อ่านตอนที่ 5 สดด119:33-40

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

ה (เฮ)

33ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงสอนทางแห่งกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์และข้าพระองค์จะรักษาไว้จนสุดปลาย

34ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะรักษาธรรมบัญญัติของพระองค์ไว้และปฏิบัติตามด้วยสุดใจ

35ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางแห่งพระบัญญัติของพระองค์เพราะข้าพระองค์ยินดีในทางนั้น

36ขอทรงโน้มใจข้าพระองค์เข้าหาพระโอวาทของพระองค์และมิใช่เข้าหากำไรที่ไม่ชอบธรรม

37ขอทรงหันดวงตาของข้าพระองค์ไปจากการมองดูสิ่งอนิจจังและขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ในพระมรรคาของพระองค์

38ขอทรงยืนยันกับผู้รับใช้ของพระองค์ถึงพระสัญญาของพระองค์ซึ่งมีไว้สำหรับผู้ที่ยำเกรงพระองค์

39ขอทรงหันการเยาะเย้ยซึ่งข้าพระองค์ครั่นคร้ามนั้นไปเสียเพราะกฎหมายของพระองค์นั้นดี

40ดูเถิด ข้าพระองค์โหยหาข้อบังคับของพระองค์ ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ โดยความชอบธรรมของพระองค์เถิด

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้อคิดจากการอ่าน

คำอธิษฐานของผู้เขียนสดุดี 

เขาอธิษฐานขอให้พระเจ้าสอนเขาเพื่อจะรักษาการดำเนินชีวิต (33)

ขอพระเจ้าประทานความเข้าใจ เพื่อจะทำตาม (34)

ขอพระเจ้าทรงนำไปในตามพวจนะ (35)

ขอพระเจ้าทรงโน้มใจให้แสวงหาพระเจ้า มากกว่าสิ่งอื่น (36)

ขอพระเจ้าทรงหันดวงตา เพื่อรักษาชีวิตในทางของพระเจ้า (37)

ขอพระเจ้าทรงรักษาชีวิต (40)

ขอทรงยืนยันพระสัญญาที่ให้ไว้ (38)

ขอทรงหันการเยาะเย้ยที่เขากลัว (39)

สิ่งที่เขาอธิษฐานสัมพันธ์กับพระวจนะ ของพระเจ้า

สัมพันธ์กับกฎเกณฑ์ของพระเจ้า (33)

สัมพันธ์กับธรรมบัญญัติของพระเจ้า (34)

สัมพันธ์กับพระบัญญัติของพระเจ้า  (35)

สัมพันธ์กับพระโอวาทของพระเจ้า (36)

สัมพันธ์กับพระสัญญาของพระเจ้า (38)

สัมพันธ์กับกฎหมายของพระเจ้า (39)

สัมพันธ์กับข้อบังคับของพระเจ้า (40)

เพราะพระเจ้าชอบธรรม(40)

และกฎหมายของพระองค์นั้นดี (39)

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้อ่านตอนที่ 4 สดด119:25-32
บทความถัดไปอ่านตอนที่ 6 สดด119:41-48

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่