หน้าแรก คำเทศน์ พันธสัญญาเดิม อพย 20:1-3 อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา เพราะพระเจ้าอื่นไม่มี

อพย 20:1-3 อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา เพราะพระเจ้าอื่นไม่มี

2235
0

.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี เทศนาบ่าย  อา 24 ..19

คริสตจักรพระคุณกรุงเทพ

อพย 20:1-3 อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา เพราะพระเจ้าอื่นไม่มี

พระเจ้าตรัสพระวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่า 2เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาส

3ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา

พระธรรมของพระเจ้าในวันนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระเจ้า ที่มาถึงชนชาติ อิสราเอลที่พระเจ้าได้ช่วยให้พ้นจากความเป็นทาสในประเทศอียิปต์เวลานั้น

ทุกวันนี้คนเสื่อมเพราะเรื่องเพศเยอะเหมือนกัน ทำเรื่องเพศให้สกปรก เลอะเทอะ แต่ขอให้คนของพระเจ้าออกจากเรื่องเลวร้ายเหล่านี้

พระเจ้ามีข้อห้าม กับคนของพระเจ้า ความจริงพระเจ้า ไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่ง ด้วยเหตุผล 2 ประการ

1.พวกเขามีประสบการณ์ที่ชัดเจนจากพระเจ้าว่า พระยาเวห์ คือ พระเจ้าของพวกเขา

จากข้อความที่ว่าผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือ จากแดนทาสแสดงว่าพวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้ามาตลอดชีวิต

เราสามารถเรียนรู้จากอดีต ปัจจุบัน และต่อไปในอนาคตได้ผ่านคำสั่งห้ามนี้ คำว่าห้ามมีพระเจ้า อื่นใดจริงๆไม่มีความจำเป็นกับคนในอดีต เพราะพวกเขามีประสบการณ์การช่วยเหลือกับพระเจ้า

พวกเขาเคยตกอยู่ภายใต้คนอียิปต์ เป็นเหมือนสมบัติของคนอียิปต์ คนอียิปต์ไม่คำนึงถึงความรู้สึกนึกคิดของทาสเหล่านั้นเลย แต่พระเจ้าเห็น ความกดดันของพวกเขา ทำให้พวกเขาสูญเสียความเป็นคน เขาจึงร้องทูลขอพระเจ้า พระองค์ทรงฟังและทรงช่วยพวกเขาทั้งประชาชาติเป็นล้านๆคน ตลอดเวลา สี่สิบปีแห่งการเดินทาง

มีคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นระหว่างเดินทาง เมื่อเขาเข้าดินแดนพันธสัญญาแล้ว พระเจ้า จึงสั่งห้ามไม่ให้มีพระเจ้า อื่นนอกจากเรา

2. เพราะพระเจ้ามีองค์เดียว

ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราเพราะว่าพระเจ้าอื่นไม่มี ถ้ามีก็ไม่ใช่พระเจ้า เหมือนพ่อแม่ของเรามีเพียงคู่เดียว ไม่มีมนุษย์หน้าไหนในโลกนี้ที่จะมาเป็นพ่อแม่ของเราได้อีกแล้ว นอกจากพ่อแม่ที่เรามีอยู่คู่เดียวเท่านั้น ถึงแม้มนุษย์คู่นั้นหน้าตาเหมือนพ่อแม่เราแค่ไหนก็ตาม ถ้าไม่ใช่พ่อแม่แท้จริงของเราคู่นั้น ก็คือไม่ใช่ เพราะไม่มี ไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์

คนไทยอะไรศักดิ์สิทธิ์พวกเขาเอาหมด ไม่รู้ว่าองค์ไหนชัด องค์ไหนใช่ มนุษย์เราต้องการความมั่นคง พระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด อย่าไปหลงพระเจ้าอื่น เพราะองค์อื่นๆไม่ใช่พระเจ้าแน่นอน  เหมือนพ่อแม่รักลูก พ่อแม่ไม่ต้องบอกลูกให้มีพ่อแม่อื่น แต่ถ้าพ่อแม่พูดกับลูกแสดงว่าลูกอาจกำลังหลง หรือไม่แน่ใจว่าใครเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงกันแน่

