อ่านตอนที่ 18 สดด119:137-144

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

צ (ซาเด)

137ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ชอบธรรม

และกฎหมายของพระองค์ก็เที่ยงธรรม

138พระโอวาทที่พระองค์ทรงบัญชานั้นชอบธรรม

และสัตย์จริงทั้งสิ้น

139ความเกรี้ยวกราดของข้าพระองค์ได้ทำลายข้าพระองค์

เพราะพวกคู่อริของข้าพระองค์ได้ลืมพระวจนะของพระองค์

140พระดำรัสของพระองค์พิสูจน์จนเห็นจริงแล้ว

และผู้รับใช้ของพระองค์รักพระดำรัสนั้น

141ข้าพระองค์ต่ำต้อยและถูกดูหมิ่น

แต่ข้าพระองค์ไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์

142ความชอบธรรมของพระองค์ชอบธรรมอยู่เป็นนิตย์

และธรรมบัญญัติของพระองค์เป็นความจริง

143ความทุกข์ยากและความตรอมตรมได้มาสู่ข้าพระองค์

แต่พระบัญญัติของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์

144พระโอวาทของพระองค์ชอบธรรมเป็นนิตย์

ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้อคิดจากการอ่าน

พระวจนะชอบธรรมเหมือนพระเจ้าชอบธรรม

ผู้เขียนตระหนักว่า พระเจ้านั้นชอบธรรม สิ่งต่างๆที่พระเจ้าตรัส เช่น กฎหมายเที่ยงธรรม พระโอวาทชอบธรรม สัตย์จริง พระดำรัสจริง ธรรมบัญญัติจริง

การที่พระโอวาทเป็นส่ิงที่ชอบธรรม แต่คนกลับลืมพระโอวาทของพระเจ้า ทำให้เขาเกรี้ยวกราดเมื่อคนลืมพระวจนะ แต่ตัวเขาไม่ลืม แม้มีความทุกข์ยาก เขาก็ไม่ลืมพระวจนะ  แต่เขาปิติยินดี และอธิษฐานให้เขาเข้าใจ(สถานการณ์)และมีชีวิตอยู่

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้อ่านตอนที่ 17 สดด119:129-136
บทความถัดไปอ่านตอนที่ 19 สดด119:145-152

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่