อ่านตอนที่ 16 สดด119:121-128

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

ע (อายิน)

121ข้าพระองค์ได้ทำสิ่งที่ยุติธรรมและถูกต้อง

ขออย่าทรงละข้าพระองค์ไว้กับผู้บีบบังคับข้าพระองค์

122ขอทรงรับประกันสวัสดิภาพผู้รับใช้ของพระองค์

ขออย่าทรงให้คนโอหังบีบบังคับข้าพระองค์

123ดวงตาของข้าพระองค์เมื่อยล้า เพราะคอยการช่วยกู้ของพระองค์

และคอยพระสัญญาอันชอบธรรมของพระองค์

124ขอทรงทำแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์

และขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

125ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์

เพื่อข้าพระองค์จะรู้พระโอวาทของพระองค์

126ถึงเวลาที่พระยาห์เวห์จะทรงจัดการ

เพราะคนได้ละเมิดธรรมบัญญัติของพระองค์

127เพราะฉะนั้นข้าพระองค์รักพระบัญญัติของพระองค์

ยิ่งกว่าทองคำ ยิ่งกว่าทองบริสุทธิ์

128เพราะฉะนั้นข้าพระองค์ใช้ข้อบังคับทั้งสิ้นของพระองค์นำย่างเท้าของข้าพระองค์

ข้าพระองค์เกลียดวิถีเท็จทุกทาง

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้อคิดจากการอ่าน

รับใช้ด้วยพระวจนะ

ผู้เขียนได้อธิษฐานขอให้พระเจ้า อย่าทรงละเขาไว้ ขอทรงรับประกันสวัสดิภาพ ขอให้อย่าให้คนโง่บีบบังคับ ขอทรงนำ ขอทรงสอน ขอประทานความเข้าใจ

ในฐานะที่เขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า เขาทำในส่ิงที่ยุติธรรม และถูกต้อง เขาเกลียดวิถีเท็จ แต่เขาถูกบีบบังคับ เขาเหนื่อย แต่เขารู้ว่ามีเวลาที่พระเจ้าจะจัดการ เขารอคอยด้วยการรักษาธรรมบัญญัติ ยอมให้พระเจ้านำ

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้อ่านตอนที่ 15 สดด119:113-120
บทความถัดไปอ่านตอนที่ 17 สดด119:129-136

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่