อย่ามีพระเจ้าอื่นใดเพราะพระเจ้าอื่นไม่มี  ความคุ้นเคยสามารถปรับกันได้ ถ้าเป็นของจริงความคุ้นเคยจะเกิดขึ้น ความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้น ผูกพันกันมากขึ้น ความสัมพันธ์ก็จะดำเนินต่อไป

หลายครั้งเราอาจจะไม่คุ้นเคย เช่น พระคัมภีร์เราก็ไม่คุ้น นมัสการก็ไม่คุ้น ขอพระเจ้าอวยพรก็ไม่คุ้น เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าใหม่

เราจะไม่ได้รับพรจากพระเจ้าอื่น พระอื่นอาจต้องไปบน ขอให้ได้ตามที่ใจเราต้องการเราจึงต้องไปแก้บน

พวกเราบางครั้งก็เหมือนอิสราเอล คือ เราหลงจากพระเจ้า ไม่รู้ว่าพระองค์ไหนเป็นพระเจ้าสูงสุด บางครั้งก็นึกว่าลิงจีนเฮ้งเจีย ลิงแขกหนุมาน เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จนเราได้มารู้จักพระคริสต์ เราถึงรู้ว่ามีพระเจ้าองค์เที่ยงแท้

ตัวอย่างเหมือนเด็กกำพร้ามาเจอพ่อแม่ที่แท้จริง ต้องปรับตัว ปรับความรู้สึก ให้เข้ากับพ่อแม่ที่แท้จริง เหมือนคนบาปกลับมาพระเจ้า ก็ต้องปรับตัว ศึกษาพระวจนะของพระเจ้า และมีชีวิตกับพระองค์

แต่คำสั่งออกมาแล้วแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับคนเหล่านั้น ให้เรามาพิจารณาเรื่องนี้ด้วยกัน

() เพราะพวกเขาหลงไปจากพระเจ้าและกลับมาไม่ถูก

พวกเขาจึงไปทึกทักเอาอะไรก็ได้ที่พวกเขาคิดขึ้นมาเองว่า คือ พระเจ้าที่ช่วยพวกเขามาตลอด

พระเจ้าให้น้ำดื่มจากก้อนหิน พวกเขามีประสบการณ์กับพระยาเวห์ ทำไมต้องห้ามเพราะมีบางอย่างผิดปกติ เพราะว่าพวกเขากำลังหลงทาง หรือหลงออกจากทางพระเจ้า หรือหลงไปไกลจนกลับมาไม่ถูกแล้ว ข้อความตอนนี้จึงบันทุกไว้ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา

นั่นเป็นเหตุการณ์ในอดีต ลึกลงไปในใจมนุษย์รู้ว่ามีพระเจ้า หลงไปจากองค์เที่ยงแท้ เลยต้องมีข้อห้ามนี้ขึ้นมา อพย32:

() อีกเหตุผลหนึ่งคือ พระเจ้า รักพวกเขา

พระเจ้าทนดูพวกเขาหลงอยู่กับอะไรที่ไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้ แต่ถ้าเพียงแต่เตือนว่า ดูให้ดีๆว่าที่พวกเจ้านับถืออยู่นั้น ใช่พระเจ้าที่พาพวกเจ้าออกมาจาก อียิปต์จริงหรือ พูดเพียงแค่นั้นพวกเขาจะไม่ฟัง

คำสั่งของพระเจ้าออกมา เพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ เรารู้จักแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รอแต่ปาฎิหารย์ รอแต่ส่ิงที่มาแทนพระเจ้า ในวันนี้ เช่น เงิน เงินคือ แก้วสารพัดนึก คนจึงก้มหน้าก้มตาหาเงิน มีเงินซักอย่างจะเอาอะไรก็ได้ เงินคือ พระเจ้า

เรารู้ไหมว่าแท้จริงแล้ว เงินไม่ใช่พระเจ้า คำตอบคือ เรารู้ แต่เราก็หาเงิน เงินให้ชีวิตใครไม่ได้ เพราะเงินไม่มีชีวิต เงินไม่ใช่ความมั่นคง เงินมีอำนาจในการควบคุมทำลายชีวิตคน เช่น มือปืนยอมฆ่าคนเพราะเงิน

