เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

พระธรรม  : มัทธิว 5:21-30

21“ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้กับคนในสมัยก่อนว่า ‘ห้ามฆ่าคน  ถ้าใครฆ่าคน คนนั้นจะต้องถูกพิพากษา

22 แต่เราบอกพวกท่านว่า ใครโกรธพี่น้องของตน คนนั้นจะต้องถูกพิพากษา ถ้าใครพูดกับพี่น้องอย่างเหยียดหยาม๒คนนั้นจะต้องถูกนำไปยังศาลสูงให้พิพากษา และถ้าใครพูดว่าอ้ายโฉดคนนั้นจะมีโทษถึงไฟนรก

23 เพราะฉะนั้น ถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้ว และระลึกขึ้นได้ว่า พี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่าน

24 จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชา และกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่าน

25 จงปรองดองกับคู่ความโดยเร็วในขณะที่พากันไปศาล มิฉะนั้นคู่ความนั้นจะมอบตัวท่านไว้กับผู้พิพากษา แล้วผู้พิพากษาจะมอบตัวท่านไว้กับผู้คุม และท่านจะต้องถูกขังไว้ในคุก

26  เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ท่านจะออกจากที่นั่นไม่ได้จนกว่าจะใช้หนี้หมด

27 “ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขา’ 

28  ส่วนเราบอกพวกท่านว่า ใครมองผู้หญิงด้วยใจกำหนัดในหญิงนั้น คนนั้นได้ล่วงประเวณีในใจของเขากับหญิงนั้นแล้ว

29  ถ้าตาข้างขวาของท่านทำให้ตัวท่านหลงผิด จงควักออกทิ้งเสีย เพราะว่าถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่ง ก็ดีกว่าตัวท่านจะต้องลงนรก

30 ถ้ามือข้างขวาของท่านทำให้ตัวท่านหลงผิด จงตัดทิ้งเสีย เพราะถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่ง ก็ดีกว่าตัวท่านจะต้องลงนรก

ข้อคิด 

ไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อหรือคนที่ไม่เชื่อ ต่างก็ต้องพบกับ เหตุการณ์ในโลกเหมือนกัน

**ที่แตกต่างคือการตอบสนองต่อเรื่องราวทั้งหมด อย่างไร

การได้ใคร่ครวญพระคัมภีร์ทุกวัน  จะพบว่า  คำสอนของพระเยซูได้ยกมาตรฐานชีวิตขึ้นใหม่

🌟 มีการจัดแนวคิดใหม่

  ท่าทีต่อความโกรธ

  ท่าทีในการยกโทษ

  ท่าทีต่อเรื่องเพศ

คำสอนของพระองค์ก็เพื่อให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์ (สูงค่ากว่ากฎเกณฑ์ทางศาสนา)

พระเยซูทรงชี้ให้เห็นว่าบาปที่เกิดในความคิดก็ร้ายแรงพอกับบาปที่เกิดจากการกระทำ

** วันนี้ ขอพระเจ้าทรง สร้างชีวิตภายในพวกเราทุกคน จะยอมให้พระคัมภีร์เป็นผู้กำหนดคุณค่าชีวิตไม่ใช่กระแสของโลก

บทความก่อนหน้านี้034 พระธรรม  :  กาลาเทีย 5:22-26
บทความถัดไป036 พระธรรม : ปัญญาจารย์  7:1-6

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่