อ่านตอนที่ 3 สดด119:17-24

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

ג (กิเมล)

17ขอทรงดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่ และจะปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์

18ขอทรงเปิดตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งอัศจรรย์จากธรรมบัญญัติของพระองค์

19ข้าพระองค์เป็นคนต่างด้าวบนแผ่นดินโลก ขออย่าทรงซ่อนพระบัญญัติของพระองค์จากข้าพระองค์

20จิตใจของข้าพระองค์กระตือรือร้นด้วยความปรารถนาในกฎหมายของพระองค์ตลอดเวลา

21พระองค์ทรงขนาบคนโอหัง คนที่ถูกสาปผู้หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์

22ขอทรงเอาการเยาะเย้ยและการหมิ่นประมาทไปจากข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้รักษาพระโอวาทของพระองค์

23แม้พวกเจ้านายนั่งปรึกษากันต่อสู้ข้าพระองค์ แต่ผู้รับใช้ของพระองค์จะตรึกตรองกฎเกณฑ์ของพระองค์

24พระโอวาทของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์เป็นที่ปรึกษาของข้าพระองค์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้อคิดจากการอ่าน

คำอธิษฐานต่อพระเจ้า 

ขอพระเจ้าทรงดีต่อเขา(17)

ขอพระเจ้าทรงเปิดตา (18)

ขอพระเจ้าทรงอย่าซ่อน(19)

ขอพระเจ้าทรงขนาบคนโอหัง(21)

ขอพระเจ้าทรงเอาการเยาะเย้ย และการหมิ่นประมาท(22)

พระวจนะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของเขา

เพื่อเขาจะมีชีวิตปฎิบัติตามพระวจนะ (17)

เพื่อเขาจะเข้าใจความอัศจรรย์จากพระวจนะ (18)

เพื่อเขาจะพบพระวจนะ ด้วยใจกระตือรือร้น(20)

เพื่อไม่เห็นผลร้าย(21) เมื่อเขาได้รักษาพระวจนะ(22) เมื่อเขาได้ตรึกตรองพระวจนะ (23) และเขาได้ให้พระวจนะเป็นที่ปรึกษา (24)

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้อ่านตอนที่ 2 สดด119:9-16
บทความถัดไปอ่านตอนที่ 4 สดด119:25-32

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่