เราต้องเป็นคนปกติ มีสติสัมปะชัญญะ เราจะยอมรับความเป็นจริง เรารู้ว่าเงินไม่ใช่พระเจ้า ซื้ออะไรได้หลายอย่าง ซื้อเตียงได้แต่ซื้อการนอนหลับไม่ได้ เอาเงินมากองไว้บนเตียงก็ไม่ช่วยให้หลับได้ เงินซื้อผู้หญิงได้ ซื้อความรักไม่ได้ แต่ทำไมคนยังมุ่งไปที่เงิน ให้เลือกเงินกับพระเจ้า หลายคนเลือกเงิน เงินสองพันกับพระคัมภีร์ คนเลือกหยิบเงินก่อน

ข้อห้ามที่พระเจ้า บอกไว้เพื่อทำให้เราไม่รักโลก และค่านิยมของโลก ห้ามมีพระเจ้า อื่นนอกจากเราเพราะพระเจ้า อื่นไม่มี

พระเจ้าในพระคัมภีร์ อวยพรคุณได้มากกว่าเงินสองพันบาท พร้อมพระพรที่สัญญาไว้ในพระคัมภีร์ เราต้องมั่นใจในความเป็นพระเจ้าแท้มากกว่าค่านิยมของโลกกำหนด ค่านิยมของสังคมบางครั้งก็หลอกเราออกจากทางของพระเจ้า  คนที่ถูกหลอกเราก็รู้ว่าใครไปมองหน้ากระจก เราก็จะเห็น

ทุกวันนี้เราหลอกตัวเองไม่ใช่คนอื่นมาหลอกเรา ค่าของเงิน ไม่ได้มีค่าโดยตัวมันเอง แต่มาจากมนุษย์กำหนดค่าให้มัน เงินมีค่าไม่คงที่ แต่พระเจ้าคงเดิม เวลาไปแลกเงินจะรู้ว่าเขาใช้เงินแลกเปลี่ยนตามค่าเงินในเวลานั้นๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจะเอาเงินที่ค่าไม่แน่นอนมาเป็นพระเจ้าของเราได้ยังไง

เราต้องเป็นคนปกติ ที่มีความกล้าหาญ เงินใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดเวลา แต่คริสเตียนต้องกล้าที่จะแตกต่าง หกสิบปีที่แล้วก๋วยเตี๊ยวชามละบาท เดี๊ยวนี้สี่สิบบาทแล้ว อำนาจเงินลดลงไปมาก เมื่อก่อนใช้บาทเดียวเดี๊ยวนี้ใช้สี่สิบ

พระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เราต้องกล้าหาญที่จะอยู่กับความจริง เพื่อเราจะได้ไม่หลงจากการหลอกตัวเอง โดยค่านิยมที่สังคมหล่อหลอม เรากล้าหาญที่จะแตกต่าง เงินไม่ใช่พระเจ้าแน่นอน ค่าของเงินมันลดลงทุกวันๆ สองบาทเมื่อก่อนเติมน้ำมันได้ เดี๊ยวนี้เติมไม่ได้แล้ว อย่าหลงอยู่กับเงิน

เงินไม่ใช่พระเจ้า เราจะเป็นนายของมัน เราจะไม่จน เราจนเพราะเราเป็นทาสของเงิน มันควบคุมคน ถ้าคุณเป็นนายของเงิน คุณจะไม่จน

1ทธ6:9-10 ส่วนพวกที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในการล่อลวงและติดกับดักของความอยากมากมายที่โง่เขลาและอันตราย ซึ่งฉุดคนเราให้ลงไปสู่ความพินาศและความย่อยยับ 10เพราะว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมด ความโลภเงินทองนี้ที่ทำให้บางคนหลงไปจากความเชื่อ และตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมาย

คนอยากรวยจะถูกหลอก ล่อลวงติดกับดัก ไปสู่ความพินาศย่อยยับ การรักเงินทองเป็นรากของความชั่ว

