หน้าแรก เฝ้าเดี่ยวแบบตามพระธรรม พระธรรมผู้วินิจฉัย เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 8:1-21

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 8:1-21

1079
0
ภาพจาก https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-nominee-bible-constitution_us_59b004cbe4b0354e440e5379

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมวินิจฉัย คือ พระเจ้าประทานชัยชนะให้กับคนของพระองค์อย่างเด็ดขาด ไม่เหมือนในผู้วินิจฉัยบทที่ 1 ที่12เผ่าไม่ขับไล่คนคานาอันออกไป ทำให้ถูกล่อลวงในอนาคตของพวกเขาได้หลงไปจากทางของพระเจ้า

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมผู้วินิจฉัยแล้ว ท่านจะพบว่าการสื่อสารสำคัญมาก กิเดโอนสื่อสารได้ดีทำให้ไม่มีศึกภายในอิสราเอลด้วยกัน การสื่อสารผิดพลาดทำให้เกิดสงคราม สูญเสียชีวิตได้ การได้ข้อมูลที่ดีทำให้มีชัยชนะได้

ชัยชนะและการล้างแค้นของกิเดโอน

1คนเอฟราอิมจึงพูดกับกิเดโอนว่า “ทำไมท่านจึงทำกับเราอย่างนี้ คือเมื่อท่านยกไปต่อสู้พวกมีเดียนนั้น ท่านก็ไม่ได้เรียกเราไปรบด้วย” และเขาทั้งหลายก็ต่อว่าท่านอย่างรุนแรง 2ท่านจึงตอบเขาทั้งหลายว่า “สิ่งที่เราทำมาแล้วจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ท่านทั้งหลายทำได้หรือ? ผลองุ่นที่ชาวเอฟราอิมเก็บเล็มก็ยังดีกว่าผลองุ่นที่อาบีเยเซอร์เก็บเกี่ยวไม่ใช่หรือ? 3พระเจ้าประทานโอเรบและเศเอบ เจ้านายมีเดียนไว้ในมือของท่านทั้งหลาย

ข้าพเจ้าสามารถทำอะไรที่จะเทียบกับท่านได้เล่า?” เมื่อท่านพูดอย่างนี้ พวกเขาก็หายโกรธ

4กิเดโอนก็มายังแม่น้ำจอร์แดนและข้ามไป ทั้งท่านและทหาร 300 คนที่อยู่ด้วย ถึงจะอ่อนเปลี้ยแต่ก็ยังติดตามไป 5ท่านจึงพูดกับชาวเมืองสุคคทว่า “โปรดให้ขนมปังแก่คนที่ติดตามเรามาบ้าง เพราะพวกเขาหิวเต็มที เรากำลังไล่ติดตามเศบาห์และศัลมุนนากษัตริย์แห่งมีเดียน” 6แต่เจ้านายทั้งหลายของเมืองสุคคทตอบว่า “เศบาห์และศัลมุนนาอยู่ในมือเจ้าแล้วหรือ? เราจึงจะเอาขนมปังมาเลี้ยงกองทัพของเจ้า” 

7กิเดโอนจึงกล่าวว่า “ถ้าอย่างนั้นเมื่อพระยาห์เวห์มอบเศบาห์และศัลมุนนาไว้ในมือเราแล้ว เราจะเอาหนามใหญ่แห่งถิ่นทุรกันดาร และหนามย่อมมานวดเนื้อเจ้าทั้งหลาย” 

8ท่านก็ออกจากที่นั่นขึ้นไปยังเมืองเปนูเอล และพูดอย่างเดียวกันกับพวกเขา แต่ชาวเมืองเปนูเอลก็ตอบท่านอย่างเดียวกับที่ชาวเมืองสุคคทตอบ 

9ดังนั้นท่านจึงพูดกับชาวเมืองเปนูเอลว่า “เมื่อเรากลับมาโดยสวัสดิภาพ เราจะพังหอรบนี้”

10เศบาห์และศัลมุนนาอยู่ที่คารโครกับกองทัพมีทหารประมาณ 15,000 คน เป็นกองทัพชาวตะวันออกที่เหลืออยู่ทั้งหมด เพราะว่าผู้ที่ถือดาบล้มตายเสีย 120,000 คน 11กิเดโอนขึ้นไปตามทางสัญจรของชาวทะเลทราย ทางทิศตะวันออกของโนบาห์และโยกเบฮาห์ และเข้าโจมตีกองทัพเมื่อกองทัพคิดว่าพ้นภัย 12เศบาห์และศัลมุนนาก็หนีไป กิเดโอนก็ไล่ติดตามไปจับเศบาห์กับศัลมุนนากษัตริย์พวกมีเดียนได้ทั้งสององค์ และทำให้กองทัพทั้งสิ้นแตกตื่น

13กิเดโอนบุตรโยอาชก็กลับจากการศึกมาตามทางขึ้นเขาเฮเรส 

14จับชายหนุ่มชาวเมืองสุคคทได้คนหนึ่ง จึงซักถามเขา ชายคนนี้ก็เขียนชื่อข้าราชการและพวกผู้ใหญ่ของเมืองสุคคทให้ รวม 77 คนด้วยกัน 

15กิเดโอนจึงมาหาชาวเมืองสุคคทกล่าวว่า “จงมาดูเศบาห์และศัลมุนนา ซึ่งเมื่อก่อนเจ้าเยาะเย้ยเราว่า ‘เศบาห์และศัลมุนนาอยู่ในมือเจ้าแล้วหรือ? เราจึงจะได้เลี้ยงทหารที่หิวโหยของเจ้าด้วยขนมปัง’ ” 

