เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

พระคำพระเจ้า
🍒 เป็นอาหารแห่งชีวิต

ข้อคิด​ 🌟🌟

อิสยาห์​ 1:12-18

12“เมื่อเจ้าเข้ามาปรากฏตัวต่อหน้าเรา

ใครขอให้พวกเจ้าทำเช่นนี้

ในการเหยียบเข้ามาในบริเวณของเรา?

13อย่านำของถวายอนิจจังมาอีกเลย

เครื่องหอมก็เป็นสิ่งน่าสะอิดสะเอียนต่อเรา

วันเทศกาลเลี้ยงข้างขึ้น วันสะบาโตและการเรียกมาชุมนุม

เราทนไม่ได้กับการทำชั่วพร้อมกับการประชุมศักดิ์สิทธิ์

14ใจของเราเกลียดชัง

วันเทศกาลเลี้ยงข้างขึ้นและวันเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดของเจ้า

มันกลายเป็นภาระหนักบนตัวเรา

เราแบกจนเหน็ดเหนื่อยแล้ว

15เมื่อพวกเจ้ากางมือของเจ้าออก

เราจะปิดตาของเราจากเจ้า

แม้ว่าเจ้าจะอธิษฐานมากมาย

เราก็จะไม่ฟัง

ด้วยมือของพวกเจ้าเต็มด้วยเลือด

16จงชำระตัว และทำตัวเจ้าให้สะอาด

จงเอาความชั่วของเจ้าไปให้พ้นจากสายตาเรา

จงเลิกทำชั่ว

17จงฝึกทำดี

จงเสาะหาความเป็นธรรม

จงแก้ไขการบีบบังคับ

จงแก้ต่างให้ลูกกำพร้าพ่อ

จงสู้ความเพื่อหญิงม่าย”

18พระยาห์เวห์ตรัสว่า“มาเถิด ให้พวกเราสู้ความกัน

ถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้ม

ก็จะขาวอย่างหิมะ

ถึงมันจะแดงเหมือนผ้าแดงก็จะเป็นอย่างขนแกะ

 

🕊️🕊️ พระเจ้าทรงโปรดปรานผู้ที่นมัสการพระเจ้าด้วย ท่าทีที่ถูกต้องภายในใจแต่หลายครั้ง คนของพระองค์กลับนมัสการพระองค์ด้วยศาสนพิธีเป็นแค่เปลือกนอกที่ดูดี

พระองค์ไม่พอพระทัยเลย

ขอปัญญาที่มาจากพระเจ้าสอนให้เรา คิดใหม่

💮 รูปแบบการนมัสการพระเจ้าไม่ใช่เรื่องสำคัญ​
**แต่จิตใจที่จดจ่อยอมจำนนกับพระองค์เป็นเรื่องสำคัญ

🌾🌾 ใจที่นมัสการพระเจ้าจริงจะไม่ให้ความบาปใดๆมาหน่วงเหนี่ยวชีวิต​…

จงสารภาพบาป​ สำนึกผิดและ

มาเริ่มต้นใหม่กับพระองค์

บทความก่อนหน้านี้001 ยากอบ​ 2:14-18
บทความถัดไป003 ลูกา​ 24:17-27

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่