ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม1 เปโตร คือ การทนทุกข์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า แสดงออกเป็นการทำดีต่อไป ชื่นชมยินดีในความทุกข์เพราะเป็นคริสตชน

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม1 เปโตรแล้ว ยินดีรับการทนทุกข์เพราะเป็นคริสตชน ตรวจสอบสาเหตุของความทุกข์ว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากผลของการทำบาป

12ท่านที่รักทั้งหลาย อย่าแปลกใจกับความทุกข์ยากแสนสาหัสที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกท่าน เพื่อทดสอบพวกท่านนั้น ราวกับว่าสิ่งประหลาดเกิดกับพวกท่าน 13แต่จงชื่นชมยินดีเสมอ ที่ได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์ เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระองค์ปรากฏ พวกท่านก็จะชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้น 14ถ้าพวกท่านถูกด่าเพราะพระนามของพระคริสต์ พวกท่านก็เป็นสุข เพราะว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริคือพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตกับพวกท่าน 

15แต่อย่าให้ใครในพวกท่านทนทุกข์ฐานเป็นฆาตกร หรือเป็นขโมย หรือเป็นคนทำชั่ว หรือเป็นคนที่เที่ยวยุ่งกับธุระของคนอื่น 

16แต่ถ้าทนทุกข์เพราะได้ชื่อว่าเป็นคริสตชน ก็อย่าให้คนนั้นละอายเลย แต่ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้น 17เพราะถึงเวลาแล้ว ที่การพิพากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้า และถ้าเริ่มต้นที่พวกเราก่อน ปลายทางของคนเหล่านั้น ที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไร? 18และถ้าคนชอบธรรมจะรอดได้อย่างยากเย็นแล้วคนอธรรมและคนบาปจะไปอยู่ที่ไหน? 

19ดังนั้น ขอให้คนทั้งหลายที่ทนทุกข์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับพระผู้สร้าง ผู้ซื่อสัตย์ และทำดีต่อไป

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

เปโตรหนุนใจคริสตชนที่มีความทุกข์เพราะเกิดจากนามของพระคริสต์ หรือการเป็นคริสตชน(14,16) อย่าแปลกใจ(12) อย่าละอาย แต่ให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ให้ยินดีทนทุกข์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า (19) ให้ทำดีต่อไป ให้ชื่นชมยินดีเพราะมีส่วนร่วมในการทนทุกข์เหมือนพระคริสต์ (13)  แต่อย่าให้ทนทุกข์เพราะการทำบาป หรือรับผลบาปของตนเอง (15)

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูบอกล่วงหน้าว่าคนที่จะดำเนินชีวิตตามพระองค์จะต้องทนทุกข์ ถูกข่มเหง แต่ผู้ที่อดทนถึงที่สุดจะได้รับบำเหน็จ

มธ5:10-12คนที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลาย11“เมื่อพวกเขาจะติเตียนข่มเหง และนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายต่างๆ เป็นความเท็จเพราะเรา ท่านก็เป็นสุข 12จงชื่นชมและยินดี เพราะว่าบำเหน็จของพวกท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์ เพราะพวกเขาข่มเหงบรรดาผู้เผยพระวจนะ ที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกัน

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?

อย่าให้ทนทุกข์เพราะการทำบาป หรือรับผลบาปของตนเอง (15) ดังนั้นเราต้องสำรวจชีวิตเมื่อเรารับการข่มเหง หรือมีความทุกข์ยาก ถ้ามั่นใจว่าไม่ได้เกิดจากความบาปหรือผลบาปที่เราทำ ก็ให้ยินดีทนทุกข์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าต่อไป ให้ทำดีต่อไป ให้ถวายเกียรติพระเจ้าต่อไป

การพิพากษาในวันสุดท้ายน่ากลัวกว่าการทนทุกข์ที่เราเจอในโลกนี้มากนัก(17-18) จงอดทนเมื่อเจอความทุกข์เพราะได้ชื่อว่าเป็นคริสตชน หรือทนทุกข์เพื่อพระนามของพระองค์

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้าโดยรู้ว่างานที่เราทำเป็นราชกิจของพระเยซู และยินดีทนทุกข์ร่วมกับพระองค์ ฝากวิญญาณจิตเราไว้กับพระเจ้า และทำดีต่อไป มองความทุกข์ที่เกิดจากการรับใช้เป็นบททดสอบชีวิตฝ่ายวิญญาณ ขอพระเจ้าช่วยให้เราผ่านบททดสอบนี้ อย่าแปลกใจเมื่อเจอความทุกข์ยากในการรับใช้(12)

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่4:7-11
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่5:1-6

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่