เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

พระธรรม : อพยพ 25:31-40

31  เจ้าจงทำคันประทีปอันหนึ่งด้วยทองคำบริสุทธิ์ จงใช้ค้อนเป็นเครื่องมือทำฐานและลำตัวคันประทีป สำหรับดอก  คือฐานดอกและกลีบให้ติดเป็นเนื้อเดียวกับคันประทีป

32   ให้กิ่งหกกิ่ง แยกออกจากลำคันประทีปข้างละสามกิ่ง

33   แต่ละกิ่งที่ยื่นออกจากลำคันประทีปมีดอกเหมือนดอกอัลมอนด์สามดอก ทุกๆ ดอกจะมีฐานดอกและกลีบ

34   และตรงลำคันประทีปนั้นให้มีสี่ดอกเหมือนดอกอัลมอนด์ ทั้งฐานดอกและกลีบ

35   ใต้กิ่งทุกๆ คู่ที่ยื่นออกจากลำคันประทีปนั้น จะมีฐานดอกหนึ่งอัน

36   ฐานดอกและกิ่งจะต้องเป็นเนื้อเดียวกับคันประทีป ให้ทุกส่วนเป็นเนื้อเดียวกันด้วยทองคำบริสุทธิ์โดยใช้ค้อนเป็นเครื่องมือ

37   และเจ้าจงทำตะเกียงเจ็ดดวงสำหรับคันประทีปนั้น แล้วตั้งไว้บนยอดแต่ละกิ่งให้ส่องสว่างบริเวณหน้าคันประทีป

38   ให้ทำตะไกรตัดไส้ตะเกียง และถาดใส่ตะไกรด้วยทองคำบริสุทธิ์

39   คันประทีปกับเครื่องใช้ทุกอย่างให้ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์หนัก 35 กิโลกรัม

40   จงระวังทำสิ่งเหล่านี้ตามแบบที่เราแจ้งแก่เจ้าบนภูเขา

ข้อคิด

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งในโลกนี้   เกิดความงดงาม มีคุณค่าและล้วนเป็นสิ่งที่ดี

และเมื่อพระองค์ทรงกำหนดให้มนุษย์จัดทำคันประทีปทองคำ ก็มีรายละเอียดที่งดงาม มีความหมาย ทั้งหมดเพื่อยืนยันพระสิริและความยิ่งใหญ่ของพระองค์

มีความจริงว่า

** พระเจ้าไม่ได้ทรงยินดีในความสำเร็จ ของพวกเราเท่ากับพระองค์ทรงยินดีในความสำเร็จของพระองค์ผ่านชีวิตของพวกเรา

 การเชื่อฟังพระเจ้าจึงเป็นประเด็นสำคัญ…. เพื่อการถวายเกียรติแด่พระองค์

บทความก่อนหน้านี้036 พระธรรม : ปัญญาจารย์  7:1-6
บทความถัดไป038 พระธรรม : ปฐมกาล 33:1-11

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่