หน้าแรก คำเทศน์ พันธสัญญาใหม่ “เติบโตเพื่อรับพระพร” 3ยน1:2

“เติบโตเพื่อรับพระพร” 3ยน1:2

4126
0

.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี เทศนาบ่าย อา 13 ..19

คริสตจักรใจผูกพัน

เติบโตเพื่อรับพระพร

3ยน1:2 ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขความเจริญทุกอย่าง ดังที่จิตวิญญาณของท่านกำลังเจริญอยู่นั้น 

จดหมาย 3 ยอห์นเขียนโดยอัครสาวกยอห์นที่พระเจ้าทรงรัก ยน13:23 สาวกที่พระเยซูทรงรักเอนกายอยู่ใกล้พระองค์

เขียนเป็นจดหมายส่วนตัวให้กายอัส จากข้อ1 ท่านบอกว่ารักกายอัส เรียนกายอัสที่ข้าพเจ้ารักอย่างแท้จริง สื่อให้เราเห็นว่าท่านมีความรักแท้จริง เป็นประสบการณ์ที่มีความรัก ไม่ใช่มีความรู้เรื่องความรัก หรือนิยามความรัก หรือ นิยายรัก

ที่ยอห์นรักกายอัส เพราะท่านได้รับความรักจากพระเยซูคริสต์ สิ่งที่ท่านเขียน กับสิ่งที่ท่านเป็นเป็นเรื่องเดียวกัน ลักษณะความรักอย่างนี้สมควรอย่างยิ่งที่จะเกิดขึ้นในชุมชนคริสตจักรของพระเจ้า

ยอห์นอวยพรให้กายอัสประสบกับความสุข ความสำเร็จ สุขภาพที่แข็งแรง รุ่งเรืองทุกอย่าง

หลายคนห่วงไยสุขภาพตอนแก่ หลายคนคิดถึงเรื่องสุขภาพเมื่อช้าไปแล้ว เพราะแก่แล้ว คริสตจักรในเวลานั้นมีการข่มเหง มีการสอนเท็จ ซึ่งไม่แตกต่างกับในปัจจุบันนี้

การมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นของประทานมาจากพระเจ้า  หากทุกเรื่องที่เราทำ อยู่ในเส้นทางของพระเจ้า  เราจะประสบความสำเร็จความเจริญเพราะพระเจ้า  เป็นผู้ประทานความสำเร็จให้

หลายครั้งเราเอาเรื่องการอวยพรของพระเจ้าไปลงที่เรื่องฝ่ายจิตวิญญาณเพียงอย่างเดียว หลายครั้งเวลาอธิษฐานขอพระเจ้าให้อวยพรธุรกิจ ให้มีความเจริญ เรากลับคิดว่าเป็นเรื่องเนื้อหนัง แต่จริงๆพระเจ้าปรารถนาให้เราเจริญไม่ใช่แค่เพียงเรื่องเนื้อหนัง หรือเรื่องความสำเร็จในธุรกิจ การเรียนเป็นพระพรได้ ร่างกายแข็งแรงก็เป็นพรได้ ถ้าท่านมีความสุขความเจริญ พระเจ้าได้รับเกียรติ เรามีชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า

การอวยพรของพระเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องบาป ไม่ใช่เรื่องเนื้อหนัง แต่การอวยพรของพระเจ้าสอดคล้องกับเจตนาของพระเจ้า ท่านต้องกล้าขอพระพรจากพระเจ้า ด้วยการอธิษฐานอย่างจริงจังกับพระเจ้า 

เวลานี้เราอยู่ในยุคสุดท้ายสังคมมันเลวร้าย  2ทธ3:1-5แต่จงเข้าใจข้อนี้คือ วาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัว 2เพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัว รักเงินทอง โอ้อวด หยิ่งยโส ชอบดูหมิ่น ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ อกตัญญู ชั่วร้าย 3ไร้มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน ไม่ยับยั้งชั่งใจ ดุร้าย เกลียดชังความดี 4ทรยศ มุทะลุ โอหัง รักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้า 5ยึดถือทางพระเจ้าแต่เพียงเปลือกนอก แต่ปฏิเสธฤทธิ์เดชของทางนั้น จงอย่าเกี่ยวข้องกับคนพวกนั้น

