อ่านตอนที่ 21 สดด119:161-168

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

ש (ซิน)

161พวกเจ้านายได้ข่มเหงข้าพระองค์โดยไร้เหตุผล

ใจของข้าพระองค์เกรงกลัวเพราะพระวจนะของพระองค์

162ข้าพระองค์ปีติยินดีเพราะพระดำรัสของพระองค์

อย่างผู้ที่ได้พบของที่ริบมาเป็นอันมาก

163ข้าพระองค์เกลียดและสะอิดสะเอียนความเท็จ

แต่ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์

164ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์วันละเจ็ดครั้ง

เพราะกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์

165บรรดาผู้ที่รักธรรมบัญญัติของพระองค์มีความสมบูรณ์พูนสุขอย่างมาก

ไม่มีสิ่งใดทำให้พวกเขาสะดุดได้

166ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์หวังในการช่วยกู้ของพระองค์

และข้าพระองค์ทำตามพระบัญญัติของพระองค์

167ข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระโอวาทของพระองค์

ข้าพระองค์รักพระโอวาทนั้นยิ่งนัก

168ข้าพระองค์ปฏิบัติตามข้อบังคับและพระโอวาทของพระองค์

เพราะทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์อยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้อคิดจากการอ่าน

ความรักในพระวจนะทำให้มีชัยชนะ

คนรักพระวจนะมีความสมบูรณ์พูนสุข เขาตั้งใจทำตามพระวจนะ เพราะรักพวจนะ เพราะดำเนินชีวิตกับพระเจ้า

ชีวิตถูกทดสอบเวลาเจอปัญหา เขาเชื่อว่าจะมีชัยชนะเหนือปัญหา เพราะเขารักพระวจนะ  เขาเกลียดความเท็จ เขาสรรเสริญพระเจ้า

เพราะรู้ว่าเขาจะมีชัยชนะเหนือศัตรู และปัญหา เขาจะมีความสุข

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้อ่านตอนที่ 20 สดด119:153-160
บทความถัดไปตอนจบ อ่านตอนที่ 22 สดด119:169-176

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่