หน้าแรก เฝ้าเดี่ยวแบบตามพระธรรม พระธรรมผู้วินิจฉัย เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 6:28-35

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 6:28-35

996
0
ภาพจาก https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-nominee-bible-constitution_us_59b004cbe4b0354e440e5379

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมวินิจฉัย คือ พระเจ้าอยู่ด้วย ช่วยและสนันสนุน ผู้ที่เชื่อฟังและทำตามพระวจนะของพระองค์

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมผู้วินิจฉัยแล้ว ท่านจะพบว่าคนของพระเจ้าบางครั้งหลงผิดไปนมัสการพระอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าแท้ บางครั้งการนำคนหลงผิดกลับมา ต้องใช้ความกล้าหาญในการเชื่อฟังพระเจ้า แม้มีปัญหากระทบตามมา พระเจ้าประทานสติปัญญา ประทานหนทางแก้ไขปัญหาให้ได้ เรามาเรียนรู้จากพระธรรมตอนนี้

 

วนฉ6:28-35

กิเดโอนทำลายแท่นบูชาของพระบาอัล

28เมื่อชาวเมืองตื่นขึ้นในเช้าตรู่วันรุ่งขึ้น นี่แน่ะ แท่นบูชาพระบาอัลได้พังทลาย และเสาอาเช-ราห์ที่อยู่ข้างๆ ได้ถูกโค่นลง และโคผู้ตัวที่สองถูกเผาบูชาแล้วบนแท่นที่สร้างขึ้นใหม่ 29พวกเขาจึงพูดกันว่า “ใครทำอย่างนี้นะ?” เมื่อเขาทั้งหลายสืบถามแล้ว จึงกล่าวว่า “กิเดโอนบุตรของโยอาชทำสิ่งนี้” 30แล้วชาวเมืองจึงบอกโยอาชว่า “จงมอบลูกของเจ้ามาให้ประหารชีวิตเสีย เพราะเขาได้พังแท่นของพระบาอัล และโค่นเสาอาเช-ราห์ที่อยู่ข้างแท่นนั้น” 

31แต่โยอาชได้ตอบคนทั้งปวงที่มายืนฟ้องนั้นว่า “ท่านทั้งหลายจะสู้ความแทนพระบาอัลหรือ? จะช่วยพระนั้นหรือ? ใครสู้ความแทนพระบาอัลจะถูกประหารชีวิตในตอนเช้า ถ้าพระบาอัลเป็นพระแท้ ก็ให้สู้ความเองเถิด เพราะมีคนมาพังแท่นของท่าน” 

32ตั้งแต่วันนั้นเขาเรียกกิเดโอนว่า เยรุบบาอัล หมายความว่า “ให้บาอัลสู้ความเอง” เพราะกิเดโอนพังแท่นของท่าน

33ครั้งนั้นคนมีเดียน และคนอามาเลข และชาวตะวันออกก็รวมกันยกทัพข้ามแม่น้ำจอร์แดนมาตั้งค่ายอยู่ในที่ลุ่มยิสเรเอล 

34แต่พระวิญญาณของพระยาห์เวห์สถิตกับกิเดโอน ท่านก็เป่าเขาสัตว์ เรียกตระกูลอาบีเยเซอร์ให้มาติดตามท่าน 

35และท่านส่งผู้สื่อสารไปทั่วมนัสเสห์ เรียกให้พวกเขายกติดตามท่านไปด้วย และท่านส่งผู้สื่อสารไปยังอาเชอร์ เศบูลุน และนัฟทาลี คนเหล่านั้นก็ขึ้นมาพบพวกท่านด้วย

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

เราจะสังเกตพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหลังจากที่กิเดโอนทำตามพระบัญชาพระเจ้าในการพังแท่นบูชาพระบาอัล คนอิสราเอลไม่พอใจทั้งๆที่พวกเขาเป็นคนของพระเจ้า จะขอนำกิเดโอนไปฆ่า แต่