ขอให้เรากลับมาสู่การเป็นคนน้ำใจงาม ไม่ใช่น้ำใจเงิน เพราะเห็นแก่เงิน

พระเจ้าจอมปลอมคือ พระเจ้าแห่งเงินตรา

หากคุณรักเงินคุณจะไม่รักคนที่ขัดขวางคุณในการรับเงิน หรือรับผลประโยชน์ อย่าให้เงินทองซึ่งไม่ใช่พระเจ้าครอบคลุม ครอบงำชีวิตเรา เมื่อเรามีเงินก็ขึ้นเสียงกับพ่อแม่ ขอให้กลับใจใหม่ พ่อแม่จนแค่ไหนก็เป็นพ่อแม่ อย่าปฎิบัติต่อท่านอย่างไม่กตัญญูเพราะมีเงินมากกว่าท่าน

ถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้า ในชีวิตคุณจะเดินปกติ ไม่ใช่เอาหัวเดิน

กับเพื่อนฝูงเหมือนกัน พอเรามีเงินมากทำให้คนเกรงใจเรา รักเราเพราะเงิน ความเกรงใจและความรักแบบนี้เป็นของปลอม

สังคมไทยสมัยก่อนมีน้ำใจ มีประชากร 23 ล้านคน ทุกๆห้าบ้าน มีน้ำสะอาดอยู่ในตุ่มหน้าบ้าน ใครเหนื่อย ใครร้อน มาดื่มได้ ขอให้ไหว้วานให้เพื่อนบ้านช่วยเหลือคนพร้อมช่วยเหลือ คนมีน้ำใจ เพราะไม่ได้ถือว่าเงินเป็นพระเจ้า

เรารักเพื่อนบ้าน ย่ิงเป็นชนบท ยิ่งหาง่าย ใครขึ้นบ้านใหม่ไปช่วยกันทั้งวัน ทำอาหารร่วมใจกัน ไม่ต้องจ่ายเงินค่าแม่ครัว ค่าอาหาร วันนี้เมื่อน้ำเงินเข้ามาแทนน้ำใจ จะไหว้วานใครต้องจ่ายเงิน

ถ้าเราหลงจากพระเจ้าแห่งความรัก ไปรักพระเจ้าแห่งเงินทอง ค่าสมมติคือ เงิน เราจะกลายเป็นคนโลภ คนเห็นแก่เงิน คนงก เพราะกว่าจะหาเงินมาได้ยาก ความเอื้ออารีหายไปไหน

ในสมัยก่อนเขาให้คนไทยท่อง โอบอ้อม อารี วจีไพเราะ สงเคราะห์คนจน วางตัวเหมาะสม เดี๊ยวนี้หายไปแล้ว เพราะไปหลงรักเงินกันหมด

คนเราเวลาตายไปจากโลกนี้ ขณะที่มีเงินมากมาย แปลว่า เงินให้ชีวิตเขาไม่ได้ เงินไม่ใช่พระเจ้า

และขอให้คำห้ามเข้านี้เข้ามาในชีวิตเราอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเรา  เป็นส่ิงที่ดี พระเจ้า เป็นผู้ให้ชีวิตคุณ

ยน3:16 พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

พระเจ้าให้ชีวิตนิรันดร์ พระเจ้ามีแผนการชีวิตใหม่สำหรับคนที่ติดตามพระเจ้า ไม่ใช่เงินทองที่ให้ชีวิตนิรันดร์แก่เรา

 

 

คติพจน์เด็กช่าง กินเหล้าเมากับไม่นับเป็นช่างก่อสร้าง กินเหล้าจนสว่างเป็นช่างก่อสร้าง ท่องแล้วให้ทำด้วย เป็นค่านิยมที่ผิด วันนี้เราต้องมีสติ และกล้าที่จะยืนหยัด อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระเจ้า เพราะพระเจ้าอื่นไม่มี

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้ยืนหยัดเพื่อพระคริสต์    2คร:1-11
บทความถัดไปตอนที่ 1 รักซึ่งกันและกัน รม15:1-6

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่