อ.กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์

เทศนาคริสตจักรชีวิตรุ่งเรืองGLC (องค์การHIM)

อาทิตย์ที่ 8 ม.ค. 2023

สดด16:1-11 อธิษฐานและวางใจในพระเจ้า

สดด16:1-11อธิษฐานและวางใจในพระเจ้า (มิคทามของ ดาวิด)

1โอ พระเจ้า ช่วยปกป้องข้าพเจ้าด้วยเพราะ พระองค์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า

2 ข้าพเจ้า พูดกับ พระผู้เป็นเจ้าว่า “พระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า

นอกเหนือจากพระองค์แล้ว ข้าพเจ้าไม่มีอะไรที่นับว่าดีอีกเลย” 3 สำหรับบรรดาผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก ข้าพเจ้าชื่นชมในตัวพวกเขาผู้เป็นเลิศ 4 ส่วนพวกที่ติดตามเทพเจ้า ก็มีแต่ความเศร้ามากขึ้น ข้าพเจ้าจะไม่เทเครื่องบูชา ซึ่งเป็นโลหิตของเขาหรือแม้แต่ชื่อเทพเจ้าก็จะไม่หลุดจากริมฝีปากของข้าพเจ้า

5 พระผู้เป็นเจ้าเป็นทุกสิ่งของข้าพเจ้า พระองค์ให้พระพรแก่ข้าพเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมและทำให้ข้าพเจ้ามั่นคง 6 เส้นแบ่งเขตแดนที่ตกเป็นของข้าพเจ้า เป็นที่น่าพอใจมาก ข้าพเจ้าได้รับมรดกอันดี เลิศด้วย 7 ข้าพเจ้าสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าผู้ให้คำแนะนำแก่ข้าพเจ้า แม้ในยามค่ำคืน ก็ช่วย ดลใจข้าพเจ้า 8 ข้าพเจ้านึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเป็นที่ตั้งเสมอ ด้วยว่าพระองค์อยู่ทางขวามือของข้าพเจ้า จึงไม่มีผู้ใด ทำให้ข้าพเจ้าหวั่นไหวได้

9 ฉะนั้น ใจของข้าพเจ้า แสนจะโสมนัส และจิตวิญญาณของข้าพเจ้าจึงชื่นชมยินดีร่างกายของข้าพเจ้า ก็จะอยู่ได้อย่างปลอดภัย 10 เพราะพระองค์จะไม่ละทิ้งข้าพเจ้าไว้ ในแดนคนตาย และจะไม่ปล่อยให้องค์ผู้บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไป

11พระองค์ได้ให้ข้าพเจ้าทราบถึงวิถีทางแห่งชีวิต และจะโปรดให้ข้าพเจ้าปิติอย่างมาก ล้น ณ.เบื้องหน้าพระองค์และยินดีชั่วนิรันดร์กาล ณ เบื้องขวาของพระ องค์

สดด16:1-11อธิษฐานและวางใจในพระเจ้า (มิคทามของ ดาวิด)

1.พระองค์ทรงเป็นองค์เจ้านาย (1-4)

2.พระองค์ทรงเป็นมรดก (5-6)

3.พระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษา (7-8)

4.พระองค์ทรงเป็นผู้สำแดงวิถีแห่งชีวิต (9-11)

ตัวอย่าง

(มิคทาม ของ ดาวิด มาจากศัพท์ที่หมายความว่า ปกปิด อาจหมายถึงการปิดริมฝีปาก การอธิษฐานเงียบๆ การอธิษฐานขอให้ใครบางคนได้รับการปกป้อง นอกจากนี้คำว่าปกปิด อาจจะแปลได้ว่าลบบาป ก็ได้ ดังนั้น มิคทาม จึงอาจจะหมายถึง บทลบบาป) 

สดด 16:1-11มิคทามของดาวิด หมายถึง ทองคำ ใช้ใน สดด56,57,58,59,60 หมายถึง ความลับ เป็นเพลงสดุดีแห่งความลับทองคำ เป็นช่วงเวลายากลำบากของกษัตริย์ดาวิด ก่อนเป็นกษัตริย์ ท่านได้รับความยากลำบากถึงชีวิตก่อนจะเป็นกษัตริย์ แต่ท่านก็ผ่านมาได้ 

