อ่านตอนที่ 13 สดด119:97-104

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

מ (เมม)

97โอ ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์จริงๆ

เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์เสมอ

98พระบัญญัติของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ฉลาดกว่าศัตรูของข้าพระองค์

เพราะพระบัญญัตินั้นอยู่กับข้าพระองค์เป็นนิตย์

99ข้าพระองค์ฉลาดกว่าครูทั้งหมดของข้าพระองค์

เพราะพระโอวาทของพระองค์เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์

100ข้าพระองค์เข้าใจมากกว่าผู้อาวุโส

เพราะข้าพระองค์รักษาข้อบังคับของพระองค์

101ข้าพระองค์รั้งเท้าไว้จากวิถีชั่วทุกอย่าง

เพื่อปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์

102ข้าพระองค์มิได้หันไปจากกฎหมายของพระองค์

เพราะพระองค์ได้ทรงสอนข้าพระองค์

103พระดำรัสของพระองค์นั้น ข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริงๆ

หวานกว่าน้ำผึ้งเมื่อถึงปากข้าพระองค์

104ข้าพระองค์ได้ความเข้าใจจากข้อบังคับของพระองค์

เพราะฉะนั้นข้าพระองค์เกลียดชังวิถีเท็จทุกอย่าง

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้อคิดจากการอ่าน

พระวจนะกับการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า

ผู้เขียนอธิษฐาน ถึงความรักที่มีต่อพวจนะ เพราะเขาได้ชิมแล้ว ได้เห็นประโยชน์ของพระวจนะ และพระเจ้าสอนเขา ส่ิงที่ทำให้เขาแตกต่างจากคนอื่นๆที่เป็นศัตรู ที่เป็นครู ที่เป็นผู้อาวุโส คือ เขารั้งเท้าจากวิถีแห่งความชั่ว เขาเกลียดชังวิถีเท็จทุกอย่าง เขารักษาข้อบังคับ เขาไม่ได้หันจากกฎหมายของพระเจ้า

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้อ่านตอนที่ 12 สดด119:89-96
บทความถัดไปอ่านตอนที่ 14 สดด119:105-112

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่