เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

พระธรรม : ปฐมกาล 33:1-11

1 ยาโคบเงยหน้าขึ้นดู ก็เห็นเอซาวกำลังมาพร้อมกับชาย 400 คน ยาโคบจึงแบ่งลูกๆ ให้เลอาห์ ราเชลและสาวใช้ทั้งสอง

2 เขาให้สาวใช้กับลูกๆ อยู่ข้างหน้า ถัดมาเลอาห์กับลูกๆ ส่วนราเชลกับโยเซฟอยู่ท้ายสุด

3 ตัวเขาเองเดินออกหน้าไปก่อน โน้มตัวลงถึงดินเจ็ดครั้ง จนเข้ามาใกล้พี่ชายของเขา

4 แต่เอซาววิ่งออกไปต้อนรับ กอดและซบหน้าลงที่คอจูบเขา ต่างก็ร้องไห้

5 เมื่อเอซาวเงยหน้าขึ้นแลเห็นพวกผู้หญิงกับลูกๆ จึงถามว่าคนเหล่านี้ที่อยู่กับเจ้าคือใคร?” ยาโคบตอบว่าคือลูกๆที่พระเจ้าประทานแก่ผู้รับใช้ของท่าน

6 แล้วสาวใช้ทั้งสองคนกับลูกๆ ก็เข้ามาใกล้และโน้มตัวลงถึงดิน

7 เลอาห์กับลูกๆ ของนางก็เข้ามาใกล้ด้วยและโน้มตัวลงถึงดิน ที่สุดโยเซฟและราเชลก็เข้ามาใกล้และโน้มตัวลงถึงดิน

8 เอซาวถามว่าผู้คนและฝูงสัตว์เหล่านี้ทั้งหมดที่เราพบนั้นสำหรับอะไร?” ยาโคบตอบว่าเพื่อข้าพเจ้าจะได้รับความโปรดปรานจากนายของข้าพเจ้า

9 เอซาวพูดว่าน้องเอ๋ย ข้ามีมากมายอยู่แล้ว เก็บของของเจ้าไว้เองเถิด

10 ยาโคบตอบว่าไม่ได้ ขอได้โปรดเถิด ถ้าท่านโปรดปรานข้าพเจ้าแล้ว ขอรับของกำนัลจากมือข้าพเจ้า เพราะแท้จริงเมื่อข้าพเจ้าเห็นหน้าท่านก็เหมือนเห็นพระพักตร์ของพระเจ้า เพราะท่านต้อนรับข้าพเจ้าอย่างดี

11 ข้าพเจ้าขอท่านรับของขวัญที่นำมาให้ท่าน เพราะพระเจ้าทรงกรุณาข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็มีพอเพียงแล้วท่านอ้อนวอนเอซาว เขาจึงรับไว้

ข้อคิด

ยาโคบรู้ตัวดีว่า  เขาเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้เอซาว โกรธแค้น

การกลับคืนดีกันคือสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุด

🍀 การจัดเตรียมของกำนัลมากมาย.. เพื่อสร้างมิตรภาพ

🍀 การแสดงความเคารพของภรรยาและลูกๆ.. เพื่อแสดงการให้เกียรติยกย่อง

🌿 และยาโคบถ่อมใจเข้าหาเอซาวด้วยความรัก.. หวังความเป็นพี่น้องกลับคืนมา

ดูเหมือนวิธีการและท่าทีในจิตใจของยาโคบเช่นนี้ คือเคล็ดลับของความสำเร็จ

🌸🌸 แต่เบื้องหลังมีมากกว่านั้น

พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า

เมื่อทางของมนุษย์เป็นที่โปรดปรานแก่พระเจ้า แม้ศัตรูของเขานั้นพระองค์ก็ทรงกระทำให้คืนดีกับเขาได้

สุภาษิต 16:7

บทความก่อนหน้านี้037 พระธรรม : อพยพ 25:31-40
บทความถัดไป039 พระธรรม : กิจการ 16:6-10

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่