อ่านตอนที่ 7 สดด119:49-56

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

ז (ซายิน)

49ขอทรงระลึกถึงพระวจนะของพระองค์ที่มีต่อผู้รับใช้ของพระองค์

ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์หวังอยู่นั้น

50นี่คือการปลอบโยนในความทุกข์ยากของข้าพระองค์

คือพระสัญญาของพระองค์ให้ชีวิตแก่ข้าพระองค์

51คนโอหังเย้ยหยันข้าพระองค์ยิ่งนัก

แต่ข้าพระองค์ไม่หันออกจากธรรมบัญญัติของพระองค์

52เมื่อข้าพระองค์ระลึกถึงกฎหมายของพระองค์ที่มีมาแต่กาลก่อน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์ได้รับการปลอบโยน

53ความกริ้วอันร้อนแรงได้เกาะกุมใจข้าพระองค์เนื่องจากคนอธรรม

ผู้ละทิ้งธรรมบัญญัติของพระองค์

54กฎเกณฑ์ของพระองค์ได้เป็นบทเพลงของข้าพระองค์

ในบ้านที่ข้าพระองค์อาศัยอยู่ชั่วคราว

55ข้าแต่พระยาห์เวห์ ในยามค่ำคืนข้าพระองค์ระลึกถึงพระนามของพระองค์

และปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระองค์

56สิ่งนี้ได้เกิดแก่ข้าพระองค์

เพราะข้าพระองค์รักษาข้อบังคับของพระองค์ไว้

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้อคิดจากการอ่าน

การยึดมั่นในพระวจนะทำให้เอาชนะปัญหาได้

ผู้เขียนขอให้พระเจ้าระลึกถึงพระวจนะที่มีต่อเขาในฐานะผู้รับใช้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความหวัง(49) ทำให้ชีวิต(50) และให้ได้รับการปลอบโยน(50)จากความทุกข์ (52) ที่คนโอหังเย้ยหยัน(51) ทำให้ผู้เขียนโกรธ

การยึดมั่นในพระเจ้าทำให้เอาชนะปัญหาได้

แต่เมื่อเขานึกถึงกฏหมายของพระเจ้า(52) และพระนามของพระเจ้า(55) เขาก็จะไม่หันออกจากธรรมบัญญัติ(51) เขาจะนมัสการ(54) จะปฎิบัติตาม(55) และรักษาข้อบังคับของพระองค์ไว้ (56)

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้อ่านตอนที่ 6 สดด119:41-48
บทความถัดไปอ่านตอนที่ 8 สดด119:57-64

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่