรงดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์

อธิษฐานขอพระเจ้า ให้ป้องกันเราจากการล่อลวง ช่วยเราให้ฟื้นฟูในฝ่ายวิญญาณ ขอพระเจ้าค้ำจุนเราให้มั่นคงไม่ล้มลงในความบาป ตั้งมั่นคงในความเชื่อ ไม่ละทิ้งความเชื่อ หรือมีความเชื่อถดถอย

ไม่ปฎิเสธความเชื่อ หรือละทิ้งความเชื่อพระเจ้า หรือการรับใช้ เพราะเผชิญความยากลำบากที่เราทนทุกข์ในการรับใช้

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่5:1-6
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่5:12-14 (ตอนจบ)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่