คนเห็นแก่ตัว รักเงินทอง หยิ่งยโส ดูหมิ่น ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ไม่อภัยกัน ดุร้าย เกลียดชังความดี รักความสนุกมากกว่าพระเจ้า  พระคัมภีร์บอกว่าจงอย่าเกี่ยวข้องกับคนพวกนี้

เคยสังเกตไหมว่าโลกให้ส่ิงที่ตรงกันข้ามกับที่เราต้องการ

เราต้องการความรักแต่โลกให้ความเกลียดชัง

ผมต้องการความสำเร็จแต่โลกให้ความล้มเหลว เรียนพระคัมภีร์ก็ไม่สำเร็จ

ผมอยากมีความสงบสุข แต่โลกให้ความสับสนวุ่นวาย

ผมต้องการสุขภาพที่แข็งแรง แต่โรคภัยก็เข้ามา เส้นเลือดตีบสมอง

ผมต้องการสันติภาพแต่โลกให้สงคราม

แต่มันจะไม่เป็นอย่างนี้ตลอดไป เพราะพระเจ้าให้ปัญญากับเราในการแก้ไขปัญหา พระเจ้าประทานพระพรผ่านทางคริสตจักร  ให้คริสตจักรเป็นคำอวยพรสำหรับสังคม ให้คนของพระเจ้ารับพระพรเพื่ออวยพรคนอื่น ให้พระเจ้าเป็นคำตอบสำหรับชุมชน

อฟ3:10 เพื่อว่าพวกภูตผีที่ครอบครองและพวกภูตผีที่มีอำนาจในสวรรคสถาน จะได้รู้จักพระปัญญาอันมากล้นหลายด้านของพระเจ้าโดยทางคริสตจักรในเวลานี้

ปัญหาจากผีรบกวนมนุษย์มากมาย แต่พระเจ้าสำแดงปัญญาให้คริสตจักร แก้ไขปัญหา คริสตจักรเป็นคำตอบสำหรับคนในโลกนี้ ระบบการเมือง ทหาร ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

คนของพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้า  พระเจ้าแก้ไขได้ทุกปัญหา

สังคมมีปัญหาศิลธรรมตกต่ำมากมาย ต่อให้แย่ลงแค่ไหน อย่าให้ความรู้สึกเราตกต่ำตามไปด้วย เพราะเราเป็นคำตอบของปัญหา พระเจ้าเป็นแหล่งแห่งพระพร ทำไมประเทศไทยไม่ได้รับการอวยพระพร เพราะเขาไม่รู้จักพระเจ้า  และคริสตจักรเราไปช่วยอะไรสังคมบ้าง คริสตจักรเป็นท่อพระพรของพระเจ้า  ผ่านทางเราทั้งหลายที่เป็นบุตรของพระเจ้า 

อย่าเสวยสุขอยู่แต่ในคริสตจักร

การศึกษาประวัติศาสตร์คริสตจักร  ทั้งในพันธสัญญาใหม่ ไม่มีที่ไหนจะเกิดผลเท่ากับประเทศไทย ในสมัยก่อนสาวกพร้อมที่จะรับใช้ แต่สถานการณ์ยุคสมัยนั้นไม่พร้อม แต่สมัยนี้ทุกอย่างพร้อมมาก แต่ คริสตจักรกับไม่มีความพร้อมที่จะอวยพรชนชาติไทย ให้มีความสุข ความเจริญ เหมือนจิตวิญญาณที่เจริญอยู่นั้น

อย่าให้เราเห็นแก่ตัว ลงทุนทั้งชีวิตกับตนเอง พระเจ้าซื้อเรามาด้วยราคาสูง ลงทุนกับเรามาก เราต้องอยู่เพื่อคนอื่น ทุกคน ทุกชนชาติ การที่เราอยู่เพื่อตนเองอย่างเดียว เป็นการไม่คุ้มค่ากับที่พระเจ้าซื้อเรามาด้วยชีวิตของพระองค์

สดด128:1-61ทุกคนที่ยำเกรงพระยาห์เวห์ ก็เป็นสุขคือผู้ที่เดินในพระมรรคาของพระองค์ 2ท่านจะได้กินผลผลิตจากน้ำพักน้ำแรงของท่าน ท่านจะเป็นสุข และท่านจะเจริญ 3ภรรยาของท่านจะเป็นอย่างเถาองุ่นลูกดก อยู่ภายในบ้านของท่าน เด็กๆ ของท่านจะเป็นเหมือนหน่อมะกอก รอบโต๊ะของท่าน

