คุณกิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ 

ปัจจุบัน (พ.ค.2020) อายุ 47 ปี สมรสมา 18 ปี กับคุณเยาวลักษณ์  ลิ่วเฉลิมวงศ์ มีบุตรสาวสองคน คือ น้องปัญญาพร(ไอเดีย)  และน้องปริณดา(ไอรีน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (N.I.D.A) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน (เกียรตินิยม

 http://gspa.nida.ac.th/th/

สำเร็จการศึกษาคริสตศาสตร์ศึกษาโท Master of Theologies Studies (M.T.S.) จากโรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์(สวนพลู

 http://www.thaibts.com/

สำเร็จการอบรมประกาศนียบัตร (HLE) เดือนมีนาคม 2018 จากสถาบัน Haggai Institute และเป็นวิทยากรระดับประเทศของ Haggai Thailand 

 https://www.haggai-international.org/

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา บริษัท แพลนมิชชั่นโปรเจค จำกัด ทำธุรกิจรับเหมาตกแต่งอาคาร และรับเหมาก่อสร้าง 

ดูข้อมูลจากเวบไซต์ได้ที่  www.planmission.com และวิดีโอประชาสัมพันธ์ที่youtube

เชื่อพระเจ้าประมาณ 27 ปีแล้ว ก่อนที่จะก่อตั้ง A.C.T.S. Ministry ได้ร่วมรับใช้เป็นเวลา 8 ปี เป็นผู้ปกครองที่คริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพ (สังกัดสหกิจ) 

ปัจจุบันทำพันธกิจด้านพระวจนะตามการทรงเรียก และตามภาระใจด้านคำสอนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ โดยรับเชิญไปเทศนาหรืออบรมตามคริสตจักรต่างๆที่ถูกเชิญ เช่น

คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์(สวนมะลิ)

คริสตจักรชีวิตรุ่งเรือง(สังกัดสหกิจ องค์กร H.I.M.)

คริสตจักรร่มเย็น (โคราช สังกัดสหกิจ องค์กรคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย)

คริสตจักรนิมิตไทย(YWAM)

คริสตจักรแห่งนิมิต(อุตรดิตถ์ สังกัดสหกิจ องค์กรคริสตจักรแห่งนิมิต)

คริสตจักรบ้านพระคริสต์(จ.อุตรดิตถ์)

คริสตจักรครอบครัวเปี่ยมรัก(สภาคริสตจักร)

คริสตจักรพลับพลา(สมุทรปราการ สังกัดแบ๊บติสต์)

คริสตจักรเตาปูนไมตรีจิต (สภาคริสตจักร)

คริสตจักรที่สองสามย่าน(สภาคริสตจักร)

เป็นวิทยากรของฮักกัยประเทศไทย

เป็นผู้เขียนบทเรียน ” วิถีคริสตชน 50 ก้าว”

เป็นผู้รวบรวมคำเทศน์คำสอน คำพยาน และเฝ้าเดี่ยว เผยแพร่ผ่านทางเวบไซต์  www.actsdaily.com 

ไปร่วมนมัสการที่คริสตจักร ECB สุขุมวิท 10  www.ecb.asia

ข้อพระคัมภีร์ประทับใจ : 2 โครินธ์ 1:5 (THSV11)

“เพราะความรักของพระคริสต์มากท่วมท้นเราอย่างไร การหนุนใจของพระคริสต์ก็มากท่วมท้นเราอย่างนั้น”

บทความก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ A.C.T.S. Ministry
บทความถัดไปความเชื่อคริสเตียนของเรา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่