อ่านตอนที่ 10 สดด119:73-80

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

י (โยด)

73พระหัตถ์ของพระองค์ได้สร้างและสถาปนาข้าพระองค์

ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้พระบัญญัติของพระองค์

74ให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์เห็นข้าพระองค์และยินดี

เพราะว่าข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์

75ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์ทราบว่าการพิพากษาของพระองค์นั้นถูกต้องแล้ว

และทราบว่าด้วยความซื่อสัตย์ พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทุกข์ยาก

76ขอความรักมั่นคงของพระองค์เป็นที่ปลอบโยนข้าพระองค์

ตามพระสัญญาของพระองค์แก่ผู้รับใช้ของพระองค์

77ขอพระกรุณาของพระองค์มาถึงข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่

เพราะธรรมบัญญัติของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์

78ขอทรงให้คนโอหังอับอาย

เพราะเขาได้กล่าวร้ายข้าพระองค์ด้วยความเท็จ

ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะตรึกตรองข้อบังคับของพระองค์

79ขอให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์หันกลับมาหาข้าพระองค์

คือบรรดาผู้ที่รู้จักพระโอวาทของพระองค์นั้น

80ขอให้ใจข้าพระองค์ไร้ตำหนิในเรื่องกฎเกณฑ์ของพระองค์

เพื่อข้าพระองค์จะไม่ต้องอับอาย

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้อคิดจากการอ่าน

ท่าทีของผู้ที่ยินดีรับความทุกข์ยาก

การยอมรับว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้าง เป็นผู้สถาปนาชีวิตทำให้ผู้เขียนยอมรับผลร้ายที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเองได้ ยอมรับการพิพากษาเพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้าซื่อสัตย์

เขาขอเพียงให้พระเจ้าประทานความเข้าใจให้เขา ขอการปลอบโยน ขอพระกรุณา ขอให้มีชีวิตอยู่ ขอให้ใจไร้ตำหนิ ไม่ตำหนิพระเจ้า  ขอให้คนของพระเจ้ามาสนใจ ขอให้คนโอหังอับอาย

ทั้งหมดนี้เพื่อผู้เขียนตั้งใจที่จะเรียนรู้พระบัญญัติของพระเจ้า เพื่อจะมีความหวังใจ เพื่อจะมีชีวิตอยู่ เพื่อไม่ต้องอับอาย เพื่อตรึกตรอง เพราะธรรมบัญญัติเป็นความปิติยินดีของเขา

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้อ่านตอนที่ 9 สดด119:65-72
บทความถัดไปอ่านตอนที่ 11 สดด119:81-88

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่