อ.ประยูร มีภาระใจสำหรับการถ่ายทอดประสบการณ์ของท่าน สำหรับอาจาย์หรือผู้เทศนา ให้สามารถที่จะเทศนาในงานไว้อาลัยได้ โดยมีแนวคิดหลักเรียบง่ายในการเตรียมคำเทศนางานไว้อาลัย  คือ ผู้เทศนาสามารถใช้พระคัมภีร์ตอนไหน หรือข้อใดก็ได้ในการนำมาเทศนา โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ผู้ฟัง เพื่อให้เกิดบทเรียนสำหรับชีวิตกับผู้ฟัง ให้กำลังใจ และให้การปลอบประโลมแก่ญาติมิตรผู้เสียชีวิต

ประการแรก

ยกตัวอย่างการใช้พระธรรมที่นักเทศน์ชอบใช้สำหรับการประกาศ แต่เราจะใช้สำหรับการนำเสนอในงานไว้อาลัยได้เช่นกัน

ยน3:16 พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

หากเราต้องการเทศนาเพื่อให้เกิดบทเรียนชีวิตกับผู้ฟัง พระธรรมตอนนี้ได้ให้บทเรียนกับชีวิตของผู้ฟัง คือ บอกเราว่าปลายทางชีวิตของคนทุกคนจะเป็นอย่างไร  เราพบว่ามีบางคนจะไปสู่ความพินาศ แต่บางคนจะไปสู่ชีวิตนิรันดร์ ดังนั้น

“ความตายไม่ใช่ตัวกำหนดว่า

คนนั้นกำลังพบความพินาศ”

หรือคนนั้นจะไปสู่ภาวะนิรันดร์ ตัวการที่กำหนดชีวิตของเราว่าจะพินาศหรือไม่นั้นอยู่ที่ ความไว้วางใจของเราว่ามีต่อใคร หรืออะไร

ตัวกำหนดที่ปรากฎสำหรับชีวิตเรา จากพระคัมภีร์ว่าจะให้เราพ้นจากความพินาศ คือ เราต้องมีความวางใจในพระเยซูคริสต์เท่านั้น โดยวัดจากความไว้วางใจของเราทั้งหลายที่ผ่านมาว่าเราแต่ละคน มีความไว้วางใจอะไรบางอย่างในชีวิตที่ไม่ใช่พระเยซู และเราต่างก็ยังไม่มั่นใจว่าชีวิตเราในอนาคต จะหลุดพ้นจากความพินาศหรือไม่

ประการที่สอง

หากเราต้องการเทศนาเพื่อให้กำลังใจกับญาติมิตร พระธรรมตอนนี้ยืนยันกับเราว่า ผู้ที่จากเราไปได้รับการรับรองจากพระเจ้า ชีวิตของเขาจะพ้นจากความพินาศ ทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณ ดังนั้นเราทั้งหลายที่เป็นญาติมิตรของผู้จากไป ต้องเรียนรู้จากความไว้วางใจพระเจ้า ผ่านพระธรรมข้อนี้ ที่ว่า

ผู้ที่วางใจในพระองค์จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

เท่ากับการไว้วางใจพระเจ้า ผู้ตรัสพระธรรมตอนนี้

 

สนใจติดต่อเรา
www.facebook.com/FORWARD.CH.TH
Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้อบรมการสร้างสาวก
บทความถัดไปเทศนางานไว้อาลัย   2คร5:6-9  “ ยิ่งใกล้ยิ่งดี ”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่