อ่านตอนที่ 2 สดด119:9-16 ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ 

ב (เบท)

9คนหนุ่มจะรักษาวิถีทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?ก็โดยปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์

10ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ ขออย่าให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์

11ข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์

12ข้าแต่พระยาห์เวห์ สาธุการแด่พระองค์ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

13ข้าพระองค์จะประกาศด้วยริมฝีปากถึงกฎหมายที่มาจากพระโอษฐ์ของพระองค์

14ข้าพระองค์ปีติยินดีในทางแห่งพระโอวาทของพระองค์มากเท่ากับในความมั่งคั่งทั้งสิ้น

15ข้าพระองค์จะตรึกตรองข้อบังคับของพระองค์จะใส่ใจในวิถีทั้งหลายของพระองค์

16ข้าพระองค์จะปีติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้อคิดจากการอ่าน

ท่าทีของผู้ที่ไม่ทำบาปต่อพระเจ้า (11)

รักษาความบริสุทธิ์่ของชีวิตเพื่อพระเจ้า  (9)

แสวงหาพระเจ้า เพื่อไม่อยากหลงไปจากทางของพระเจ้า (10)

เคล็ดลับ คือ การรักษาพระดำรัสของพระเจ้า (11) และตั้งใจปฎิบัติตามพวจนะ(9)

เขาจึงอธิษฐานขอพระเจ้าให้สอนพระวจนะแก่เขา(12)

เพื่อเขาจะประกาศ(13) เพื่อจะปิติยินดีในพระวจนะ (14,16) เพื่อเขาจะตรึกตรอง(15) จะใส่ใจ(15)

และไม่หลงลืมพระวจนะของพระเจ้า  (16)

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้อ่านตอนที่ 1 สดด119:1-8
บทความถัดไปอ่านตอนที่ 3 สดด119:17-24

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่