อ่านตอนที่ 12 สดด119:89-96

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

ל (ลาเมค)

89พระยาห์เวห์ทรงดำรงอยู่เป็นนิตย์

พระวจนะของพระองค์ตั้งมั่นคงในสวรรค์

90ความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์

พระองค์ทรงสถาปนาแผ่นดินโลกและมันก็ตั้งอยู่

91โดยกฎหมายของพระองค์ สิ่งเหล่านี้ตั้งมั่นอยู่จนทุกวันนี้

เพราะทุกสิ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์

92ถ้าธรรมบัญญัติของพระองค์ไม่เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์

ข้าพระองค์คงพินาศไปในความทุกข์ยากแล้ว

93ข้าพระองค์จะไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์เลย

เพราะโดยข้อบังคับเหล่านั้น พระองค์ทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้

94ข้าพระองค์เป็นของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด

เพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อบังคับของพระองค์

95คนอธรรมซุ่มคอยทำลายข้าพระองค์

แต่ข้าพระองค์จะพิจารณาพระโอวาทของพระองค์

96ข้าพระองค์เห็นขีดจำกัดของความสมบูรณ์แบบทั้งสิ้นแล้ว

แต่พระบัญญัติของพระองค์ไร้ขีดจำกัด

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้อคิดจากการอ่าน

คุณค่าแห่งพระวจนะจากพระลักษณะของพระเจ้า

ผู้เขียนตระหนักว่าพระลักษณะของพระเจ้า รับรองคุณค่าแห่งพระวจนะของพระองค์

พระลักษณะของพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ ผู้ทรงสัตย์ซื่อ ผู้ทรงสถาปนา ทรงรักษาชีวิต เมื่อเทียบกับพวจนะของพระองค์ แล้ว พระวจนะตั้งมั่นคง ตั้งมั่นอยู่ ทำให้เขามีความปิติยินดี เขาไม่ลืมพระวจนะ เขาแสวงหาพระวจนะ เขาพิจารณาพระวจนะ พบว่าไร้ขีดจำกัด

ดังนั้นชีวิตเขาจะไม่พินาศในความทุกข์ยาก เขาจะรอด เพราะส่ิงต่างๆที่พระเจ้าทรงสร้างมานั้นรวมทั้งตัวเขาด้วย เป็นผู้รับใช้พระเจ้า

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้อ่านตอนที่ 11 สดด119:81-88
บทความถัดไปอ่านตอนที่ 13 สดด119:97-104

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่