มิคทาม อาจหมายถึง ความบริสุทธิ์ หรือรอยประทับทองคำ สนับสนุนความมีคุณค่าของ สดด16 นี้ เป็นดั่งบทเพลงทองคำ มีค่ามาก เขียนด้วยทองคำ เขียนถึงประสบการณ์กับพระเจ้าในชีวิตของดาวิด อย่างสมบูรณ์แบบดีเลิศ 

ถ้าเราดูใน กจ2:25-28 อ.เปโตร และอ.เปาโล กจ13:35-38 ต่างก็กล่าวอ้างในคำเทศนาของท่าน ที่อ้างมาจาก สดด16:8-11 เราจะเข้าใจความลับทองคำที่มีค่านี้ได้ทันที  

หัวข้อคำเทศนาในวันนี้คือ อธิษฐานและวางใจในพระเจ้า  4  ประการ

1.พระองค์ทรงเป็นองค์เจ้านาย (1-4)

ข้อ 1โอ พระเจ้า ช่วยปกป้องข้าพเจ้าด้วยเพราะ พระองค์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า

 • คนเราต้องการเจ้านายผู้คุ้มครอง ดาวิดรู้ว่าพระเจ้าเป็นเจ้านายผู้คุ้มครองเขา ให้พ้นจากความตายจากการไล่ล่าของซาอูล

ข้อ 2 ข้าพเจ้า พูดกับ พระผู้เป็นเจ้าว่า “พระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้านอกเหนือจากพระองค์แล้ว ข้าพเจ้าไม่มีอะไรที่นับว่าดีอีกเลย” 

 • ดาวิดเขายอมรับพระยาเวห์เป็นพระเจ้า เป็นจอมเจ้านาย การรับใช้พระเจ้าทำด้วยหัวใจ เต็มใจ เขาอุทิศตัวเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า 

ข้อ 3 สำหรับบรรดาผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก ข้าพเจ้าชื่นชมในตัวพวกเขาผู้เป็นเลิศ 

 • ดาวิดเป็นมิตรกับคนของพระเจ้า มีความชื่นชมยินดี ให้เกียรติกันและกัน

ข้อ 4 ส่วนพวกที่ติดตามเทพเจ้า ก็มีแต่ความเศร้ามากขึ้น ข้าพเจ้าจะไม่เทเครื่องบูชา ซึ่งเป็นโลหิตของเขาหรือแม้แต่ชื่อเทพเจ้าก็จะไม่หลุดจากริมฝีปากของข้าพเจ้า

 • ดาวิด ไม่นมัสการ สรรเสริญ ยกย่อง พระอื่น เขาประกาศตัวอย่างชัดเจน

2.พระองค์ทรงเป็นมรดก (5-6)

ข้อ 5 พระผู้เป็นเจ้าเป็นทุกสิ่งของข้าพเจ้า พระองค์ให้พระพรแก่ข้าพเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมและทำให้ข้าพเจ้ามั่นคง 6 เส้นแบ่งเขตแดนที่ตกเป็นของข้าพเจ้า เป็นที่น่าพอใจมาก ข้าพเจ้าได้รับมรดกอันดี เลิศด้วย

 • ดาวิดยอมรับพระเจ้าเป็นมรดกสำหรับชีวิตให้พระพรที่ดีทุกอย่างกับเขาทั้งฝ่ายร่างกายจิตใจและฝ่ายจิตวิญญาณ 

 • เขายอมรับสิ่งที่พระเจ้าประทานทั้งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ความสำเร็จ และความทุกข์ยาก ความลำบาก ความกลัว การเผชิญภัยอันตรายต่างๆ  เขาชื่นชมยินดีกับมัน เขาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่ง และถวายพระเกียรติพระเจ้าสำหรับทุกสิ่ง

3.พระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษา (7-8)

ข้อ 7ข้าพเจ้าสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าผู้ให้คำแนะนำแก่ข้าพเจ้า แม้ในยามค่ำคืน ก็ช่วย ดลใจข้าพเจ้า 

