อ่านตอนที่ 8 สดด119:57-64

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

ח (เฆท)

57พระยาห์เวห์ทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพระองค์

ข้าพระองค์สัญญาจะปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์

58ข้าพระองค์วิงวอนขอความโปรดปรานของพระองค์ด้วยสุดใจ

ขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์

59เมื่อข้าพระองค์คิดถึงทางของข้าพระองค์

ข้าพระองค์หันเท้าไปยังพระโอวาทของพระองค์

60ข้าพระองค์รีบโดยไม่ล่าช้า

ที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์

61แม้บ่วงของคนอธรรมดักข้าพระองค์

ข้าพระองค์ก็ไม่ลืมธรรมบัญญัติของพระองค์

62พอเที่ยงคืน ข้าพระองค์ลุกขึ้นขอบพระคุณพระองค์

เนื่องด้วยกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์

63ข้าพระองค์เป็นเพื่อนกับทุกคนที่ยำเกรงพระองค์

กับคนที่ปฏิบัติตามข้อบังคับของพระองค์

64ข้าแต่พระยาห์เวห์ แผ่นดินโลกเต็มด้วยความรักมั่นคงของพระองค์

ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้อคิดจากการอ่าน

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชื่อกับพระเจ้า

ผู้เขียนตระหนักว่าพระเจ้าเป็นมรดก(57) และเป็นความรัก(64) ผู้เขียนจึงวิงวอน(58)ขอให้พระเจ้ากรุณาเขา(58) สอนเขา(64)

การตอบสนองของผู้เชื่อต่อพวจนะของพระเจ้า

เพื่อเขาจะปฎิบัติตามพวจนะ (60)

หันเท้าไปยังพระโอวาท(59) (ดำเนินชีวิตตามพวจนะ)

จะปฎิบัติตามพวจนะ(57)

จะไม่ลืมพวจนะ (61) จะขอบพระคุณพระเจ้า(62)

จะเป็นเพื่อน (63) กับคนที่ยำเกรงพระเจ้า และปฎิบัติตามพระบัญญัติ ซึ่งเป็นคนเหมือนเขานั่นเอง

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้อ่านตอนที่ 7 สดด119:49-56
บทความถัดไปอ่านตอนที่ 9 สดด119:65-72

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่