ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมดาเนียล คือ พระเจ้ามีจริง อณาจักรและการปกครองของพระเจ้าก็มีจริง พระองค์เชื้อเชิญให้เรามีส่วนในอณาจักรของพระเจ้า รับกรรมสิทธิ์ในอณาจักรของพระเจ้า ผ่านทางความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมดาเนียลแล้ว เรียนรู้ที่จะรับกรรมสิทธิ์ในอณาจักรของพระเจ้า ผ่านการรับใช้พระเยซูคริสต์ตั้งแต่ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ เมื่อเรากลับไปพบพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง หรือในวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง วันนั้นเราจะได้รับตามพระสัญญาของพระเจ้า

ความฝันของดาเนียลถึงสัตว์ 4 ชนิด

1ในปีที่หนึ่งแห่งรัชกาลเบลชัสซาร์กษัตริย์บาบิโลน ดาเนียลมีความฝันและนิมิตในศีรษะของท่าน เมื่อท่านนอนบนที่นอน ท่านจึงบันทึกความฝันนั้นไว้ และบรรยายเนื้อเรื่องนั้น 2ดาเนียลกล่าวว่า “ในนิมิตเวลากลางคืน ข้าพเจ้าได้เห็น นี่แน่ะ ลมทั้งสี่ของฟ้าสวรรค์ได้ปลุกปั่นทะเลใหญ่นั้น 3และสัตว์มหึมา 4 ตัวได้ออกมาจากทะเล มีลักษณะต่างกัน 4ตัวแรกเหมือนสิงโตมีปีกนกอินทรี เมื่อข้าพเจ้ามองดูนั้น ปีกก็ถูกฉีกออกไป และมันถูกยกขึ้นจากแผ่นดิน ให้ยืนสองเท้าเหมือนมนุษย์ และใจของมนุษย์ถูกมอบให้มัน 5แล้วมีสัตว์อีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่สองเหมือนหมี มันขยับตัวข้างหนึ่งขึ้น มีกระดูกซี่โครงสามซี่อยู่ในปากของมันระหว่างซี่ฟัน มีเสียงบอกมันว่า ‘จงลุกขึ้นกินเนื้อให้มากๆ’ 6ต่อจากนั้น ข้าพเจ้าได้มองดู นี่แน่ะ สัตว์อีกตัวหนึ่งเหมือนเสือดาว บนหลังมีปีกนกสี่ปีก สัตว์นั้นมีหัวสี่หัว และอำนาจปกครองถูกมอบให้มัน7ต่อจากนั้น ในนิมิตเวลากลางคืน ข้าพเจ้าได้เห็นสัตว์ตัวที่สี่มันร้ายกาจ น่ากลัว และแข็งแรงยิ่งนัก มันมีฟันเหล็กมหึมา มันกินและหักเป็นชิ้นๆ และกระทืบสิ่งที่เหลือกินนั้นเสีย มันต่างกับสัตว์อื่นทั้งหมดที่อยู่ก่อนมัน มันมีเขาสิบเขา 8ขณะที่ข้าพเจ้าพิเคราะห์เรื่องเขาเหล่านั้น นี่แน่ะ มีเขาเล็กๆ อีกเขาหนึ่งงอกขึ้นมาท่ามกลางเขาเหล่านั้น เขารุ่นแรกสามเขาได้ถูกถอนรากออกไปต่อหน้ามัน ในเขาอันนี้มีตาเหมือนตามนุษย์ มีปากพูดคุยโว

