เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

พระธรรม  :  กาลาเทีย 5:22-26

22 ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์

23 ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย

24 ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขน  พร้อมกับราคะและตัณหาแล้ว

25 ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย

26 เราอย่าอวดตัว อย่ายั่วโทสะกัน และอย่าอิจฉากันเลย

ข้อคิด

ให้ทุกเวลาที่ระลึกถึงพระเจ้า

จงสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเดียว

จงขอบคุณพระองค์ ในความรักมั่นคงของพระองค์  มีต่อมนุษย์ทุกคน

จงชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์   ผู้สร้างชีวิตใหม่แก่เราแล้ว

บทพิสูจน์เรื่องการรู้จักบังคับตนหรือวินัยชีวิตเป็นผลพระวิญญาณด้านหนึ่งที่จำเป็นในโลกวันนี้  เพื่อ

  **สร้างวินัยฝ่ายวิญญาณในพระเจ้า

  **และความรับผิดชอบกับผู้คนในสังคม

ลองสังเกตดู !  ตราบใดที่ผู้เชื่อ ปฏิเสธพระวิญญาณเพื่อสร้างชีวิต เวลานั้นสติปัญญาของเราก็สูญเปล่า

บทความก่อนหน้านี้033 พระธรรม : ปฐมกาล 3:1-10
บทความถัดไป035 พระธรรม  : มัทธิว 5:21-30

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่