พระเจ้าประทานสติปัญญาให้โยอาชพ่อของกิเดโอน ทำให้คนอิสราเอลที่หลงผิดได้สติขึ้นมาเรื่องการนมัสการ

พวกเขาควรนมัสการพระเจ้าไม่ใช่พระบาอัลที่ปกป้องตนเองไม่ได้จากการถูกทำลาย

โยอาชไม่ได้ลงโทษกิเดโอนแต่เขาก็ไม่ได้พังแท่นบูชาด้วยตนเอง ถ้าเป็นคนอื่นพังแท่นบูชา เราก็ไม่สามารถทราบได้ว่าจะถูกลงโทษหรือไม่ แต่เรามั่นใจในพระเจ้าได้ถ้าพระองค์ใช้ใครทำการนี้พระเจ้าก็จะช่วยคนคนนั้นให้มีทางออกของปัญหาได้

การเชื่อฟังของกิเดโอนทำให้ ต่อมาภายหลังมีคนติดตามเขาไปทำการของพระเจ้า เพราะคนทั้งหลายรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับกิเดโอน

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูมาชำระพระวิหารในเยรูซาเล็มที่ใช้ประโยชน์จากพระวิหาร ผิดไปจากพระประสงค์ของพระเจ้าคือ ให้เป็นที่อธิษฐาน นมัสการพระเจ้า แต่พวกผู้นำศาสนากลับใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์

พระเจ้าต้องการให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง นมัสการจากชีวิตของเราที่ได้รับการไถ่บาปจากพระเจ้า เราจะเห็นว่ามีคนมากมายติดตามฟังคำสอนของพระองค์ในพระวิหาร และติดตามไปเป็นสาวกของพระองค์

เมื่อพวกเขารู้ว่าพระเจ้าใช้พระเยซูมาเพื่อนำจิตวิญญาณของพวกเขาให้คืนดีกับพระเจ้า รับการอวยพร รับการปกป้องดูแลจากพระเจ้า

การกระทำอย่างกล้าหาญในครั้งนี้ของพระเยซูทำให้พระองค์ถูกตรึงตายที่กางเขน แต่พระเจ้าก็ทำให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย และข่าวประเสริฐนี้จึงถูกประกาศออกไป และช่วยคนให้หลุดพ้นจากความบาปกลับมาคืนดีกับพระเจ้าได้มากมาย

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?  

คนของพระเจ้าต้องรู้จักนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้ ไม่ใช่ติดยึดกับรูปแบบการนมัสการตามพิธี ตามธรรมเนียม แต่ไม่ได้พบพระเจ้า ชีวิตไม่เปลี่ยนแปลง

เราต้องกลับมานมัสการพระเจ้าในการดำเนินชีวิตประจำวันไม่ใช่นมัสการเฉพาะในรอบนมัสการ หรือในคริสตจักร

คนของพระเจ้าติดตามผู้นำที่นมัสการพระเจ้า ไม่ใช่ผู้นำที่มีตำแหน่งบทบาท แต่ไม่มีชีวิตกับพระเจ้า

อย่ากลัวการไม่ได้รับการยอมรับจากผู้คน แต่ให้เกรงกลัวพระเจ้าดีกว่า

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

ผู้รับใช้ต้องรับใช้ต้องแสวงหาพระเจ้า เพื่อจะรับใช้พระเจ้าตามการทรงเรียก รับใช้ตามพระประสงค์ของพระเจ้า

เพื่อให้พระเจ้ารับรองการรับใช้นั้น เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากมาย

พระเจ้าจะสนับสนุนพันธกิจที่พระองค์ให้ทำ พระเจ้าจะให้มีคนมาช่วย พระเจ้าจะตั้งผู้นำที่เชื่อฟังและทำตามพระเจ้า เป็นเครื่องมือของพระองค์เพื่อเป็นพระพรกับคนของพระองค์

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 6:1-27
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 6:36-40

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่