การพิพากษาต่อหน้าผู้เจริญด้วยวัยวุฒิ

9“ขณะที่ข้าพเจ้ายืนดูอยู่

มีหลายบัลลังก์มาตั้งไว้

และผู้หนึ่งซึ่งเจริญด้วยวัยวุฒิมาประทับ

ฉลองพระองค์ขาวอย่างหิมะ

พระเกศาบนพระเศียรเหมือนขนแกะขาวสะอาด

พระบัลลังก์ของพระองค์เป็นเปลวเพลิง

กงจักรของบัลลังก์นั้นเป็นไฟลุก

10ธารไฟพุ่งออก

และไหลออกมาเฉพาะพระพักตร์พระองค์

คนนับแสนๆ ปรนนิบัติพระองค์

คนนับล้านๆ เข้าเฝ้าพระองค์

ผู้พิพากษาก็ขึ้นนั่งบัลลังก์

บรรดาหนังสือก็เปิดออก

11“ข้าพเจ้าก็จ้องดู เพราะเขาเล็กนั้นคุยโว และเมื่อข้าพเจ้าจ้องดู สัตว์ตัวนั้นก็ถูกฆ่า และศพก็ถูกทำลายมอบให้เผาด้วยไฟ 12ส่วนเรื่องสัตว์ที่เหลืออยู่นั้น อำนาจปกครองของพวกมันก็ถูกถอนไปเสีย แต่ชีวิตของพวกมันให้ยืดต่อไปถึงฤดูหนึ่ง และวาระหนึ่ง

13ข้าพเจ้าเห็นในนิมิตเวลากลางคืน

นี่แน่ะ มีท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์มา

พร้อมกับบรรดาเมฆของสวรรค์

และท่านมาหาผู้เจริญด้วยวัยวุฒินั้น

มีคนนำท่านมาเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระองค์

14ราชอำนาจ ศักดิ์ศรี กับราชอาณาจักร

ทรงมอบไว้กับท่าน

เพื่อชนทุกชาติทุกเผ่าทุกภาษา

จะปรนนิบัติท่าน

ราชอาณาจักรของท่านเป็นราชอาณาจักรนิรันดร์

ซึ่งจะไม่มีที่สิ้นสุด

และแผ่นดินของท่านเป็นแผ่นดิน

ซึ่งจะไม่ถูกทำลายเลย

ทำนายฝันของดาเนียล

15“ส่วนข้าพเจ้าคือดาเนียล จิตใจข้าพเจ้าเป็นทุกข์ เพราะความฝันและนิมิตในศีรษะของข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าตกใจ 16ข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ท่านผู้หนึ่งที่ยืนอยู่ที่นั่น และถามความจริงของเรื่องราวนี้ ท่านก็บอกข้าพเจ้า และให้ข้าพเจ้ารู้ความหมายของเรื่องเหล่านี้ 17‘สัตว์มหึมาทั้งสี่คือ กษัตริย์ 4 องค์ซึ่งเกิดมาจากแผ่นดินโลก 18แต่บรรดาผู้บริสุทธิ์ขององค์ผู้สูงสุดจะรับราชอาณาจักร และถือกรรมสิทธิ์ราชอาณาจักรนั้นสืบๆ ไปเป็นนิตย์นิรันดร์’

19“แล้วข้าพเจ้าก็อยากทราบความจริงเกี่ยวกับสัตว์ตัวที่สี่นั้นซึ่งผิดแปลกจากสัตว์อื่นๆ ทั้งสิ้น ร้ายกาจเหลือเกิน มีฟันเหล็กและเล็บเท้าทองสัมฤทธิ์ ซึ่งกินและฉีกเป็นชิ้นๆ และกระทืบสิ่งที่เหลือนั้นเสีย 20และเกี่ยวกับเขาสิบเขา ซึ่งอยู่บนหัวของมัน และเขาอีกเขาหนึ่งซึ่งงอกขึ้นมาต่อหน้าเขารุ่นแรกสามเขาที่หลุดไป เขาซึ่งมีตาและมีปากที่พูดคุยโว และซึ่งดูเหมือนจะใหญ่โตกว่าเพื่อน 21เมื่อข้าพเจ้ามองดู เขานี้ทำสงครามกับบรรดาผู้บริสุทธิ์และชนะ 22จนกว่าผู้เจริญด้วยวัยวุฒิเสด็จมาถึง การพิพากษาถูกมอบให้แก่บรรดาผู้บริสุทธิ์ขององค์ผู้สูงสุดนั้นและเวลากำหนดได้มาถึงที่บรรดาผู้บริสุทธิ์จะรับราชอาณาจักร

23“ท่านผู้นั้นกล่าวดังนี้ว่า ‘เรื่องสัตว์ตัวที่สี่นั้น

จะมีราชอาณาจักรที่สี่บนพิภพ

ซึ่งจะผิดกับราชอาณาจักรทั้งสิ้น

และจะกินทั้งพิภพนี้เสีย

และเหยียบพิภพลง และทำให้เป็นชิ้นๆ

24ส่วนเรื่องเขาสิบเขานั้น

จากราชอาณาจักรนี้จะมีกษัตริย์ 10 องค์เกิดขึ้น และมีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งเกิดขึ้นภายหลัง

