อ่านตอนที่ 15 สดด119:113-120

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

ס (สาเมค)

113ข้าพระองค์เกลียดคนสองใจ

แต่ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์

114พระองค์ทรงเป็นที่กำบังและเป็นโล่ของข้าพระองค์

ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์

115แน่ะ เจ้าคนทำชั่ว จงไปเสียจากข้า

เพื่อข้าจะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าของข้า

116ขอทรงค้ำจุนข้าพระองค์ไว้ตามพระสัญญาของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่

และอย่าให้ข้าพระองค์อับอายในความหวังของข้าพระองค์

117ขอทรงค้ำชูข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะรอด

และจะนับถือกฎเกณฑ์ของพระองค์เสมอ

118พระองค์ทรงตะเพิดทุกคนที่หลงเจิ่นจากกฎเกณฑ์ของพระองค์

การหลอกลวงของพวกเขาไร้ผล

119พระองค์ทรงทิ้งคนอธรรมทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกเหมือนทิ้งขี้แร่

เพราะฉะนั้นข้าพระองค์รักพระโอวาทของพระองค์

120ร่างกายข้าพระองค์สั่นเทิ้มเพราะหวาดกลัวพระองค์

และข้าพระองค์กลัวคำพิพากษาของพระองค์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้อคิดจากการอ่าน

พระวจนะช่วยให้รอดจากการพิพากษา

ผู้เขียนรู้ว่าพระเจ้าจะมีการพิพากษา พระเจ้าจะทรงทิ้งคนอธรรม จะทรงตะเพิด

ซึ่งผู้เขียนไม่อยากเป็นอย่างนั้น เพราะเขารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นที่กำบัง พระองค์ทรงเป็นโล่

เขาจึงอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงค้ำจุนเขาอย่าให้อับอาย ทรงค้ำจุนเขาให้รอด ส่ิงที่เขาทำได้ คือ การรักพระวจนะ และรักษาธรรมบัญญัติ โดยหลีกหนีจากคนชั่ว และคนสองใจ

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้อ่านตอนที่ 14 สดด119:105-112
บทความถัดไปอ่านตอนที่ 16 สดด119:121-128

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่