4ดังนี้แหละ คนที่ยำเกรงพระยาห์เวห์จะได้รับพระพร 5ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรท่านจากศิโยนขอให้ท่านเห็นความเจริญของเยรูซาเล็ม ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่าน 6ขอให้ท่านได้เห็นลูกหลานของท่าน ขอให้สันติภาพมีอยู่ในอิสราเอล

พระวจนะสัญญาว่าพระพรมีแด่คนที่ยำเกรงพระเจ้า คนที่กำลังทุกข์ใจ ขุ่นเคืองใจ เพราะคนอื่น

ให้หยุดการเปรียบเทียบ เพราะถ้าเราไม่หยุดเปรียบเทียบสุดท้ายแล้ว เราจะไปหาเรื่องกับพระเจ้า ว่าพระองค์ไม่ดีกับเรา

ในวันที่พระเจ้าทรงสร้าง ปฐก1:31 พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ดูสิ ทรงเห็นว่าดียิ่งนัก มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่หก

ส่ิงที่พระองค์ทรงสร้างดูยิ่งนัก ขอให้เรามองดูตนเองดียิ่งนักเหมือนการทรงสร้างของพจ.

หลายคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้า ก็โทษชะตาชีวิตของตนเอง พยายามหาวันเวลาเกิดของตน เพื่อไปดูว่าชะตาจะดีไหม พอมาเชื่อพระเยซู  พระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ดีได้ ชีวิตเก่าตายไปแล้วเมื่อเราบังเกิดใหม่ในพระคริสต์ เราจะมีความสุข ความเจริญ ความสำเร็จ ตามจิตวิญญาณที่เจริญขึ้น แสดงว่าพระพรจะไม่เกิดขึ้นกับทุกๆคน เพราะมีเงื่อนไข คือ จิตวิญญาณเจริญอยู่  3 ประการ

1.(ข้อ3-4) ประพฤติตามความจริง

ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง เมื่อพี่น้องบางคนมาหาและเป็นพยานถึงชีวิตของท่านอย่างจริงจังว่าท่านกำลังประพฤติตามความจริง 4ไม่มีอะไรทำให้ข้าพเจ้ายินดียิ่งไปกว่านี้ คือที่ได้ยินว่าลูกๆ ของข้าพเจ้าประพฤติตามความจริง

บังเกิดใหม่จากพระธรรมยอห์น ยอห์นประพฤติตามพระวจนะ ตามพระเยซู ตามคำสอนในพระคัมภีร์  จิตวิญญาณจะเป็นช่องทางให้การอวยพรของพระเจ้า เข้ามาในชีวิตของเรา พระพรนั้นเพื่อคนอื่นจะได้รับพระพรด้วย

การประพฤติตามความจริง ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ข้อ3 คงเส้นคงวาต่อเนื่องเพื่อจะรับพระพรต่อเนื่อง

2.ยื่นมือช่วยเหลือผู้รับใช้พระเจ้าอย่างดี (3-8)

ท่านที่รัก เมื่อท่านทำสิ่งใดให้พี่น้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้แก่แขกแปลกหน้า ก็เป็นการแสดงความซื่อสัตย์ของท่าน 6แขกเหล่านั้นเป็นพยานเรื่องความรักของท่านต่อหน้าคริสตจักรแล้ว ถ้าท่านจะช่วยจัดส่งพวกเขาให้สมกับที่พระเจ้าทรงใช้เขาก็จะเป็นพระคุณยิ่ง 7เพราะพวกเขาเดินทางไปเพื่อรับใช้พระนามนั้น โดยไม่ได้รับสิ่งใดจากคนนอกเลย 8ฉะนั้นเราควรต้อนรับคนอย่างนี้ เพื่อเราจะเป็นผู้ร่วมงานกันเพื่อความจริง

ท่านใช้ส่ิงที่พระเจ้าอวยพรท่าน เพื่อมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้า เป็นพระพรกับผู้อื่นด้วย

3. ไม่สนใจเรียนรู้จากคนที่ไม่ใช่คนรู้จักพระเจ้า (11)