แตกต่างจากกษัตริย์ที่มีมาก่อน และจะโค่นกษัตริย์เสีย 3 องค์

25ท่านจะพูดคำกล่าวร้ายองค์ผู้สูงสุด

และจะข่มเหงบรรดาผู้บริสุทธิ์ขององค์ผู้สูงสุดนั้น

และจะคิดเปลี่ยนแปลงวาระและธรรมบัญญัติต่างๆ

และเขาทั้งหลายจะถูกมอบไว้ในมือของท่าน

ตลอดหนึ่งวาระ สองวาระ กับครึ่งวาระ

26แต่ผู้พิพากษาก็จะขึ้นนั่งบัลลังก์

และจะทรงนำเอาราชอำนาจของท่านไป

เพื่อจะทรงเผาผลาญและทำลายเสียให้สิ้นสุด

27และราชอาณาจักรกับราชอำนาจ

และความยิ่งใหญ่แห่งบรรดาราชอาณาจักรภายใต้สวรรค์ทั้งสิ้น

จะต้องถูกมอบไว้แก่บรรดาผู้บริสุทธิ์คือ ประชากรขององค์ผู้สูงสุดนั้น

แผ่นดินของท่านเหล่านี้จะเป็นแผ่นดินนิรันดร์

และราชอาณาจักรทั้งสิ้นจะปรนนิบัติและเชื่อฟังท่านเหล่านี้’

28“เรื่องราวก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ ส่วนข้าพเจ้าคือดาเนียล ความคิดของข้าพเจ้าก็ทำให้ข้าพเจ้าตกใจมาก และหน้าของข้าพเจ้าก็ซีดไป แต่ข้าพเจ้าก็เก็บเรื่องราวนี้ไว้ในใจ”

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

อณาจักรของพระเจ้าเป็นอณาจักรนิรันดร์ไม่มีที่สิ้นสุด แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าจะไม่มีวันถูกทำลาย

พระเจ้าให้ผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ หรือผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์มีส่วนรับราชอณาจักรของพระเจ้าร่วมกันกับพระเยซูคริสต์

แม้ว่ากษัตริย์จะปกครองแผ่นดินโลกก่อนหน้านั้น แต่ในที่สุดทุกๆราชอณาจักรในแผ่นดินโลกจะอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้า

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า มาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยไถ่บาปให้ทุกคน โดยการสิ้นพระชนมที่กางเขนและเป็นขึ้นจากความตาย ประกาศชัยชนะเหนือความตาย ความบาป มารซาตาน

พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อพิพากษาโลกนี้ และปกครองอณาจักรของพระเจ้า หรือแผ่นดินของพระเจ้า

พระเยซูจะประทานอณาจักรของพระเจ้าให้ผู้เชื่อวางใจในพระองค์ได้รับอณาจักรของพระเจ้า และถือกรรมสิทธิ์ในอณาจักรของพระเจ้า เสมือนหนึ่งครอบครองอณาจักรพระเจ้าร่วมกับพระเยซูคริสต์

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

ดำเนินชีวิตเป็นคนของพระเจ้า รักษาชีิวิตชอบธรรมที่พระเยซูยกโทษบาปให้ทั้งสิ้นแล้ว ยืนหยัดต่อปัญหาสถานการณ์ความยากลำบากจากผลของความบาปในโลกนี้ โดยไม่ทำผิดกับพระเจ้า เพื่อวันหนึ่งจะได้มีโอกาสครอบครองอณาจักรของพระเจ้า ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

เริ่มต้นรับใช้พระเจ้าด้วยชีวิตที่ชอบธรรม เริ่มมีส่วนในอณาจักรของพระเจ้าตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อจากโลกนี้ไปจะได้มีความมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์

เปรียบเหมือน บรรดาผู้บริสุทธิ์คือ ประชากรขององค์ผู้สูงสุด จะได้รับอณาจักรพระเจ้า และถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับพระองค์ หรือถือครอบครองร่วมกับพระองค์ ดังนั้นเราต้องมีส่วนในการรับใช้ตั้งแต่ในโลกนี้ ตามที่พระคัมภีร์ได้เปิดเผยกับเราแล้ว

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมดาเนียล บทที่6:1-28
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมดาเนียล บทที่8:1-27

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่