อ่านตอนที่ 17 สดด119:129-136

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

פ (เพ)

129พระโอวาทของพระองค์น่าอัศจรรย์

เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงรักษาไว้

130การอธิบายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง

ทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย

131ข้าพระองค์เหนื่อยหอบจนอ้าปาก

เพราะข้าพระองค์ปรารถนาพระบัญญัติของพระองค์

132ขอทรงหันมาหาข้าพระองค์และมีพระกรุณาต่อข้าพระองค์

เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเคยทำต่อผู้ที่รักพระนามของพระองค์

133ขอทรงให้ย่างเท้าของข้าพระองค์มั่นคงอยู่ตามพระสัญญาของพระองค์

ขออย่าทรงให้ความชั่วใดๆ มีอำนาจเหนือข้าพระองค์

134ขอทรงไถ่ข้าพระองค์ให้พ้นการบีบบังคับของมนุษย์

เพื่อข้าพระองค์จะปฏิบัติตามข้อบังคับของพระองค์

135ขอทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงมายังผู้รับใช้ของพระองค์

และขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

136น้ำตาของข้าพระองค์ไหลพรั่งพรู

เพราะคนไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระองค์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้อคิดจากการอ่าน

ยึดมั่นในพระเจ้าด้วยพระวจนะ

ผู้เขียนมีท่าทีปรารถนาพระบัญญัติ เพราะน่าอัศจรรย์ ให้ความเข้าใจ อยากเก็บรักษา แม้เหนื่อยอ่อน ในทางตรงกันข้ามผู้เขียนเศร้าใจเมื่อคนไม่ทำตามพระวจนะ

ผู้เขียนอธิษฐานขอให้พระเจ้ากรุณา ให้เขามั่นคง อย่าให้ความชั่วมีอำนาจเหนือเขา ขอพระเจ้าทรงไถ่ ขอให้พระเจ้าทอแสงลงมา ขอทรงสอนเขาด้วย

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้อ่านตอนที่ 16 สดด119:121-128
บทความถัดไปอ่านตอนที่ 18 สดด119:137-144

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่