16กิเดโอนก็จับตัวพวกผู้ใหญ่ในเมือง แล้วเอาหนามใหญ่แห่งถิ่นทุรกันดาร และหนามย่อมมาสั่งสอนชาวเมืองสุคคท 17ท่านก็พังหอรบเมืองเปนูเอล และประหารชีวิตชาวเมืองเสีย

18ท่านจึงถามเศบาห์และศัลมุนนาว่า “คนที่เจ้าฆ่าที่ภูเขาทาโบร์เป็นคนประเภทไหน?” พวกเขาตอบว่า “เป็นคนเหมือนอย่างท่าน แต่ละคนเป็นเหมือนโอรสกษัตริย์” 

19กิเดโอนจึงกล่าวว่า “คนเหล่านั้นเป็นพี่น้องท้องเดียวกันกับเรา พระยาห์เวห์ทรงพระชนม์อยู่ฉันใด ถ้าพวกเจ้าไว้ชีวิตพวกเขา เราก็จะไม่ประหารชีวิตพวกเจ้าฉันนั้น”

 20แล้วท่านสั่งเยเธอร์บุตรหัวปีของท่านว่า “จงลุกขึ้นฆ่าเขาทั้งสองเสีย” แต่บุตรชายคนนั้นไม่ยอมชักดาบออกเพราะเขากลัวเพราะเขายังหนุ่มอยู่ 21เศบาห์กับศัลมุนนาจึงว่า “ท่านลุกขึ้นฆ่าเราเองซิ เป็นผู้ใหญ่เท่าใดกำลังก็แข็งเท่านั้น” กิเดโอนก็ลุกขึ้นฆ่าเศบาห์และศัลมุนนา แล้วเก็บเครื่องหมายดวงจันทร์ครึ่งซีกที่ประดับคออูฐของพวกเขาไป

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

เราจะสังเกตพบว่างานของพระเจ้าที่มอบหมาย ถ้าเราทำตามและเชื่อฟังจะมีความสำเร็จอย่างงดงาม กิเดโอนชนะคนมีเดียนอย่างเด็ดขาด จากคนขี้ขลาดเป็นคนกล้าหาญ จากคนธรรมดากลายเป็นผู้นำ เพราะพระเจ้าใช้เขาทำงานของพระองค์

ด้วยคนเพียง 300 คน เขาชนะคนมีเดียน 120,000+15,000+2เมือง นี่เป็นอัศจรรย์ของพระเจ้าที่ใช้คนธรรมดาที่ยอมเชื่อฟังและทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูผู้เดียวที่ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณาที่กางเขน พระเจ้าจึงยกพระองค์ขึ้นสูงเหนือนามใดๆ

พระเยซูมีชัยชนะเหนือมารซาตาน อำนาจบาปแห่งความตาย พระองค์เป็นขึ้นจากความตายและประกาศชัยชนะเหนือความตาย ทำให้เราที่เชื่อในพระเยซูได้รับชัยชนะของพระองค์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และฝ่ายจิตวิญญาณของเราไม่ต้องตาย แม้ฝ่ายร่างกายเราต้องตายไป แต่จิตวิญญาณเราจะอยู่กับพระเจ้าตลอดไป

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

เราต้องเรียนรู้ในการสื่อสาร ใช้สติปัญญา ระมัดระวังในการสื่อสาร เพื่อไม่ให้เกิดสงคราม ความขัดแย้ง การทะเลาะเบาะแว้งความแตกแยก นำไปสู่ปัญหามากมายที่จะตามมา

การได้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ดี ทำให้ทำงานสำเร็จได้ เหมือนที่กิเดโอนได้รายชื่อผู้นำของศัตรูทั้งหมดทำให้วางแผนรบได้

อย่าใช้ชีวิตประมาทที่ทำให้เราไปสู่ความตาย อย่ามั่นใจในตนเอง แต่ให้วางใจในพระเจ้า อย่าเป็นเหมือนชาวเมืองสุคคทและชาวเมืองเปนูเอล ที่มั่นใจว่าตนเองดีกว่า เข้มแข็งกว่า มีจำนวนสรรพกำลังมากกว่าอิสราเอล แล้วไม่มีทางพ่ายแพ้ต่ออิสราเอล สุดท้ายพวกเขาต้องพ่ายแพ้แบบไม่คาดคิด

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้าด้วยสติปัญญา หาข้อมูล ไม่สร้างศัตรู ไม่ทำให้คนโกรธ ไม่พอใจ รู้จักการเรียงลำดับความสำคัญการทำงานก่อนหลัง ระมัดระวังในการรับใช้ไม่ให้ผิดพลาดไปจากพระทัยของพระเจ้า พระองค์เป็นศูนย์กลางแห่งการรับใช้เสมอ

แม้ในตอนนี้จะไม่มีการสื่อสาร หรือสำแดงโดยตรงจากพระเจ้าเหมือนก่อนหน้านี้ หรือมีการสอบถามพระเจ้า พึ่งพาพระเจ้าหรือไม่ กิเดโอนนำเองตัดสินใจทำเองหลายอย่าง แต่ผลลัพธ์เป็นไปตามพระประสงค์ดั้งเดิมตั้งแต่แรก

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 7:1-25
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 8:22-35

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่