อ่านตอนที่ 9 สดด119:65-72

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

ט (เทท)

65พระองค์ทรงทำดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ตามพระวจนะของพระองค์

66ขอทรงสอนวิจารณญานและความรู้แก่ข้าพระองค์

เพราะข้าพระองค์เชื่อถือพระบัญญัติของพระองค์

67ก่อนที่ข้าพระองค์ทุกข์ยาก ข้าพระองค์หลงเจิ่น

แต่บัดนี้ข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์

68พระองค์ประเสริฐ และทรงทำการดี

ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

69คนโอหังป้ายความเท็จใส่ข้าพระองค์

แต่ข้าพระองค์รักษาข้อบังคับของพระองค์ด้วยสุดใจ

70จิตใจของพวกเขาเฉื่อยชาเหมือนไขมัน

แต่ข้าพระองค์ปีติยินดีในธรรมบัญญัติของพระองค์

71ดีแล้วที่ข้าพระองค์ทุกข์ยาก

เพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้กฎเกณฑ์ของพระองค์

72สำหรับข้าพระองค์ ธรรมบัญญัติจากพระโอษฐ์ของพระองค์

ก็ดีกว่าทองคำและเงินเป็นพันๆ แท่ง

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้อคิดจากการอ่าน

ความเชื่อมั่นในพระเจ้าแสดงออกเป็นการเชื่อมั่นในพระวจนะของพระเจ้า

ผู้เขียนเชื่อมั่นว่าพระเจ้าประเสริฐ(68) และทรงทำการดีตามพวจนะ (65)

ผู้เขียนจึงขอให้พระเจ้าสอนเขา(66,68) เพราะเขาเห็นคุณค่าของพระวจนะ (72) แม้เขาเจอความทุกข์ยากเขาก็จะ(67,71) เชื่อถือ (66)ปฎิบัติ(67) รักษาข้อบังคับ(69) ปิติยินดี(70) และเรียนรู้(71)

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้อ่านตอนที่ 8 สดด119:57-64
บทความถัดไปอ่านตอนที่ 10 สดด119:73-80

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่