อ่านตอนที่ 20 สดด119:153-160

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

ר (เรช)

153ขอทอดพระเนตรความทุกข์ยากของข้าพระองค์ และขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์

เพราะข้าพระองค์มิได้ลืมธรรมบัญญัติของพระองค์

154ขอทรงสู้คดีเพื่อข้าพระองค์และขอทรงไถ่ข้าพระองค์

ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ตามพระสัญญาของพระองค์

155ความรอดนั้นอยู่ห่างจากคนอธรรม

เพราะเขาไม่แสวงหากฎเกณฑ์ของพระองค์

156ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระกรุณาของพระองค์มากมายนัก

ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ตามกฎหมายของพระองค์

157ผู้ข่มเหงและคู่อริของข้าพระองค์มีมากมาย

แต่ข้าพระองค์ไม่หันเหไปจากพระโอวาทของพระองค์

158ข้าพระองค์มองดูคนทรยศด้วยความชิงชัง

เพราะเขาไม่ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์

159ขอทรงพิเคราะห์ว่า ข้าพระองค์รักข้อบังคับของพระองค์มากเพียงไร

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ตามความรักมั่นคงของพระองค์

160สาระสำคัญแห่งพระวจนะของพระองค์ คือความจริง

และกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อดำรงอยู่เป็นนิตย์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้อคิดจากการอ่าน

ความมั่นใจในพระวจนะ

คำอธิษฐานของผู้เขียน ขอให้พระเจ้ารักษาชีวิต โดยขอให้พระเจ้า ดู(สนใจ) ขอพระเจ้าทรงสู้คดี ขอพระเจ้าทรงไถ่ ขอทรงพิเคราะห์ เพราะผู้เขียนมีความมั่นใจในพระวจนะ เขาไม่ลืมพระวจนะ ไม่ผิดสัญญา ไม่หันออกจากพระวจนะ เขารักพวจนะ เพราะพระวจนะเป็นจริง มีความชอบธรรมดำรงอยู่

ซึ่งแตกต่างจากคนอธรรม พวกเขาไม่แสวงหาพระวจนะ ไม่ปฎิบัติตาม

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้อ่านตอนที่ 19 สดด119:145-152
บทความถัดไปอ่านตอนที่ 21 สดด119:161-168

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่