ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมยากอบ คือ เราสามารถชนะการทดลองใจ และผ่านการทดสอบความเชื่อได้ ถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องต่อ การทดลองใจ และการทดสอบความเชื่อ โดยภูมิใจรับการทดสอบ

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมยากอบแล้ว ความภูมิใจเผชิญเรื่องการทดลองใจ และผ่านการทดสอบความเชื่อ ทำให้เราดำเนินชีวิตคริสเตียนได้ท่ามกลางปัญหาและสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิต โดยเรามีความภูมิใจที่จะเผชิญ เราจะชนะการทดลองและผ่านการทดสอบความเชื่อไปได้ ทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ และดีพร้อม

9ให้พี่น้องที่ต่ำต้อยภาคภูมิใจเมื่อได้รับการเชิดชู 10และคนมั่งมีก็ภาคภูมิใจเมื่อต่ำต้อยลง เพราะเขาจะร่วงโรยไปเหมือนดอกหญ้า 11เพราะว่าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับความร้อนแรงกล้าก็ทำให้หญ้าเหี่ยวแห้งและดอกหญ้าก็ร่วงหล่น แล้วความงามของมันก็สูญสิ้น คนมั่งมีก็เช่นกัน เขาจะสูญสลายไปในระหว่างที่เขากำลังวุ่นวายอยู่กับการดำเนินธุรกิจ

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

เมื่อเราเป็นคนต่ำต้อยแต่ได้รับการยกชู เราควรภูมิใจที่พระเจ้าอวยพรเป็นเรื่องง่ายมากที่จะภูมิใจ แต่หลายคนไม่ได้อวดพระเจ้าแต่อวดตนเอง ต้องระวัง นี่ก็เป็นการทดลองใจ และการทดสอบความเชื่อของคนต่ำต้อยอย่างหนึ่ง

แต่สำหรับคนมั่งมีเขาต้องภูมิใจเมื่อตกต่ำลง นี่เป็นการทดลองและการทดสอบความเชื่อของคนมั่งมี เขาจะแสดงออกถึงความภูมิใจได้อย่างไร ในเมื่อฐานะเขาแย่ลง ทรัพย์สินเงินทองลดลง ชื่อเสียงเสียหาย ความสะดวกสบายหมดไป ความลำบากเข้ามาแทน เขาจะชนะการทดลองใจ และผ่านบททดสอบความเชื่อบทนี้ได้อย่างไร

แต่พระคัมภีร์บอกให้เขาภูมิใจเมื่อรับการทดสอบและผ่านเรื่องนี้ไปได้ เป็นธรรมดาที่ธุรกิจมีความรุ่งเรืองและตกต่ำ เป็นธรรมดาที่จะมีจุดเริ่มและมีจุดจบ แต่ไม่ว่าจะยากดีมีจน ร่ำรวยขึ้นหรือตกต่ำลงก็ขอให้ไม่ปฎิเสธความเชื่อในพระเจ้า ที่เราควรจะภูมิใจ

พระคัมภีร์บอกว่าคนต่ำต้อยพระเจ้าก็ยกชูขึ้นได้ คนมั่งมีพระเจ้าก็ให้ต่ำต้อยลงได้ ดังนั้นคนมั่งมีก็ยังมีความเชื่อ มีความหวังในพระเจ้าต่อไปได้ว่าพระเจ้าจะยกชูขึ้นอีกครั้งก็เป็นได้ หรือพระเจ้าให้เราหยุดพักจากธุรกิจการงานอันเป็นไปตามวาระกำหนดไว้ก็เป็นไปได้ ดังนั้นอย่าให้ฐานะเศรษฐกิจมากระทบใจของเราและทำให้เราไม่ผ่านบททดสอบความเชื่อ ขอให้เราภูมิใจเมื่อเจอบททดสอบนี้

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า แต่มารับสภาพความเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดมากมาย ต้องถูกทดลองใจและทดสอบความเชื่อเหมือนเราทั้งๆที่ไม่มีความจำเป็นเลย แต่พระเยซูยอมรับบททดสอบนี้เพื่อช่วยเราให้พ้นจากความบาปของตนเอง โดยพระองค์แบกรับบาปนี้เพื่อเรา

ฮบ2:9ข-10 เพราะพระองค์สิ้นพระชนม์ด้วยความทุกข์ทรมาน ทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์จึงได้วายพระชนม์เพื่อทุกคน 10ในเรื่องที่พระเจ้าทรงนำบุตรจำนวนมากไปสู่ศักดิ์ศรีนั้น ก็เป็นการเหมาะสมแล้ว ที่พระเจ้าผู้ซึ่งทุกสิ่งดำรงอยู่เพื่อพระองค์และโดยพระองค์ จะทรงทำให้ผู้เบิกทางสู่ความรอดของพวกเขาสมบูรณ์โดยความทุกข์ทรมานต่างๆ

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

เราเจอการทดลองใจเมื่อใด เรารู้ว่าเรากำลังเจอบททดสอบความเชื่อในพระเจ้า การที่คนต่ำต้อยได้รับการยกชูจากพระเจ้า ทำให้เรามีความภูมิใจที่จะเผชิญความต่ำต้อยได้ เพราะเรารู้ว่าความเชื่อในพระเจ้าทำให้เรามีความหวังในการยกชูของพระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกัน หรือถ้าพระเจ้าต้องการให้เราหยุดพักจากการงานนั้นๆเราก็ควรภูมิใจที่ได้พักสงบในพระเจ้า

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้าได้ในทุกฐานะไม่ว่าจะต่ำต้อยหรือมั่งมี  มีความภูมิใจในพระเจ้าได้ในทุกฐานะ รับใช้พระเจ้าด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้คนให้เข้าใจความจริงของพระเจ้าจากมุมมองพระคัมภีร์ตอนนี้ เพื่อให้พวกเขาชนะการทดลองใจและผ่านบททดสอบความเชื่อเรื่องฐานะนี้ มีทัศนคติที่ดีต่อกันแบบที่พระเจ้ามอง ไม่ตัดสินคน หรือเห็นคุณค่าของคนจากฐานะเศรษฐกิจของพวกเขา

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่1:5-8
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่1:12-18

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่