อ่านตอนที่1 สดด119:1-8 ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

א (อาเลฟ)

1บรรดาผู้ที่ดีพร้อมในทางของตนก็เป็นสุข คือผู้ที่ดำเนินตามธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์

2บรรดาผู้ที่รักษาพระโอวาทของพระองค์ก็เป็นสุขพวกเขาแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ

3พวกเขาไม่ทำผิดแต่เดินตามพระมรรคาของพระองค์

4พระองค์เองทรงออกข้อบังคับเพื่อให้พวกข้าพระองค์ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

5โอ ขอให้ทางทั้งหลายของข้าพระองค์มั่นคงในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์

6แล้วข้าพระองค์จะไม่อับอายเมื่อจดจ่ออยู่ที่พระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์

7ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ด้วยใจเที่ยงตรง เมื่อข้าพระองค์เรียนรู้กฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์

8ข้าพระองค์จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียอย่างสิ้นเชิง

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้อคิดจากการอ่าน

คนที่มีความสุข คือ คนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า

แสดงออกเป็นการดำเนินชีวิตตามพระวจนะ (1)

รักษาพระวจนะ(2) ด้วยการแสวงหา(2)

จดจ่อ(6)

ยกย่อง(7) เรียนรู้(7)

เพื่อจะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข เราควรอธิษฐานขอพระเจ้าให้เรามั่นคงในการปฎิบัติตามพระวจนะ(5)

ให้เราไม่ถูกทอดทิ้งจากพระเจ้า(8)

ผู้เขียนสดุดีมีความตั้งใจในการปฎิบัติตาม

โดยตั้งใจไม่ทำผิด(3) ต่อพระเจ้า

เพราะเขารู้ว่าพระวจนะเป็นข้อบังคับที่ดี(4)

เป็นประโยชน์กับชีวิตเรา

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้Merry Christmas & Happy New Year 2020
บทความถัดไปอ่านตอนที่ 2 สดด119:9-16

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่