ท่านที่รัก อย่าเลียนแบบสิ่งที่ชั่ว แต่จงเลียนแบบสิ่งที่ดี คนที่ทำดีมาจากพระเจ้า คนที่ทำชั่วไม่เคยเห็นพระเจ้าคนใช้ปรัชญาแม้ดูดี แต่ไม่มีพระเจ้า ไม่มีประโยชน์

มีศิษยาภิบาลไปขอคำปรึกษาจากนักการเมือง นำมาปฎิบัติในคริสตจักร กับพี่น้องในการแก้ไขปัญหา ปรากฎว่ามีปัญหากระทบมากมาย  ต้องประกาศขอโทษบนธรรมาสน์ คำแนะนำนั้นบอกว่าให้ยิ้มเข้าไว้ไม่ต้องทำอะไรสมาชิกไม่พอใจเพราะว่าศิษยาภิบาลไปปรึกษาคนไม่เชื่อทำไม

โลกสอนให้เราไม่ตอบโต้รักษาสันติ แต่พระเจ้าสอนให้เราตอบโต้ด้วยความรัก สดด1:1 บุคคลผู้เป็นสุขคือ ผู้ไม่เดินตามคำแนะนำของคนอธรรม ไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาป ไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย

พระเจ้าเตือนเราเพราะคนของพระเจ้า อาจจะไปปรึกษาคนไม่เชื่อพระเจ้า  สดด1:2-3แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ เขาใคร่ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน 3เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง ทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้น

คำอธิษฐานของยอห์นสอดคล้องกับพระธรรมสดุดี  การมีชีวิตที่เจริญเติบโตเป็นกระบวนการต่อเนื่องไม่ใช่สำเร็จแล้ว หรือหยุดเติบโตเพราะคิดว่าโตเต็มที่แล้ว  เมื่อกายอัสรับการอวยพรจากพระเจ้า ท่านได้รับพระพรเพื่อใช้ในชีวิตส่วนตัว เพื่อราชกิจของพระเจ้า  และเพื่อคนของพระเจ้า 

หากเราอธิษฐานขอผิด คือ ขอเพื่อตอบสนองตัณหาชั่วของตนเอง เราก็จะไม่ได้รับพระพร เพราะเราขอผิด

ยก4:3 พวกท่านขอและไม่ได้รับเพราะขอผิด หวังจะเอาไปสนองความปรารถนาชั่วของตนเอง 

พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพระพร พระองค์สามารถอวยพรฝ่ายวัตถุ และจิตวิญญาณได้ หากเราปรารถเป็นคนที่มีจิตวิญญาณเติบโต พระเจ้าสามารถอวยพรกฝ่ายร่างกาย ฝ่ายกายภาพได้อย่างแน่นอน

สดด144:12-15ขอให้บรรดาบุตรชายของข้าพระองค์ทั้งหลาย เมื่อพวกเขายังหนุ่มๆ อยู่เป็นเหมือนต้นไม้โตเต็มขนาด และขอให้บรรดาบุตรหญิงของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเหมือนเสาหัวมุม สลักเสลาตามแบบพระราชวัง 13ขอให้ยุ้งฉางของข้าพระองค์ทั้งหลายเต็มมีของบรรจุอยู่ทุกอย่าง ขอให้ฝูงแกะของข้าพระองค์ทั้งหลายเพิ่มพูนเป็นพันเป็นหมื่นที่ในทุ่งโล่ง 14ขอให้ฝูงวัวของข้าพระองค์ทั้งหลายมีลูกดก ไม่มีใครพังเข้ามา ไม่มีออกไป และขออย่าให้มีเสียงร้องทุกข์ในถนนหนทางของข้าพระองค์ทั้งหลาย 15ชนชาติผู้มีพระพรอย่างนี้ก็เป็นสุข ชนชาติ ซึ่งพระเจ้าของเขาคือพระยาห์เวห์ ก็เป็นสุข

ชนชาติของพระเจ้าจะได้รับการอวยพร

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้ซีรี่ส์วิดีโอ”รักพระคำ” คริสตจักรอันติโอเกีย(สวนมะลิ)
บทความถัดไปคริสตจักร สวรรค์บนแผ่นดินโลก 1คร3:16-17

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่