อ่านตอนที่ 19 สดด119:145-152

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

ק (โคฟ)

145ข้าพระองค์ร้องทูลด้วยสุดใจ ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงตอบข้าพระองค์เถิด

ข้าพระองค์จะรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์

146ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด

เพื่อข้าพระองค์จะปฏิบัติตามพระโอวาทของพระองค์

147ข้าพระองค์ตื่นขึ้นก่อนรุ่งอรุณ ทูลขอความช่วยเหลือ

ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์

148ดวงตาของข้าพระองค์ตื่นอยู่ทุกเวลายามค่ำคืน

เพื่อตรึกตรองพระดำรัสของพระองค์

149ขอทรงฟังเสียงข้าพระองค์ ตามความรักมั่นคงของพระองค์

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ตามความยุติธรรมของพระองค์

150ผู้ข่มเหงที่มุ่งร้ายมาใกล้แล้ว

พวกเขาอยู่ห่างจากธรรมบัญญัติของพระองค์

151ข้าแต่พระยาห์เวห์ แต่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ข้าพระองค์

และพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ก็สัตย์จริง

152ข้าพระองค์ทราบนานแล้วจากพระโอวาทของพระองค์

ว่าพระองค์ทรงตั้งพระโอวาทไว้เป็นนิตย์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้อคิดจากการอ่าน

พระวจนะแห่งความหวัง

คำอธิษฐานของผู้เขียน ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า ให้รักษาชีวิต ขอให้เขารอด จากผู้ข่มเหง

เขามีความมั่นใจในพระลักษณะของพระเจ้า พระองค์ยุติธรรม พระองค์อยู่ใกล้ (เขาจะได้รับความช่วยเหลือ)

การแสวงหาพระเจ้าผ่านพวจนะทำให้เขามีความหวัง เพราะพระบัญญัติสัตย์จริง มั่นคง ดังนั้นเขาจึงรักษากฎหมาย เขาจะปฎิบัติตาม และจะตรึกตรงพระวจนะ

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้อ่านตอนที่ 18 สดด119:137-144
บทความถัดไปอ่านตอนที่ 20 สดด119:153-160

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่