 • ไม่มีทางตัน ไม่มีวันพ่ายแพ้ พระเจ้าเจิมตั้งเขาเป็นกษัตริย์ แล้วเขาต้องทำอะไร เตรียมตัวอย่างไร ทำหน้าที่ยังไง แล้วซาอูลจะจัดการเขายังไง ดาวิดคงมีคำถามมากมาย แล้วใครจะตอบ ใครจะสอน ใครจะให้คำปรึกษา

ข้อ 8 ข้าพเจ้านึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเป็นที่ตั้งเสมอ ด้วยว่าพระองค์อยู่ทางขวามือของข้าพเจ้า จึงไม่มีผู้ใด ทำให้ข้าพเจ้าหวั่นไหวได้ 

 • ให้พระเจ้า เป็นความสำคัญของชีวิต ทำให้ชีวิตมั่นคงไม่หวั่นไหว

 • รู้ว่าพระเจ้าอยู่ด้านขวา คือ นักรบผู้ปกป้องเขา จากอันตรายในสงคราม ในฐานะผู้สนับสนุน หรือในฐานะแชมป์

4.พระองค์ทรงเป็นผู้สำแดงวิถีแห่งชีวิต (9-11)

ข้อ 9 ฉะนั้น ใจของข้าพเจ้า แสนจะโสมนัส และ จิตวิญญาณของข้าพเจ้าจึงชื่นชมยินดีร่างกายของข้าพเจ้า ก็จะอยู่ได้อย่างปลอดภัย 

 • ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ มีความยินดี เปรมปรีดิ์ ปลอดภัย มีความสุข

ข้อ 10 เพราะพระองค์จะไม่ละทิ้งข้าพเจ้าไว้ ในแดนคนตาย และจะไม่ปล่อยให้องค์ผู้บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไป

 • ชีวิตมีค่า เพราะยังไม่ตาย หรือแม้แต่ตายไปแล้ว แต่จิตวิญญาณไม่ตาย แต่จะมีชีวิตนิรันดร์ ดาวิดมีความเชื่อมาก รู้ล่วงหน้าเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายด้วย เชื่อขนาดว่าแม้ตายฝ่ายร่างกายก็จะเป็นขึ้นมาจากความตายได้

 • คำพยากรณ์ที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์ จะเป็นขึ้นมาจากความตายเพราะการไถ่ความผิดบาปของทุกคน แสดงว่าพระเยซูคริสต์ต้องตายก่อนถึงจะฟื้นขึ้นมาจากความตายได้ 

ข้อ 11พระองค์ได้ให้ข้าพเจ้าทราบถึงวิถีทางแห่งชีวิต และจะโปรดให้ข้าพเจ้าปิติอย่างมากล้น ณ.เบื้องหน้าพระองค์และยินดีชั่วนิรันดร์กาล ณ.เบื้องขวาของพระองค์

 • มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับชีวิต เพราะพระเจ้าประทานให้ (Reveal, Rejoice, Relish) เรามีประสบการณ์การดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้า 

 • สภษ15:24 ผู้มีสติปัญญาย่อมมีวิถีทางแห่งชีวิต ที่นำไปสู่เบื้องบน นำให้เขาพ้นจาก แดนคนตายที่เบื้องล่าง

 • พระเจ้าปรารถนาให้เรามีชีวิตนิรันดร์ โดยเริ่มต้นจากชีวิตในร่างกายนี้ เดินในวิถีทางแห่งชีวิตนิรันดร์ของพระองค์ 

ตัวอย่าง พลเมืองต้องการผู้ปกครอง(เจ้านาย) ที่ปกป้องพวกเขาให้ปลอดภัยจากศัตรู จัดสรรความเป็นอยู่ให้ ช่วยเหลือเขาให้มีกินมีใช้ มีลูกหลาน มีอนาคต มีสวัสดิภาพ มีความสุข มีความมั่งคั่ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พลเมืองแสดงออกเป็นการให้เกียรติ เคารพ อยู่ภายใต้การปกครองด้วยความเคารพเชื่อฟัง

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

อ้างอิง

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้โยบ1:13-22 ความเชื่อมีชัยเหนือความเจ็บปวดและโศกเศร้า
บทความถัดไปสดด27:1-14 บทเพลงแห่งความมั่นใจในชัยชนะ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่