เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟
ยากอบ​ 2:14-18

12คนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์

13อย่าให้คนที่ถูกล่อลวงกล่าวว่า “พระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้า” เพราะว่าพระเจ้าจะไม่ถูกความชั่วล่อลวง และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงใครเลย 14แต่ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตัวเอง คือถูกตัณหานั้นล่อลวงและชักนำ 15เมื่อตัณหาฟักตัวขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดบาป และเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็ก่อให้เกิดความตาย

16พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า อย่าถูกหลอกเลย 17ของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบน คือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลง 18เมื่อตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริง เพื่อให้เราเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงสร้าง

ผู้ที่พูดว่ามีความเชื่อในพระเจ้าย่อมต้องการรู้จักกับพระองค์
และยอมรับน้ำพระทัยของพระองค์ได้

🌾🌾 ยากอบชี้ให้เห็นว่าความเชื่อแท้ไม่ใช่เพียงพูดว่าเชื่อ​ แต่ต้องมีการประพฤติตามด้วย

🌏 ลองสังเกตดูมีคนรอบข้างเรา มีความขัดสน​ มีความทุกข์ยากและต้องการความช่วยเหลือ
**เรื่องเหล่านี้แตะใจผู้เชื่อ​ขนาดไหน ✨✨

และคำพูดที่ว่า
💒 รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง…. ถ้อยคำนี้กำลังท้าทายความเชื่อพวกเราทุกคนอยู่​

🌺🌺 ความเชื่อแท้ต้องมีการกระทำ
และการกระทำก็ต้องสอดคล้องกับความเชื่อ

บทความก่อนหน้านี้อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ (ที่ปรึกษาของA.C.T.S. Ministry)
บทความถัดไป002 อิสยาห์​ 1:12-18

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่