หน้าแรก เฝ้าเดี่ยวแบบตามพระธรรม พระธรรมผู้วินิจฉัย เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 11:1-11

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 11:1-11

1531
0
ภาพจาก https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-nominee-bible-constitution_us_59b004cbe4b0354e440e5379

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมวินิจฉัย คือ เราอาจจะเปลี่ยนชาติกำเนิดไม่ได้ แต่พระเจ้าให้เราเป็นคนสำคัญเพื่อพระองค์ได้

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมผู้วินิจฉัยแล้ว ท่านจะพบว่าการรู้จักและพบกับพระเจ้า ทำให้เราถูกเตรียมเพื่อจะทำงานสำคัญของพระเจ้า

เยฟธาห์

1เยฟธาห์คนกิเลอาดเป็นนักรบผู้กล้าหาญ แต่ท่านเป็นบุตรของหญิงโสเภณี กิเลอาดเป็นบิดาของเยฟธาห์ 2ภรรยาของกิเลอาดมีบุตรชายหลายคน และเมื่อบุตรเหล่านั้นโตขึ้นแล้ว จึงขับไล่เยฟธาห์ออกไปโดยกล่าวว่า “เจ้าจะไม่มีส่วนในมรดกของพ่อเรา เพราะตัวเจ้าเป็นลูกของหญิงอื่น” 3เยฟธาห์จึงหนีจากพี่น้องของตนไปอยู่ในแผ่นดินโทบ พวกนักเลงก็สมทบกับเยฟธาห์ และไปกับท่าน

4ต่อมาภายหลังคนอัมโมนได้ทำสงครามกับคนอิสราเอล 5และเมื่อคนอัมโมนทำสงครามกับอิสราเอลนั้น พวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดก็ไปรับเยฟธาห์จากแผ่นดินโทบ 6พวกเขากล่าวกับเยฟธาห์ว่า “จงมาเป็นหัวหน้าของเรา เพื่อเราจะต่อสู้กับคนอัมโมนได้” 7แต่เยฟธาห์กล่าวกับพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดว่า “พวกท่านเองไม่ใช่หรือที่เกลียดข้าพเจ้า และไล่ข้าพเจ้าออกจากบ้านบิดา? ทำไมตอนนี้ท่านจึงมาหาข้าพเจ้าเมื่อท่านตกยากเล่า?” 

8พวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดจึงกล่าวกับเยฟธาห์ว่า “เหตุที่เรากลับมาหาท่านเวลานี้ ก็เพื่อท่านจะไปกับเราและต่อสู้กับคนอัมโมน แล้วมาเป็นประมุขของเราชาวกิเล อาดทั้งหมด” 

9เยฟธาห์จึงกล่าวกับพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดว่า “ถ้าพวกท่านให้ข้าพเจ้ากลับไปเพื่อต่อสู้กับคนอัมโมน และพระยาห์เวห์ทรงมอบพวกเขาแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเองจะเป็นประมุขของท่าน” 10พวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดจึงกล่าวกับเยฟธาห์ว่า “พระยาห์เวห์ทรงเป็นพยานระหว่างเรา เราจะทำตามคำของท่านแน่” 11เยฟธาห์จึงไปกับพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาด และประชาชนก็ตั้งท่านให้เป็นประมุขและเป็นหัวหน้าเหนือพวกเขา แล้วเยฟธาห์ก็กล่าวคำที่ตกลงกันทั้งสิ้นเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ในเมืองมิสปาห์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

คนกิเลอาดขับไล่เยฟธาห์เพราะเห็นว่าชาติกำเนิดเขาไม่ดี มีแม่เป็นหญิงโสเภณี ทั้งๆที่เขาเป็นคนกล้าหาญ

ชาติกำเนิดไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่พระเจ้ามีแผนการที่จะใช้ชีวิตของเราเพื่อเป็นพระพรต่อคนอื่น พระเจ้าให้เราเป็น หรือให้เราทำเพื่อพระองค์จะใช้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ ในเวลาที่มีปัญหา สถานการณ์นั้นต้องการผู้นำที่แก้ไขปัญหาได้ มากกว่าที่เขาเป็นลูกของใคร

คนอัมโมนมาต่อสู้กับคนกิเลอาดและพวกเขาไม่สามารถต่อสู้ได้ แต่เยฟธาห์สามารถต่อสู้กับศัตรูที่เข้มแข็ง และช่วยคนกิเลอาดได้ เพราะพระเจ้าเลือกเยฟธาห์ช่วยเขา เพื่อให้คนกิเลอาดปลอดภัยจากศัตรูคนอัมโมน

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

คนบาปไม่รู้ว่าใครสามารถช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ พ้นจากเวรกรรม พ้นจากความตายได้บ้าง แต่พอบอกให้เชื่อพระเยซู พระองค์เป็นพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยเรา

หลายคนก็มองว่าพระองค์เกิดเป็นยิว เกิดเป็นคนจน เกิดเป็นคนต่ำต้อย แล้วพระองค์จะช่วยพวกเขาได้อย่างไร แต่พระคัมภีร์บอกไว้ว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนประทานพระเยซูเพื่อคนที่เชื่อวางใจในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์

หลายคนที่ยอมรับเชื่อพระเยซูจึงมีประสบการณ์การช่วยกู้จากพระเจ้าและมีความมั่นใจในพระเยซูมากขึ้น และติดตามพระองค์ตลอดไป

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

เราเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามเรื่องชาติกำเนิดของตนเอง และผู้อื่น แต่เราต้องมองให้เห็นถึงแผนการของพระเจ้าสำหรับคนแต่ละคน ที่พระเจ้าต้องการให้เขาเหล่านั้น ช่วยเหลือผู้อื่นนำเขาให้กลับมาหาพระเจ้า

เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกทำได้ เลือกตอบสนองตามพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรา พระองค์ทรงเรียกเราเพื่อช่วยคนของพระองค์

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

ขอพระเจ้าเลือกใช้ชีวิตของเรา ตามที่พระเจ้าใส่สิ่งดีในชีวิตของเรา ให้เรามีชัยชนะเหนือปัญหา สถานการณ์เลวร้าย และเป็นประโยชน์ต่อคนอื่น หรือให้เราได้รับใช้ติดตามร่วมกับผู้นำที่พระเจ้าทรงเรียกใช้ในการช่วยเหลือผู้คนของพระเจ้า

ให้เราก้าวข้ามผ่านเรื่อง ชาติกำเนิด เรื่องจุดด้อย เรื่องจุดบกพร่องในชีวิตของตนเอง แต่พัฒนาตามที่พระเจ้าทรงเห็นคุณค่า แสวงหาส่ิงดีที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิต ตอบสนองการทรงเรียกและลงมือทำ พระเจ้าจะให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่น

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 10:1-18
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 11:12-28

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่